Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Duofilm - 15 ml

Duofilm je kožní roztok k použití na bradavice. Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, mladistvých a dětí starších dvou let.

  • DUOFILM DRM SOL 1X15ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8596149000916
Dostupnost:
Skladem

229 

Informace o produktu

Duofilm je kožní roztok k použití na bradavice. Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, mladistvých a dětí starších dvou let.

Bradavice je virové onemocnění v povrchové vrstvě kůže. Doba mezi nákazou a projevem onemocnění (vznikem bradavice) je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Bradavice se mohou přenášet kontaktem viru s porušenou kůží, zvláště tam, kde je teplo a vlhko. To je důvod, proč jsou jedním z nejčastějších zdrojů infekce plavecké bazény.

Použití Duofilmu vede ke kontrolovanému rozrušení keratinu (vrstvy tuhé hrubé kůže na povrchu bradavice). Proto by přípravek měl být používán pouze na bradavice.

Popis přípravku:

Duofilm je hustý čirý až jantarový roztok, který je dodáván v lahvičkách z hnědého skla, se štětečkovým aplikátorem spojeným se šroubovacím uzávěrem.
Lahvička je uložena v krabičce.

Složení - účinné látky:

Acidum lacticum (kyselina mléčná) 16,7% hmotnostních a Acidum salicylicum (kyselina salicylová) 16,7% hmotnostních.

Složení - pomocné látky:
kolodium 4%

Kontraindikace:
Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.
Nepoužívejte přípravek Duofilm
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Duofilm
- nepoužívejte Duofilm na zdravou kůži v okolí bradavic, ani na poraněnou nebo zanícenou kůži
- nepoužívejte Duofilm na bradavice v obličeji a v oblastech genitálu a konečníku, nenanášejte jej na sliznice ani na mateřská znaménka
- nepoužívejte Duofilm u dětí mladších dvou let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duofilm je zapotřebí:
- pokud máte cukrovku nebo trpíte poruchou prokrvení dolních končetin, poraďte se o vhodnosti používání přípravku s lékařem.
- děti do 12 let by neměly přípravek používat bez dohledu dospělé osoby

Těhotenství a kojení:
O vhodnosti použití přípravku Duofilm v době těhotenství a kojení se poraďte se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duofilm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nanesení Duofilmu na zdravou kůži může způsobit její poleptání. V ojedinělých případech se může vyskytnout pálení v místě aplikace.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakce nejsou známy.

Způsob použití:
Přípravek Duofilm je určen pouze k zevnímu použití.

Přípravek Duofilm užívejte pouze na bradavice.
- pokud si nejste jistí, že kožní změna, kterou na sobě pozorujete, je skutečně bradavice, poraďte se s lékařem.

Návod k použití Duofilmu:
- Odstraňte náplasti a ponořte místo s bradavicí nebo bradavicemi na pět minut do horké vody.
- Osušte vlastním ručníkem.
- Opatrně obruste povrch bradavice pemzou.
- Pomocí aplikátoru naneste Duofilm na bradavici jedenkrát denně.
- Použijte takové množství Duofilmu, aby pokrylo povrch bradavice, ale aby se přípravek nedostal na okolní zdravou kůži.
- Nechte Duofilm zaschnout a potom, jestliže je bradavice větší nebo lokalizovaná na plosce nohy, překryjte náplastí.

Bradavice se postupně zmenšuje až vymizí.
Používejte přípravek Duofilm každý den do té doby, než bradavice úplně zmizí a zarovnají se kožní vyvýšení.

Doplňující informace:
Buďte trpěliví, úplné odstranění bradavic může trvat 6-12 týdnů.
Jestliže k odstranění bradavic nedojde ani po 12 týdnech používání přípravku Duofilm, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Mějte na paměti, že bradavice jsou přenosné. Abyste zabránily jejich přenosu, používejte vždy vlastní ručník.

Nechoďte bosí, máte-li bradavice na ploskách nohou.

Upozornění:


Důležité informace o některých složkách přípravku Duofilm
Vysoce hořlavé. Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Duofilm, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

V případě, že se přípravek dostane do očí, propláchněte je co nejrychleji vodou a následně navštivte lékaře. Lahvičku s přípravkem si vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Duofilm
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)používat přípravek Duofilm
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, šroubovacím uzávěrem vzhůru, mimo dosah otevřeného ohně. Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.

Varování:
Přípravek Duofilm nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irsko.

Držitel registračního rozhodnutí:

GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha, Česká republika

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Duofilm musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 12 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

Balení:
15 ml.

Parametry

Kód SÚKL 0164543