Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Wartner bradavičník na chodidla

Wartner bradavičník na chodidla představuje bezpečnou a účinnou alternativu pro domácí ošetření bradavic.
  • Zdravotnický prostředek
  • EAN: 8710537701616
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Wartner bradavičník na chodidla představuje bezpečnou a účinnou alternativu pro domácí ošetření bradavic, založenou na kryoterapii.

Jak Wartner bradavičník funguje?

  • Wartner bradavičník okamžitě zmrazí bradavici až k jádru. Po přitlačení pěnového aplikátoru na bradavici může kůže zbělet a jako následek zmrazení se může dostavit pocit pichlavé bolesti. Po odstranění aplikátoru se kůži navrátí původní barva. Nepříjemný pocit velmi rychle zeslábne a během několika následujících hodin zcela vymizí.
  • Jakmile zmrazení ošetřené části poleví, může dojít ke zčervenání. Následkem zmrazení se pod bradavicí může během příštích dnů vytvořit puchýř, který nemusí být viditelný pouhým okem. Ošetřená bradavice by měla během následujících 10 až 14 dnů postupně zmizet nebo zcela odpadnout. Mezitím se pod ní vytvoří nová zdravá kůže.

Vedlejší účinky:
Jako u všech zmrazovacích metod může dočasně kůže zbělet. Je důležité používat výrobek přesně podle návodu. Pokud kůži vystavíte zmrazení po delší dobu, může dojít k poškození horních vrstev kůže, vzniku jizev nebo k narušení nervových tkání. Pokud je přípravku vystavena zdravá tkáň na prstech u rukou nebo nohou (to může nastat v případě, že je aplikátor přiložen na delší než stanovenou dobu), může dojít k lokálnímu odumření tkáně. Proto je nutné držet pěnový aplikátor na bradavici maximálně 20 vteřin (nejméně však 10 vteřin).

U některých osob může dojít k vytvoření větších puchýřů, které mohou být bolestivé. Po odpadnutí bradavice může být ošetřené místo bez pigmentace nebo se v něm mohou objevit malé jizvičky.

Použití Wartner bradavičník může způsobit drobné popáleniny (přípravek při zmrazování vytváří velmi nízkou teplotu). Přestože jsou tyto vedlejší účinky známy, nastaly jen velmi zřídka.

Nepoužívejte Wartner bradavičník:
Pokud si nejste 100% jisti, že se jedná o bradavici. V tomto případě se poraďte o použití Wartner bradavičníku s lékařem.

Nepoužívejte Wartner bradavičník v místech s jemnou nebo citlivou kůží, např. na obličeji, krku, v podpaží, na prsou, hýždích nebo v intimních oblastech. Nepoužívejte na podrážděnou, infikovanou nebo zarudlou kůži ani na partie vykazující známky zánětu, jakými jsou svědění nebo otok.

Nepoužívejte Wartner bradavičník na bradavice, z nichž vyrůstá chloupek, znaménka, tmavé névy, pigmentové skvrny a další nezvykle vyhlížející partie kůže.

Nepoužívejte u dětí mladších 4 let.

Nepoužívejte u osob s diabetem – zmrazená kůže se může hojit mnohem déle nebo se nemusí zcela zahojit.

Těhotenství a kojení:
Přípravek Wartner bradavičník nepoužívejte v těhotenství nebo v období kojení.

Upozornění:
Pokud si nejste 100% jisti, že se jedná o bradavici. V to případě se poraďte o použití Wartner bradavičníku s lékařem.

Wartner bradavičník je určen pouze pro vnější použití. Nepolykejte ani nevdechujte, používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Osoby s poruchami krevního oběhu by se měly před použitím Wartner bradavičníku poradit se svým lékařem.

Po použití přípravku Wartner bradavičník si ihned umyjte ruce (kromě ošetřené oblasti).

Wartner bradavičník používejte výhradně s přiloženými speciálními pěnovými aplikátory.

Na každou bradavici použijte nový pěnový aplikátor a každý pěnový aplikátor použijte pouze jednou.

Pokud je bradavice na hřbetu ruky, během aplikace přípravku pomalu hýbejte prsty.

Zabraňte styku přípravku Wartner bradavičník se zdravou kůží kolem bradavice.

Pří přikládání pěnového aplikátoru k bradavici nevyvíjejte nadměrný tlak.

Aplikátor by měl být přiložen maximálně po dobu 20 vteřin nebo méně (v případě, že bradavice i okolní kůže již zbělely).

Pokud je blízko sebe více bradavic, především na ruce nebo prstu, ošetřete vždy jen jednu z nich. Další bradavice ošetřujte vždy jednotlivě s odstupem 2 týdnů mezi jednotlivými aplikacemi přípravku Wartner bradavičník.

Starší nebo větší bradavice se odstraňují hůře, zpravidla je u nich potřeba použít Wartner bradavičník více než jednou.

Pokud je nutné opakované použití, aplikujte přípravek Wartner bradavičník až po 2 týdnech od prvního použití. Na jednu bradavici použijte přípravek Wartner bradavičník maximálně třikrát. Pokud ani tři aplikace nepovedou ke zlepšení, poraďte se se svým lékařem.

Wartner bradavičník obsahuje vysoce hořlavé složky. Používejte přípravek Wartner bradavičník v dobře větraných prostorech, ve vzdálenosti nejméně 1 m od otevřeného ohně, zdroje tepla, přímého slunečního záření, zdrojů elektrostatických výbojů a elektřiny včetně světel. Nekuřte, ani se v blízkosti přípravku nepohybujte se zapálenou cigaretou. Při použití nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C (např. elektrické světlo).

Během aplikace je třeba nádobku držet ve svislé poloze ve volném prostoru v patřičné vzdálenosti od těla. Stavět nádobku na pevný povrch se nedoporučuje.

Nepropichujte a nevhazujte do ohně, ani po spotřebování.

S výrobkem mohou manipulovat pouze dospělí. 

Uchovávejte na bezpečném místě. Udržujte mimo dosah a dohled dětí.

Návod na použití:

Před použitím Wartner bradavičníku si přečtěte příbalový leták s pokyny.

Ve většině případ postačí jediné použití přípravku. Bradavice zpravidla zmizí během 10 až 14 dnů po aplikaci Wartner Bradavičníku. U starších nebo větších bradavic je zpravidla potřeba použít Wartner Bradavičník více než jednou.

Pokud ani po 14 dnech není bradavice nebo její část zcela odstraněna, lze na ni bezpečně opět použít Wartner Bradavičník. Každý pěnový aplikátor použijte pouze jednou a po použití jej znehodnoťte.

Po ošetření:

Udržujte ošetřenou oblast čistou. Plavání a sprchování je povoleno. Nedotýkejte se ošetřené oblasti, ani se na ní neškrábejte. Případné puchýřky přelepte náplastí, nepropichujte. Pokud pichlavá bolest přetrvává nebo se objeví jiná komplikace, vyhledejte lékaře.

Použití Wartner bradavičníku u bradavic na chodidle:
1.    Namočte chodidlo s bradavicí na 5 minut do teplé vody. Důkladně osušte. Před aplikací Wartner Bradavičníku na chodidlo opilujte zrohovatělou kůži v oblasti s bradavicí přiloženým pilníkem.
2.    Dobu aplikace určete pomocí měřící pomůcky, otvor, který odpovídá velikosti bradavice určí správnou dobu aplikace přípravku.
3.    Držte pěnový aplikátor za modrou část mezi palcem a ukazovákem a mačkejte ho, dokud se neobjeví malý otvor. Nasaďte pěnový aplikátor otvorem na trn aplikačního držáku tak, aby byl trn vidět.
4.    Držte nádobku s aerosolem ve vzpřímené poloze a v dostatečné vzdálenosti od těla, otevřeného ohně, zdroje tepla, přímého slunečního záření a jakýchkoliv elektrických zdrojů. Zasuňte aplikační držák s pěnovým aplikátorem shora do ventilku nádobky s aerosolem tak, aby nebyl pěnový aplikátor vidět. Uchopte nádobku pevně za spodní část, druhou rukou zatlačte na 3 vteřiny na aplikační držák. Během toho uslyšíte syčivý zvuk. Z ventilku vyjměte aplikační držák s pěnovým aplikátorem, který je nasycen chladící tekutinou. Na pěnovém aplikátoru začne docházet ke kondenzaci látky, tato kondenzace je neškodná.
5.    Ihned po vyjmutí aplikačního držáku z ventilu, přitiskněte držák s pěnovým aplikátorem zlehka na bradavici. Zajistěte, aby se pěnový aplikátor soustavně dotýkal ošetřované oblasti.
Pěnový aplikátor je třeba přiložit na ošetřovanou oblast po dobu určenou dle velikosti bradavice. V důsledku zmrazení se může dostavit pocit pichlavé bolesti.
Po ošetření bradavice počkejte 2 minuty a následně za pomocí hadříku sejměte pěnový aplikátor z držáku. Po jednom použití pěnový aplikátor znehodnoťte. Nepoužívejte pěnový aplikátor opakovaně, ani se nedotýkejte špičky aplikátoru holýma rukama. Jedině tak lze zajistit, že nedojte k opakované infekci kůže virem způsobujícím bradavice.
6.    K ochraně ošetřené oblasti kolem bradavice na chodidle použijte speciální náplast. Nejprve z náplasti pečlivě sejměte krycí vrstvu a poté ji lepicí stranou přilepte na kůži – otvor musí být umístěn přesně nad ošetřenou bradavicí.

Výrobce:
Omega Teknika,Dublin, Irsko

Distributor:
Altermed corporation a.s., Olomouc, ČR

Balení Wartner bradavičník na chodidla obsahuje:
Nádobku s aerosolem směsi dimethyl etheru a propanu, který je neškodný k životnímu prostředí. Aplikační držák pěnových aplikátorů pro opakované použití. 12 jednorázových pěnových aplikátorů až pro 12 použití. Pilník na opakované použití. 12 speciálních náplastí. 1 měřící pomůcku.

Doplňující informace:
Bradavice jsou neškodné výrůstky na kůži, způsobené lidským papilomavirem (HPV). Existují různé druhy bradavic, nejčastější je však bradavice pravá. Tvoří ji jádro vnitřní tkáně zásobené krevními cévami, které je překryto vrstvami vnější kožní tkáně.

Bradavice pravé jsou na povrchu drsné a vzhledem připomínají květák. Obvykle se vyskytují na rukou, kolenech a loktech.

Bradavice na chodidle jsou stejné jako bradavice pravé, pouze s tím rozdílem, že se objevují na chodidle a na spodní straně prstů u nohou. Obvykle jsou plošší a bolestivější, protože jsou při chůzi vystaveny tlaku. K bezpečnému a efektivnímu odstranění bradavic na chodidle byl vyvinut Wartner bradavičník na chodidlo.

Bradavicemi trpí 7 až 10 % celkové populace. Nejčastěji se vyskytují u dětí a dospívajících. Jsou velmi nakažlivé a častěji se rozvíjejí při oslabení imunitního systému organismu; mohou se přenášet z člověka na člověka nebo u téže osoby z jednoho místa na druhé, přímým kontaktem s infikovanou oblastí. Více než 50 % bradavic do dvou let bez léčby vymizí. Jsou však nevzhledné, a pokud jde o bradavice na chodidle, mohou být i bolestivé.

Dlouhodobě existují dvě možnosti, jak odstranit bradavice; aplikací kyselých přípravků přímo na bradavici nebo chirurgické odstranění odborníkem za pomoci laseru, vypálení a kryoterapie (zmrazení kapalným dusíkem). Wartner bradavičník představuje bezpečnou a účinnou alternativu pro domácí ošetření, založenou na kryoterapii.

Parametry