Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Pirabene 1200mg por.tbl.flm.60x1200mg

Pirabene 1200 mg se užívá k léčbě zeslabených funkcí mozku u starších osob, které se...

  • PIRABENE 1200 MG POR TBL FLM 60X1200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030096103893
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Pirabene 1200 mg se užívá k léčbě zeslabených funkcí mozku u starších osob, které se projevují jako horší paměť, snížení schopnosti soustředit se, nižší úroveň bdělosti, změny nálady, závratě, zanedbávání hygienických návyků a poruchy chování. V těchto případech si nemocný může přípravek ordinovat sám.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě vývojové dyslexie u dětí (porucha projevující se neschopností naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a společensko-kulturní příležitost) k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí.

Rovněž pouze na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě mozkových cévních příhod a následků po cévní mozkové příhodě, k léčbě poruch vědomí a závratí vyvolaných úrazem, otravou nebo poruchou prokrvení mozku, k léčbě příznaků souvisejících s odvykáním při chronickém alkoholismu, k léčbě duševních příznaků způsobených poškozením mozku u chronických alkoholiků a také u srpkovité chudokrevnosti a kortikální myoklonie (mimovolní krátkodobé rychlé záškuby jednotlivých svalů bez hybného efektu nebo jen s jednosměrným pohybem, s původem v mozkové kůře).

Přípravek Pirabene 1200 mg mohou užívat dospělí a mladiství a může být podáván dětem školního věku.

Charakteristika:

Léčivá látka přípravku, Piracetam, přímým působením na mozkové buňky zlepšuje schopnost učení, paměť, bdělost a vědomí, a to jak u zdravých lidí, tak i u nemocných s poruchami funkce mozku z různých příčin. Účinkem na červené krvinky, krevní destičky, složení krevní plazmy a mozkové cévy zlepšuje prokrvení mozku.

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je Piracetamum 1200 mg v 1 potahované tabletě.

Složení - pomocné látky:

Kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, mastek, hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30%, roztok methakrylátového kopolymeru E 12,5%, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Kontraindikace:

Neužívejte Pirabene, jestliže jste přecitlivělý(á) na piracetam nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku jestliže trpíte těžkou nedostatečností ledvin; - jestliže současně užíváte léčivé přípravky obsahující výtažky ze štítné žlázy; - jestliže jste těhotná nebo kojíte. Přípravek nesmí být podáván dětem předškolního věku.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pirabene je zapotřebí, trpíte-li onemocněním ledvin. V takovém případě smíte užívat Pirabene pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře, který Vám předepíše nižší dávky. Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla. Není známo, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i Pirabene nežádoucí účinky. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nervozita, podrážděnost, neklid, úzkost a poruchy spánku. Tyto nežádoucí účinky se mohou častěji vyskytnout u starších nemocných, kteří užívají denní dávku piracetamu vyšší než 2,4 g, ale většinou vymizí po snížení dávky. U některých nemocných se během léčby přípravkem může vyskytnout únava a ospalost. Vzácně se mohou vyskytnout trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, průjem, bolesti žaludku). Mezi ojedinělé nežádoucí účinky patří závratě, bolesti hlavy, třes, sexuální podráždění, přírůstek tělesné hmotnosti, projevy kožní přecitlivělosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku nebo jeho podávání dítěti poraďte s lékařem. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. Při výskytu prvních příznaků alergické reakce (reakce z přecitlivělosti na léčivý přípravek) přerušte užívání přípravku a vyhledejte okamžitě lékaře. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky O vhodnosti současného užívání přípravku Pirabene s jinými léky se poraďte s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Byl zaznamenán jediný případ vzájemného ovlivnění účinku Pirabene a účinku současně užívaného přípravku s výtažkem ze štítné žlázy (T3 + T4), při němž se vyskytly příznaky zmatenosti, podrážděnosti a poruchy spánku. Žádné další interakce nejsou známy. Klasická léčba alkoholismu (vitaminy a zklidňující přípravky) nemusí být během užívání Pirabene přerušena.

Těhotenství a kojení:

Jelikož není k dispozici dostatek klinických studií, nedoporučuje se užívat přípravek v těhotenství a během kojení. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Léčba zeslabených funkcí mozku (se sníženou schopností soustředění, horší pamětí, nižší úrovní bdělosti nebo změnou nálad, závratěmi, zanedbáváním hygienických návyků a poruchami chování). Na začátku léčby se užívají 2 tablety Pirabene 1200 mg 2krát denně. Po 2-3 týdnech se užívá pouze 1/2-1 tableta Pirabene 1200 mg 2krát denně po dobu dalších 5-6 týdnů.

V ostatních případech se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Pokud lékař neurčí jinak, užívá se přípravek takto:

Nemocní s cévní mozkovou příhodou nebo s jejími následky užívají 5 tablet Pirabene 1200 mg 2krát denně po dobu 2 týdnů. Dále se pokračuje s udržovací dávkou 2 tablety Pirabene 1200 mg 2krát denně. Léčba je obvykle dlouhodobá a její délku vždy určí lékař.

Při závratích, poruchách vědomí a poruchách poznávacích funkcí po úrazu hlavy se na počátku léčby obvykle užívá 5 tablet Pirabene 1200 mg 2krát denně po dobu 1-2 týdnů. Další nejméně 3 týdny se užívá 1 tableta Pirabene 1200 mg 2krát denně.

V počátečním období léčby příznaků souvisejících s odvykáním při chronickém alkoholismu se užívá po dobu 1 týdne až 5 tablet Pirabene 1200 mg 2krát denně. Dále se pokračuje udržovací dávkou 1 tableta Pirabene 1200 mg 2krát denně po dobu určenou lékařem.

U srpkovité chudokrevnosti a kortikální myoklonie stanoví vhodné dávkování lékař, obvykle 300 mg/kg/den, tj. 18 tablet Pirabene 1200 mg pro pacienta vážícího 70 kg užitých rozděleně ve 4 jednotlivých dávkách za den.

Způsob užití:

Tablety Pirabene 1200 mg se polykají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Pirabene je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Předávkování:

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Pirabene, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění:

Jestliže jste zapomněl(a) užít Pirabene, užijte ji jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Při náhlém vysazení přípravku nebyly popsány žádné nežádoucí reakce z vysazení, přesto se nedoporučuje bezdůvodné přerušení léčby.

Uchovávání:

Uchovávejte za obyčejné teploty, chraňte před světlem.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Varování:

Pirabene nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

60 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0081600