Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Rinoxyl 1 mg/ml

Rinoxyl 1 mg/ml nosní sprej k léčbě ucpaného nosu dospělých a dětí od 10 let.
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 6432100016300
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Rinoxyl se používá ke krátkodobému snížení otoku nosní sliznice při rýmě při běžném nachlazení nebo při zánětu vedlejších dutin nosních.

Rinoxyl 1 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 10 let a dospělých. Pro děti od 2 let je určen přípravek Rinoxyl 0,5 mg/ml. 

Charakteristika:
Xylometazolin, léčivá látka přípravku Rinoxyl, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem. Nástup účinku je rychlý a trvá 6 – 8 hodin.

Složení - účinné látky:
Léčivá látka je xylometazolini hydrochloridum, 1 ml nosního spreje obsahuje 1 mg xylometazolini hydrochloridum.

Jedna dávka přípravku Rinoxyl 1 mg/ml (cca 50 µl roztoku) obsahuje 50 µg xylometazolini hydrochloridum

Složení - pomocné látky:
chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda.

Popis přípravku:
Rinoxyl je čirý bezbarvý roztok.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Rinoxyl pokud:
- trpíte přecitlivělostí na xylometazolin nebo na jakoukoliv další složku přípravku
- trpíte zeleným očním zákalem (glaukom s úzkým úhlem)
- máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca)
- jste nedávno prodělali operaci mozku přes nos nebo ústa.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rinoxyl je zapotřebí:

Přípravek užívejte jen se souhlasem lékaře v těchto případech :
- reagujete silně na sympatomimetika (adrenalin a podobné látky). Používání přípravku může způsobit nespavost, závratě, třes, arytmie nebo zvýšený krevní tlak.
- trpíte onemocněním srdce nebo cév
- máte vysoký krevní tlak
- máte zvýšenou funkci štítné žlázy
- máte cukrovku
- trpíte feochromocytomem (nádor dřeně nadledvin, který uvolňuje hormony)
- máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Rinoxyl nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky je píchání a pálení v nose a hrdle a suchá nosní sliznice.

Vzácné nežádoucí účinky zahrnují bolest hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, nevolnost, závratě, nespavost a bušení srdce. Mohou se také objevit přechodné poruchy vidění a celkové alergické reakce.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Užívání přípravku Rinoxyl není doporučeno současně s léky na depresi, s tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy, a inhibitory monoaminooxidázy (MAO) a v období 2 týdnů po přerušení léčby inhibitory MAO.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravcích a přírodních produktech.

Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Lék Rinoxyl se nesmí používat v těhotenství.

Před použitím přípravku Rinoxyl při kojení se nejdříve poraďte s lékařem.

Dávkování:
Rinoxyl 1 mg/ml je nosní sprej určený na léčbu ucpaného nosu u dětí od 10 let a dospělých.

Podle potřeby se vstřikují 1 – 2 dávky do každé nosní dírky maximálně každých 6 hodin (to znamená ne častěji než 4x denně) po dobu maximálně 7 dnů.

Léčba by měla být co nejkratší. Po ukončení dlouhodobé léčby se mohou navrátit příznaky podobné chřipce a otok sliznice.

Pokud se Vaše příznaky nezlepšují nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

Lékař Vám může předepsat dávkování, které se liší od této příbalové informace. Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře.

Způsob použití:
1) Před použitím přípravku Rinoxyl se vysmrkejte.

2) Otevřete kryt nosního aplikátoru podle obrázku v příbalové informaci.

3) Lahvičku držte podle obrázku v příbalové informaci mezi palcem a ukazováčkem s prostředníčkem, s palcem pod dnem lahvičky a ukazováčkem a prostředníčkem kolem aplikátoru. Sprej vystříkne při stlačení aplikátoru ke dnu lahvičky.

4) Při prvním použití stlačte aplikátor 3x – 6x, než začne sprej vystřikovat. Při dalším použití stačí aplikátor zkontrolovat jedním až dvěma stisky.

5) Aplikátor vložte do nosní dírky podle obrázku v příbalové informaci a vstříkněte předepsané množství přípravku do nosní dutiny. Při vstřikování se nadechněte a současně ucpěte druhou nosní dírku lehkým stiskem ukazováčku. Poté vstříkněte sprej stejným způsobem do druhé nosní dírky.

Čištění:
Nosní aplikátor lze od lahvičky oddělit jemným zatáhnutím. Opláchněte nosní aplikátor a kryt teplou vodou a opatrně je osušte. Aplikátor vraťte na lahvičku a 2 – 3x vystříkněte do vzduchu.

Upozornění:
Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) použili příliš mnoho přípravku Rinoxyl, informujte o tom ihned svého lékaře. Příliš velká dávka může utlumit centrální nervový systém, může způsobit únavu, sucho v ústech a pocení a příznaky vyvolané povzbuzením sympatického nervového systému (zrychlený tep, nepravidelný tep a zvýšený krevní tlak).

Při správném používání přípravek neovlivňuje schopnost řídit a ovládat stroje.

Pamatujte, že se infekce může přenášet používáním přípravku více pacienty.

Pokud se Vaše příznaky nezlepšují nebo se zhoršují, navštivte lékaře. Nepoužívejte déle jak 7 dní.

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 6 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Rinoxyl musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finsko

Balení:
sprej 10 ml

Parametry