Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Piracetam AL 1200 por.tbl.flm.60x1200mg

Doporučujeme! Akce Piracetam

Piracetam AL 1200 se používá k podpůrné léčbě zeslabených kognitivních…

  • PIRACETAM AL 1200 POR TBL FLM 60X1200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4011548039793
Dostupnost:
Skladem

169 

Informace o produktu

Piracetam AL 1200 se používá k podpůrné léčbě zeslabených kognitivních (poznávacích) funkcí mozku starších osob, které se projevuje horší pamětí, snížením schopnosti se soustředit, nižší úrovní bdělosti, změnami nálady, závratěmi, zanedbáním hygienických návyků a poruchami chování.

Na doporučení lékaře se Piracetam AL 1200 užívá: – k léčbě vývojové dyslexie (porucha, při níž má dítě obtíže se čtením a psaním) u dětí, kterou nelze vysvětlit nedostatkem intelektu, omezeným nadáním, nedostatkem školního vzdělání nebo nevyhovujícími rodinnými a sociálními podmínkami, k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí; – k léčbě cévních mozkových příhod a následku po cévní mozkové příhodě, dále pak k léčbě poruch vědomí a závratí vyvolaných úrazem, otravou nebo poruchou prokrvení mozku; – k léčbě kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů bez hybného efektu).

Piracetam AL 1200 mohou užívat dospělí a děti školního věku (od 6 let).

Charakteristika:

Piracetam příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, u zátěžových stavů zvyšuje využití glukózy a kyslíku buňkami centrální nervové soustavy, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje tokové vlastnosti krve (snižuje viskozitu krve a usnadňuje průtok krve cévami).

Výrobce:

Aliud Pharma GmbH and Co.KG, Gottlieb-Daimler-Strasse 19, D-89150 Laichin gen, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Aliud Pharma GmbH and Co.KG, Gottlieb-Daimler-Strasse 19, D-89150 Laichin gen, SRN.

Složení – účinné látky:

Piracetamum 1200 mg v 1 potahované tabletě.

Složení – pomocné látky:

Povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý, sodná sůl karmelózy, makrogol, mastek, oxid titaničitý, hypromelóza, žlutý oxid železitý, metakrylátový kopolymer, dimetikonová emulze.

Indikační skupina:

Nootropikum.

Kontraindikace:

Piracetam AL 1200 se nesmí používat při přecitlivělosti na piracetam nebo na pomocné látky přípravku. Dále se přípravek nesmí užívat při poruše krevní srážlivosti, při těžkém krvácení a před velkým chirurgickým výkonem. Pouze ze zvlášť závažných důvodů smí přípravek užívat nemocní s psychomotorickým neklidem (zvýšená pohybová aktivita, podrážděnost).

U pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin bude při užívání přípravku Piracetam AL 1200 lékař pravidelně vyšetřovat krev. Pacienti s těžkou nedostatečností ledvin nesmí Piracetam AL 1200 užívat. Lékaře informujte i tehdy, pokud se některý ze stavů uvedených v tomto oddíle u Vás vyskytne teprve v průběhu léčení přípravkem Piracetam AL 1200.

Nežádoučí účinky:

Ačkoliv je při užívání podle návodu přípravek obvykle dobře snášen, mohou se při jeho užívání vyskytnout následující nežádoucí účinky. Příležitostně se objevuje zvýšená pohybová aktivita, poruchy spánku a nespavost, nervozita, depresivní nálady, úzkost, agresivita, obtíže ze strany zažívacího ústrojí (nevolnost, zvracení, bolesti břicha) a přibývání na váze. Zřídka se objevuje závrať, dochází k poklesu nebo vzestupu krevního tlaku, zvýšení libida a sexuální dráždivosti. Pouze ojediněle může dojít při léčení přípravkem Piracetam AL 1200 ke spavosti a k alergickým reakcím (zarudnutí kůže, návaly horka, svědění, nadměrné pocení nebo i celkové těžké reakce z přecitlivělosti, tzv. anafylaktická reakce).

Upozornění: U nemocných léčených protikřečovými látkami je proto v jejich podávání nutné pokračovat i tehdy, když léčba Piracetamem AL 1200 vedla k subjektivnímu zlepšení. Pokud se u Vás při užívání přípravku (podávání přípravku dětem) objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiná neobvyklá reakce, informujte o tom svého lékaře; lékař posoudí jejich závažnost a rozhodne o případných opatřeních. Při prvních známkách přecitlivělosti na piracetam přerušte užívání přípravku Piracetam AL 1200 (přípravek nesmí být znovu podán) a vyhledejte lékaře.

Interakce:

Účinky Piracetamu AL 1200 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začněte užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám bude jiný lékař předepisovat nebo doporučovat další lék informujte ho, že již užíváte Piracetam AL 1200.

Dříve než začnete současně s přípravkém Piracetam AL 1200 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání (podávání dětem) Piracetamu AL 1200 a léků, které povzbuzují centrální nervový systém, léků užívaných při některých duševních poruchách (tzv. neuroleptika) a hormonů štítné žlázy (používaných při snížené funkci štítné žlázy – hypothyroidismu) může dojít k zesílení účinku na centrální nervový systém a k zvýšení pohybové aktivity, podrážděnosti, zmatenosti a poruchám spánku. Toto se může týkat nejen léků užitých současně, ale i léků, užitých před krátkou dobou.

Těhotenství a kojení:

Nepředpokládá se použití přípravku v době těhotenství a při kojení (nejsou zkušenosti s podáváním piracetamu v průběhu těhotenství a při kojení); otěhotní-li pacientka v průběhu léčení přípravkem Piracetamem AL 1200 musí o této skutečnosti neprodleně informovat lékaře.

Dávkování:

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí pacienti obvykle 2krát denně 1 potahovanou tabletu Piracetamu AL 1200 (2,4 g piracetamu/den). Výhradně na doporučení lékaře může být dávka zvýšena až na 2 tablety 2krát denně (4,8 g piracetamu/den). Tato dávka by neměla být překročena. Mezi jednotlivými dávkami musí být zachován časový odstup nejméně 4 hodiny.

Při podávání Piracetamu AL 1200 jako podpůrného léku u dětí a mladistvých při poruchách čtení a psaní (legasthenie) dávkování vždy určuje lékař, obvykle se podává 2krát denně 1 potahovaná tableta a 1krát denně 1/2 potahované tablety Piracetamu AL 1200. Délku léčení přípravkem u dětí a mladistvých stanoví lékař, doporučuje se podávat Piracetam AL 1200 po dobu 3 měsíců. Piracetam AL 1200 se užívá pokud možno při jídle nebo bezprostředně po něm a zapíjí se sklenicí tekutiny (např. ovocné šťávy).

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek pacienti s onemocněním ledvin. Dávky přípravku stanoví lékař podle stupně poškození ledvin.

Upozornění:

Piracetam AL 1200 může u jednotlivých pacientů odlišným způsobem ovlivňovat reaktivitu a tím i schopnost řídit motorová vozidla a vykonávat ostatní činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a soustředění. Toto je nutné mít na paměti zejména na začátku léčení a při zvyšování dávky přípravku. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů.

Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Kyselina sorbová obsažená v pomocné látce dimetikonová emulze dráždí kůži a může způsobit její záněty.

Varování:

Piracetam AL 1200 nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení:

60 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0064865