Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Dexoket 25 tablety por.tbl.flm.10x25mg

Dexoket 25 se užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti svalů, bolesti zubů a při menstruačních bolestech (dysmenorhea). 

 • DEXOKET 25MG TBL FLM 10 II
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 4013054027585
Dostupnost:
Skladem

89 

Informace o produktu

Dexoket 25 se užívá se k léčbě mírné až středně silné bolesti, např. bolesti svalů, bolesti zubů a při menstruačních bolestech (dysmenorhea).

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:

Přípravek Dexoket je lék proti bolesti ze skupiny léků označovaných jako nesteroidní antirevmatika (NSA).

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou v přípravku Dexoket 25 tablety je dexketoprofenum trometamoli (36,90 mg) což odpovídá dexketoprofenum (INN) 25 mg.

Složení – pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethyl škrobu, glycerol palmitostearát, hypromelosa, oxid titaničitý, propylenglykol, makrogol 6000.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Dexoket:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexketoprofen

trometamol nebo na kteroukoli další složku přípravku Dexoket (viz složení),

 • jestliže jste alergický/á na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná

nesteroidní antirevmatika,

 • jestliže máte astma nebo jste měl/a astmatický záchvat, akutní

alergickou rýmu (krátkodobý zánět nosní sliznice), nosní polypy (vyklenutí nosní sliznice způsobené alergií), kopřivku (kožní vyrážku), angioedém (otok obličeje, očí, rtů nebo jazyka či dýchací obtíže) nebo dušnost na hrudi po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik,

 • jestliže máte nebo jste v minulosti měl/a žaludeční či

dvanáctníkový vřed, krvácení do žaludku nebo střev nebo máte chronické zažívací obtíže (např. zažívací potíže, pálení žáhy),

 • jestliže jste prodělal/a krvácení do žaludku nebo střev nebo

proděravění žaludku či střev ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky (NSA) užívanými k léčbě bolesti,

 • jestliže máte onemocnění střev s chronickým zánětem (Crohnova

choroba, ulcerózní kolitida),

 • jestliže máte závažné srdeční selhání, středně závažné nebo

závažné problémy s ledvinami nebo závažné problémy s játry,

 • jestliže trpíte poruchami krvácivosti nebo poruchami krevní

srážlivosti,

 • během těhotenství nebo kojení,
 • jestliže jste mladší 18 let.


Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Dexoket nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, a to podle pravděpodobnosti jejich výskytu. Tento přehled uvádí, u kolika pacientů by se nežádoucí účinky mohly objevit.
Časté = U méně než 1 pacienta z 10 léčených pacientů, ale u více než 1 pacienta ze 100 léčených pacientů
Méně časté = U méně než 1 pacienta ze 100 léčených pacientů, ale u více než 1 pacienta z 1000 léčených pacientů
Vzácné = U méně než 1 pacienta z 1000 léčených pacientů, ale u více než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné = U méně než 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů

Časté nežádoucí účinky:
Nevolnost a/nebo zvracení, bolest žaludku, průjem, trávicí potíže (dyspepsie).

Méně časté nežádoucí účinky:
Pocit otáčení (vertigo), závrať, ospalost, poruchy spánku, nervozita, bolesti hlavy, bušení srdce, zčervenání, problémy se žaludkem, zácpa, sucho v ústech, nadýmání, kožní vyrážka, únava, bolest, horečnatost a zimnice, celkově nepříjemný pocit (malátnost).

Vzácné nežádoucí účinky:
Žaludeční nebo dvanáctníkový vřed (peptický vřed), proděravění peptického vředu nebo krvácení do žaludku či střev, které se může projevit jako zvracení krve nebo černá stolice, mdloby, vysoký krevní tlak, velmi pomalé dýchání, zadržování vody a periferní otoky (např. oteklé kotníky), otok hrtanu, nechutenství (anorexie), neobvyklé vnímání, svědivá vyrážka, akné, zvýšené pocení, bolest zad, časté močení, poruchy menstruace, obtíže s prostatou, výsledky jaterních funkčních testů odlišné od normálu (krevní testy), poškození jaterních buněk (hepatitida), akutní selhání ledvin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
Anafylaktická reakce (reakce z přecitlivělosti, která může vést také ke kolapsu), otevřené boláky na kůži, v ústech a na očích a v oblasti pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom), otok obličeje nebo otok rtů a krku (angioedém), dušnost způsobená zúžením dýchacích cest (bronchospasmus), zpomalené dýchání, rychlý tep, nízký krevní tlak, zánět slinivky břišní, neostré vidění, zvonění v uších (tinitus), citlivost kůže, citlivost na světlo, svědění, problémy s ledvinami.
Snížený počet bílých krvinek (neutropenie), méně krevních destiček v krvi (trombocytopenie).

Jestliže zaznamenáte na začátku léčby jakékoli nežádoucí účinky týkající se žaludku/střev (např. bolest žaludku, pálení žáhy nebo krvácení), jestliže se u Vás takové nežádoucí účinky vyskytly již v minulosti z důvodu dlouhodobého užívání protizánětlivě působících léků a zejména jestliže jste starší, ihned informujte svého lékaře.

Jakmile zpozorujete kožní vyrážku nebo jakékoli poškození v ústech nebo na pohlavních orgánech či jakékoli známky alergie, ukončete užívání přípravku Dexoket.

Při léčbě nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny zadržování tekutin a otoky (zejména kotníků a nohou), zvýšení krevního tlaku a srdeční selhání.

Léky jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

U pacientů s poruchami imunitního systému, které postihují pojivové tkáně (systémový lupus erythematodes nebo smíšené onemocnění pojivové tkáně), mohou protizánětlivě působící léky vzácně vyvolávat horečku, bolest hlavy a strnulost šíje.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky nesmějí být užívány současně s přípravkem Dexoket a u některých jiných léků může být potřeba úprava jejich dávkování, jsou-li užívány současně.

Užíváte-li některý z následujících léků současně s přípravkem Dexoket, vždy informujte svého lékaře, zubaře nebo lékárníka:
Kombinace, které se nedoporučují:

 • acetylsalicylová kyselina, kortikosteroidy nebo jiné

protizánětlivé léky

 • warfarin, heparin nebo jiné léky užívané k prevenci tvorby

krevních sraženin

 • lithium, které se užívá k léčbě některých poruch nálad
 • methotrexát užívaný k léčbě revmatoidní artritidy a nádorových

onemocnění

 • hydantoiny a fenytoin užívané při epilepsii
 • sulfametoxazol užívaný k léčbě bakteriálních infekcí


Kombinace vyžadující opatrnost:

 • ACE inhibitory, močopudné léky (diuretika), beta-blokátory a

antagonisté angiotenzinu II, léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce

 • pentoxifylin a oxpentifylin užívané k léčbě chronických žilních

vředů

 • zidovudin užívaný k léčbě virových infekcí
 • aminoglykosidová antibiotika používaná k léčbě bakteriálních

infekcí

 • chlorpropamid a glibenklamid, léky užívané k léčbě cukrovky


Kombinace, které je třeba pečlivě zvážit:

 • chinolonová chemoterapeutika (např. ciprofloxacin, levofloxacin)

užívaná k léčbě bakteriálních infekcí

 • cyklosporin nebo takrolimus, které se užívají při onemocněních

imunitního systému a při transplantacích orgánů

 • streptokináza a jiná trombolytika nebo fibrinolytika, tj. léky

užívané k rozpouštění krevních sraženin

 • probenecid k léčbě dny
 • digoxin užívaný k léčbě chronického srdečního selhání
 • mifepriston užívaný jako abortivum (k ukončení těhotenství)
 • antidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného

vychytávání serotoninu (SSRI)

 • antiagregancia užívaná ke snížení shlukování krevních destiček a

tvorby krevních sraženin

Máte-li jakékoli pochybnosti o užívání jiných léků současně s přípravkem Dexoket, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dexoket je zapotřebí:

 • jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl/a alergiemi,
 • jestliže máte problémy s ledvinami, játry nebo srdcem (vysoký

krevní tlak a/nebo srdeční selhání), trpíte-li zadržováním tekutin v těle nebo jste trpěl/a takovými problémy v minulosti,

 • jestliže užíváte močopudné léky (diuretika) nebo pokud jste velmi

málo zavodnění (hydratovaní) a máte snížený objem krve kvůli nadměrným ztrátám tekutin (např. kvůli nadměrnému močení, průjmu nebo zvracení),

 • jestliže máte onemocnění srdce, jestliže jste prodělal/a cévní

mozkovou příhodu nebo jestliže si myslíte, že byste mohl/a být takovými onemocněními ohrožen/a (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku nebo vysoký cholesterol nebo pokud kouříte), musíte se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem; léky jako přípravek Dexoket mohou mírně zvyšovat riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a délku léčby.

 • jestliže jste starší: nežádoucí účinky by se u Vás mohly

vyskytnout s vyšší pravděpodobností (viz Nežádoucí účinky). Pokud se nějaký nežádoucí účinek objeví, ihned se poraďte se svým lékařem.

 • jestliže jste žena a trpíte problémy s plodností (Dexoket by mohl

narušit Vaši plodnost, proto byste jej neměla užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost),

 • jestliže máte poruchu tvorby krve a krvinek,
 • jestliže máte systémový lupus erythematodes nebo smíšené

onemocnění pojivové tkáně (poruchy imunitního systému, které postihují pojivovou tkáň),

 • jestliže jste v minulosti prodělal/a chronický zánět střev

(ulcerózní kolitida, Crohnova choroba),

 • jestliže máte nebo jste prodělal/a jiné onemocnění žaludku či

střev,

 • jestliže užíváte jiné léky, které zvyšují riziko žaludečního nebo

dvanáctníkového vředu nebo krvácení, např. kortikoidy užívané ústy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu), léky k prevenci tvorby krevních sraženin jako kyselina acetylsalicylová nebo antikoagulancia (léky tlumící krevní srážlivost) jako warfarin. V takovém případě se poraďte s lékařem, než začnete přípravek Dexoket užívat: lékař může požadovat, abyste užíval/a další lék, který bude chránit Váš žaludek (např. misoprostol nebo léky, které potlačují tvorbu žaludečních kyselin).

Těhotenství a kojení:

Neužívejte přípravek Dexoket v těhotenství a v období kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék: Oznamte lékaři, že jste těhotná nebo že chcete otěhotnět, protože přípravek Dexoket by v těchto případech nemusel být pro Vás vhodný. Neužívejte přípravek Dexoket, jestliže kojíte. Poraďte se se svým lékařem.

Dávkování:

Vždy užívejte Dexoket 25 tablety přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku Dexoket, kterou potřebujete k léčbě, je závislá na typu, závažnosti a trvání Vašich bolestí. Lékař Vám sdělí, kolik Dexoket tablet musíte denně užít, a jak dlouho je budete užívat.

Léčba bez porady s lékařem:

Doporučená dávka je obvykle 1 tableta Dexoket (25 mg) každých 8 hodin, přičemž nesmíte užít více než 3 tablety denně (75 mg).

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte Dexoket 25 tablety déle než 4 dny.

Pokud jste starší, nebo pokud trpíte onemocněním ledvin či jater, musíte léčbu zahájit celkovou denní dávkou nepřekračující 2 tablety denně (50 mg). Při dobré snášenlivosti přípravku Dexoket staršími pacienty může být tato počáteční dávka zvýšena na obvykle doporučovanou dávku (75 mg).

Je-li Vaše bolest výrazná a Vy potřebujete ulevit rychleji, užijte tablety Dexoket nalačno (nejméně 30 minut před jídlem), protože tak budou snadněji vstřebány (viz bod „Užívání přípravku Dexoket“).

Jestliže jste užil/a více přípravku Dexoket, než jste měl/a:
Jestliže užijete příliš mnoho tablet tohoto přípravku, ihned se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo vyhledejte první pomoc v nejbližší nemocnici. Nezapomeňte, prosím, vzít s sebou balení tohoto přípravku nebo tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl/a přípravek Dexoket užít:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Užijte až následující pravidelnou dávku v příslušnou dobu (podle bodu „Způsob užití“).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Dexoket 25 tablety, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:
Tablety Dexoket zapíjejte dostatečným množstvím vody. Tablety Dexoket užívejte s jídlem, protože takové užívání napomáhá snížení rizika žaludečních nebo střevních nežádoucích účinků. Při akutní bolesti však užijte Dexoket tablety nalačno, tj. alespoň 30 minut před jídlem, protože tak bude lék moci začít účinkovat trochu rychleji.

Upozornění:
Neužívejte přípravek Dexoket, pokud jste mladší 18 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Dexoket by mohl mírně ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje, a to vzhledem k možným nežádoucím účinkům léčby jako jsou závrať nebo ospalost. Pokud se takové účinky objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:
Přípravek Dexoket nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tablety Dexoket 25 užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko

Výrobce:
Laboratorios Menarini S.A., Barcelona, Španělsko
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie

Balení:
10 potahovaných ta blet

Parametry

Kód SÚKL 0231714