Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Voltaren Forte 20mg/g gel 100g IIB CZ

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

  • Voltaren Forte 20mg/g gel 100g IIB CZ
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5054563919601
Dostupnost:
Skladem

379 

Informace o produktu

Voltaren Forte 2,32% se používá k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a k zmírnění otoků u řady bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.

Dospívající od 14 let:
- krátkodobá lokální léčba akutních poranění jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy utrpěné při sportu)

Dospělí (od 18 let)
- poranění tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí svalu a nebo pohmoždění,
- bolesti zad

a po poradě s lékařem také u těchto stavů:
- lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu
- bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen

Charakteristika:

Voltaren Forte 2,32% obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Voltaren Forte 2,32% je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky a vyznačuje se zvýšeným průnikem přes kůži. Léčivá látka působí na hluboko uložené zanícené tkáně.

Složení - účinné látky:
Léčivá látka přípravku Voltaren Forte 2,32% je diclofenacum diethylaminum. 1 g gelu obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg.

Složení - pomocné látky:

Pomocné látky jsou butylhydroxytoluen (E 321), karbomer, kokoyl-oktanodekanoát, diethylamin, isopropylalkohol, tekutý parafin (E905a), cetostearomakrogol, oleylalkohol, propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda

Popis přípravku:
Voltaren Forte 2,32% je bílý až téměř bílý, lehký homogenní, krémovitý gel.

Kontraindikace:

Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32%:
- jestliže jste alergický(a) (přecitlivělý(á)) na diklofenak nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (látka, která se také používá k prevenci srážení krve), nebo na kteroukoli další složku přípravku Voltaren Forte 2,32% uvedenou v bodě složení. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost (astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; rýmu.
- jestliže jste ve třetím trimestru těhotenství
- jestliže jste mladší 14 let

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek Voltaren Forte 2,32 %.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren Forte 2,32% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být vážné.

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Voltaren Forte 2,32% a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

- Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka (může se vyskytnoutu 1 až 10 lidí z 10 000).
- Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000).
- Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000).

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné (pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, lékaře nebo lékárníka.)

Časté nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100)
- Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000.)
- kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.

Pokud se některý z nežádoucích účinků stane vážným nebo zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Forte 2,32% gel je zapotřebí:

- Neaplikujte přípravek Voltaren Forte 2,32% na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka.
- Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud jste se o tom neporadili s lékařem.
- Voltaren Forte 2,32% gel je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. Po použití si umyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka.
- Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte gel pod vzduchotěsné (plastové) bandáže.
- Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.

Pokud máte jakékoliv další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka, než začnete používat Voltaren Forte 2,32%.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Forte 2,32%).

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Voltaren Forte 2,32% nesmí být používán v posledních třech měsících těhotentsví, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Forte 2,32% může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem a dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.

Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, Voltaren Forte 2,32% může být používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně Voltaren Forte 2,32% nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.

Dávkování:
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů svého lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Voltaren Forte 2,32% je určen pro dospělé a dospívající nad 14 let.

Aplikujte Voltaren Forte 2,32% 2-krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast, což zajistí úlevu od bolesti až na dobu 12 hodin.

Jak dlouho se Voltaren Forte 2,32% používá (nepoužívejte Voltaren Forte 2,32% déle než):


Dospělí

2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění), zánětu šlach nebo bolesti zad. Delší léčbu může doporučit lékař.
Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem.

Dospívající 14 -18 let
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek k úlevě od bolesti déle než 7 dní.

Dospělí (nad 18 let)
Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (revmatizmus měkkých tkání, artróza) se vždy poraďte s lékařem.

Způsob použití:

1. K odstranění membrány před prvním použitím odšroubujte a odstraňte uzávěr. Odstraňte membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením.
2. Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte 2,32% do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt.
3. Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Forte 2,32% si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústy či očima (viz oddíl 2).

Voltaren Forte 2,32% je určen pouze k vnějšímu použití.

Jestliže jste použil/a více přípravku Voltaren Forte 2,32% než jste měl(a)
- Jestliže použijete více přípravku Voltaren Forte 2,32%, než jste měl(a) setřete přebytek gelu papírovým kapesníčkem.
- Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Voltaren Forte 2,32%, neprodleně kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Voltaren Forte 2,32%
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Voltaren Forte 2,32% ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje při používání Voltarenu Forte 2,32%.

Voltaren Forte 2,32% obsahuje:
- Propylenglykol, který může u některých osob způsobit mírné místní podráždění kůže
- Butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic

Uchovávání:
Voltaren Forte 2,32% uchovávejte mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 30°C.

Varování:
Přípravek Voltaren Forte 2,32% se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Voltaren Forte 2,32% používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Balení:
tuba 100 g

Parametry

Kód SÚKL 0246011

Podobné produkty najdete v