Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Olfen drm.gel. 1x100g

Olfen gel je určen k mírnění místních projevů bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí).

  • OLFEN DRM GEL 1X100GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8592387017457
Dostupnost:
Skladem

189 

Informace o produktu

Olfen gel je možné použít bez porady s lékařem k mírnění místních projevů bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí).

K mírnění místních příznaků zánětlivých a degenerativních (vzniklých z opotřebování a stárnutí) kloubních onemocnění a k léčbě místních mimokloubních revmatických projevů (např. zánětů šlach, šlachových pochev či tíhových váčků) je možné Olfen gel používat pouze po poradě s lékařem.

Pouze po poradě s lékařem může být přípravek užíván při dlouhodobé léčbě větších oblastí a při léčbě těhotných žen.

Přípravek Olfen gel mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let.


Charakteristika:
Diklofenak (Diclofenacum natricum) má protirevmatické účinky, působí proti bolesti a tlumí zánět.

Diklofenak (Diclofenacum natricum) se po místním podání vstřebává pokožkou a jeho přítomnost může být prokázána v krevní plazmě. Vstřebává se přibližně 3,3% z místně podané dávky účinné látky.

Složení – účinné látky:
Diclofenacum natricum (diklofenak) 10 mg v 1 g gelu.

Složení – pomocné látky:
Gelový základ: kyselina mléčná, diisopropyladipát, isopropylalkohol, disiřičitan sodný, hyetelóza, hyprolóza, čištěná voda.

Popis přípravku:
Olfen gel je opalizující až slabě zakalený, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zápachem po isopropanolu.

Indikační skupina:
Nesteroidní antirevmatikum.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Olfen gel:
- jestliže jste alergický(á) na diklofenak, na kyselinu acetylsalicylovou či na jiná nesteroidní antirevmatika (přípravky k léčbě bolesti, zánětu a horečky)

  • jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou ve složení).

  • jestliže jste těhotná nebo kojíte.


Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
Olfen gel nesmí přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je Olfen gel nanesen, nesmí být kryta neprodyšným oděvem či obvazem.

O vhodnosti současného použití Olfen gelu s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují:
bolest v nadbřišku, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, poruchy trávení, nadýmání, nechutenství, bolesti hlavy, závratě, kožní vyrážky a zvýšení jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:
krvácení do trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, dehtovitě černá stolice, peptický vřed s nebo bez krvácení a s možností proděravění stěny trávicího traktu, krvavý průjem, ospalost, nespavost, kopřivka, otoky,
zánět jater se žloutenkou nebo bez ní, astma, závažné alergické reakce včetně snížení krevního tlaku.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:
zánět tlustého střeva, znovu vzplanutí zánětu tlustého střeva, afty v dutině ústní, zánět jazyka, poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle, poruchy smyslového vnímání jako brnění, poruchy paměti, dezorientace, rozmazané nebo dvojité vidění, zhoršení sluchu, zvolnění v uších, poruchy chuti, dráždivost, křeče, deprese, úzkost, těžké sny, třes, psychotické reakce a zánět mozkových blan, závažné kožní vyrážky a kožní reakce spojené s olupováním kůže, ztráta vlasů, zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření, tečkovité krvácení do kůže, akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, zánět ledvin, akutní zánět ledvin, snížení krevních destiček, snížení bílých krvinek, snížení červených krvinek, snížení všech krevních buněk, zápal plic, zánět krevních cév, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, srdeční selhání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) používal(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení:
Nepoužívejte Olgen gel, pokud jste těhotná nebo kojíte.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Olfen gel užívat

Dávkování:
Pokud lékař neurčí jinak, užívají obvykle dospělí a mladiství v závislosti na velikosti léčené oblasti 2–3 g Olfen gelu 3–4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup alespoň 4 hodin.

Doba používání přípravku je závislá na druhu onemocnění. Bez porady s lékařem nepoužívejte Olfen gel déle než 14 dní, pokud při léčbě obtíže neustupují nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře již po 7 dnech léčby.

Dlouhodobější pravidelné užívání přípravku Olfen gel (při vleklých chorobách, např. při revmatismu) je nutno vždy konzultovat s lékařem.

Způsob užití:
Olfen gel je doporučeno nanést lehkým vetřením na neporušenou pokožku.

Upozornění:
Olfen gel nesmí přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je Olfen gel nanesen, nesmí být kryta neprodyšným oděvem či obvazem.

O vhodnosti současného použití Olfen gelu s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 st. C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Přípravek Olfen gel nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a musí být uchováván mimo dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:

  1. Medimport, spol. s.r.o., Praha, Česká republika
  2. Merckle GmbH, Ulm, Německo (výrobní prostory) sídlo firmy na

adrese Merckle GmbH, Blaubeuren-Weiler, Německo
3. Mepha Pharma GmbH, Lőrrach, Německo

Držitel registračního rozhodnutí:
Mepha Lda., Lagoas Park, Porto Salvo Portugalsko

Balení:
Tuba 100 g.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Zevně na pokožku
Kód SÚKL 0186187

Podobné produkty najdete v