Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Voltaren Rapid 25mg por.cps.mol.10x25mg

Voltaren Rapid 25 mg s rychlým nástupem účinku je určen pro krátkodobou léčbu jako je bolest zad, bolest hlavy, bolest zubů, bolest při menstruaci.

  • VOLTAREN RAPID 25 MG POR CPS MOL 10X25MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8596149001906
Dostupnost:
Skladem

79  (71,82  bez DPH)

Informace o produktu

Voltaren Rapid 25 mg obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Voltaren Rapid 25 mg je lék proti bolesti, který také zmenšuje zánět (otoky).

Voltaren Rapid 25 mg je přípravek s rychlým nástupem účinku, který je určen pro krátkodobou léčbu následujících stavů:
- bolest zad, bolest hlavy, bolest zubů, bolest při menstruaci.
- bolest doprovázející nachlazení a chřipku (včetně bolesti v krku) a potlačení jiných průvodních příznaků včetně snížení horečky
- podvrtnutí kloubů, natažení svalů, nebo jiné poúrazové bolestivé stavy.

Pouze na doporučení lékaře se Voltaren Rapid 25 mg užívá při mimokloubním revmatizmu (bolestivé postižení měkkých tkání v okolí kloubu).

Charakteristika:

Voltaren Rapid 25 mg zmírňuje příznaky zánětu, jako je bolest a otok, tím, že blokuje syntézu molekul (prostaglandinů) zodpovědných za vznik zánětu, bolesti a horečky. Nepůsobí na příčinu zánětu a horečky.

Voltaren měkká tobolka je navržena tak, aby se absorbovala rychleji než Voltaren tableta.

Máte-li jakékoliv dotazy, jak Voltaren Rapid 25 mg účinkuje, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou Voltarenu Rapid 25 mg je diclofenacum kalicum. Jedna měkká tobolka obsahuje 25 mg diclofenacum kalicum.

Složení - pomocné látky:

makrogol 600, glycerol (E422), želatina, dehydratovaný sorbitol (E420), chinolinová žluť (E104)

Popis přípravku:
Voltaren Rapid 25 mg jsou malé, snadno polykatelné, oválné, průhledné, měkké želatinové tobolky žluté barvy, délka přibližně 11 mm. V tobolkách Voltarenu Rapid 25 mg mohou být patrné malé bubliny mazadla.

Kontraindikace:
Pokud Vám tento lék předepsal lékař, užívejte jej pečlivě podle jeho pokynů. Tyto pokyny se mohou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg:
- jestliže jste alergický/á na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- jestliže jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, zánětu nebo horečky jako např. diklofenak, ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová (látka, která se také často používá proti tvorbě krevních sraženin). Reakce mohou být následující: astma, dušnost, kožní vyrážka, otok obličeje, rýma. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
- jestliže jste v minulosti při léčbě nesteroidními protizánětlivými látkami trpěl/a krvácením z trávicího traktu či jeho perforací (proděravěním).
- pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.
- pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění tepen končetin)
- jestliže máte nebo jste měl/a žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
- jestliže krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice).
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin.
- jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože Voltaren Rapid 25 mg pro Vás není vhodný.

Přípravek Voltaren Rapid 25 mg nepodávejte dětem a dospívajícím do 14 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se však nemusí objevit u každého.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné

Některé závažné méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 1000) se mohou objevit zejména při dlouhodobém užívání vysokých dávek (150 mg). Očekává se, že četnost jejich výskytu je při krátkodobém užívání nízkých dávek diklofenaku (75 mg) nižší.
- Bušení na hrudi, náhlá a svíravá bolest na hrudi (příznaky infarktu myokardu neboli srdečního infarktu)
- Dušnost, dýchací obtíže v poloze vleže, otoky nohou nebo dolních končetin (známky srdečního selhání)

Některé vzácné (mohou se projevit u 1 z 1000 osob) nebo velmi vzácné (mohou se projevit u 1 z 10 000 osob) nežádoucí účinky mohou být závažné.
- Silná bolest žaludku, krev ve stolici nebo černá stolice, zvracení krve, krvavý průjem
- Alergické reakce, jako jsou ztížené dýchání a polykání, otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, často doprovázené kožní vyrážkou. Kolaps.
- Náhlé potíže s dýcháním a pocit úzkosti na hrudníku se sípáním nebo kašláním (příznaky astmatu)
- Náhlé a závažné bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, problémy s mluvením.
- Křeče.
- Kožní vyrážka s puchýři, olupování kůže, červené nebo purpurové skvrny na kůži, puchýře v ústech nebo v očích, zánět kůže s popraskáním nebo odlupováním.
- Otoky paží, rukou, nohou a chodidel.
- Jakékoli změny ve vzhledu nebo množství moči, nadbytek bílkovin v moči, krev v moči.
- Zežloutnutí kůže nebo očí (známky hepatitidy/jaterního selhání), zvýšené hladiny jaterních enzymů.
- Neobvyklé krvácení nebo modřiny, vysoká teplota nebo přetrvávající bolest v krku, časté infekce.
- Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření

Léčiva jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (nazývaných také infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod. Jakékolizvýšení tohoto rizika je pravděpodobnější při užívání vysokých dávek a při dlouhodobé léčbě.
Pokud zaznamenáte jakýkoliv z těchto nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a okamžitě informujte svého lékaře.

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou většinou mírné. Některé účinky byly oznámeny při užívání vyšších dávek diklofenaku, léčivé látky přípravku Voltaren Rapid 25 mg po delší dobu. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytují, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit u 1 z 10 osob)
- Bolest břicha, bolest žaludku, průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, zažívací potíže, snížená chuť k jídlu
- Bolest hlavy, závratě
- Kožní vyrážka
- Vertigo (závrať)

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit u 1 z 1000 osob)
- Ospalost
- Svědivá vyrážka (kopřivka)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit u 1 z 10 000 osob)
- Nízký počet bílých krvinek, červených krvinek, krevních destiček
- Zácpa, vřídky v ústech, oteklý, červený a bolavý jazyk, poruchy chuti, křeče v horní části břicha
- Svědění a zarudnutí kůže, vypadávání vlasů
- Mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes, poruchy paměti
- Porucha vidění, zvonění v uších, zhoršení sluchu
- Změny nálady, potíže se spaním, dezorientace
- Zánět cév

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

Starší lidé

Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti mohou být starší osoby citlivější na nežádoucí účinky přípravku Voltaren Rapid 25 mg než ostatní dospělí. Z tohoto důvodu užívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg přesně podle pokynů a užívejte nejmenší množství tobolek, které je dostatečné k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Interakce:
Před užitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:
- Lithium nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě depresí.
- Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
- ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
- Diuretika (močopudné léky).
- Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
- Jiné protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
- Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
- Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti (antikoagulancia).
- Methotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
- Cyklosporin, takrolimus ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
- Trimethoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest)
- Chinolony – antibakteriální léky (některé léky používané proti infekcím).
- Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě mykotických infekcí.
- Fenytoin (lék užívaný k léčbě záchvatů).
- Kolestipol a cholestyramin (léky užívané k úpravě hladin cholesterolu).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Před užitím Voltarenu Rapid 25 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

- jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí).
- jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti bolesti nebo zánětu.
- máte problémy se střevy (např. ulcerózní kolitida a nebo Crohnova choroba).
- užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu.
- máte průduškové astma, sezónní alergickou rýmu, nosní polypy, chronické obstrukční onemocnění plic nebo chronické infekce dýchacích cest.
- máte problémy s játry nebo ledvinami.
- máte, nebo jste měl/a problémy se srdcem nebo vysokým krevním tlakem.
- Vám otékají nohy.
- jste ohroženi dehydratací (odvodnění organismu) (např. v důsledku zvracení, průjmu, nebo před větší operací či po ní).
- máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané jaterní porfyrie.

O užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- kouříte
- máte diabetes (cukrovku)
- máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky)

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, neužívejte Voltaren Rapid 25 mg bez porady se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další upozornění
- Měli byste si být také vědomi, že léky jako je diklofenak mohou působit zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo mozkových cévních příhod. Toto riziko je pravděpodobnější v případě použití vysoké dávky a dlouhé doby léčby.

Nepřekračujte proto doporučenou dávku:
- 3 tobolky denně nebo
- dobu léčby do 5 dnů (3 dny při horečce u nachlazení nebo chřipky) bez porady s lékařem

Pokud se u Vás kdykoli během užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg objeví známky nebo příznaky problémů se srdcem nebo cévami, např. bolest na hrudi, slabost nebo nesrozumitelná řeč, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Přípravek Voltaren Rapid 25 mg může maskovat příznaky infekce (např. bolest hlavy, horečka) a může stěžovat jejich odhalení. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren Rapid 25 mg.

Dlouhodobé užívání jakéhokoli přípravku na bolest hlavy může způsobit zhoršení bolesti. Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře a neužívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg. Je velmi důležité, abyste neužívala přípravek Voltaren Rapid 25 mg v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.

Kojení
O užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg během kojení se vždy musíte poradit s lékařem. Užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg během kojení se nedoporučuje.

Plodnost
Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky přípravku Voltaren Rapid 25 mg, způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání přípravku se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím.

Dávkování:
Vždy užívejte Voltaren Rapid 25 mg přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Voltaren Rapid 25 mg v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné.

Dospělí a dospívající od 14 let
Jako úvodní dávku, užijte dávku 1 tobolku při výskytu příznaků. V případě potřeby pokračujte s užíváním 1 tobolky po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 3 tobolky denně.

Způsob užití:
Tobolku Voltaren Rapid 25 mg spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Pro dosažení maximálního účinku by měly být tobolky Voltaren Rapid 25 mg užívány před jídlem.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Voltaren Rapid 25 mg
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.

Jak dlouho přípravek Voltaren Rapid 25 mg užívat
Neužívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg déle než 5 dní bez porady s lékařem při bolesti a v případě horečky déle než 3 dny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se svým lékařem, aby bylo jisté, že příznaky nejsou způsobeny vážným onemocněním.

Jestliže jste užil/a více přípravku Voltaren Rapid 25 mg, než jste měl/a
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tobolek, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren Rapid 25 mg
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren Rapid 25 mg, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud to je blízko doby, kdy máte užít další dávku, pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl/a užít.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:
Nepoužívejte Voltaren Rapid 25 mg po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za výrazem “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete Voltaren Rapid 25 mg užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte Voltaren Rapid 25 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 5 dnů v případě bolesti (do 3 dnů v případě horečky) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis Consumer Health GmbH, Mnichov, Německo
Catalent Germany Eberbach GmbH, Eberbach,Německo
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Balení:
10 měkkých tobolek

Parametry

Kód SÚKL 0173219