Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Panzytrat 25000U cps.etd.50 II

Panzytrat se užívá u poruch trávení k náhradě pankreatických enzymů, kdy slinivka břišní nevytváří dostatečné množství enzymů k trávení potravy.

 

  • PANZYTRAT 25 000 25000U CPS ETD 50 II
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5016007207477
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Panzytrat se užívá u poruch trávení k náhradě pankreatických enzymů, kdy slinivka břišní nevytváří dostatečné množství enzymů k trávení potravy v důsledku těchto onemocnění či stavů:

  • cystická fibróza, což je vrozená porucha žláz s vnitřním vyměšováním, prvotně postihující především plíce (poruchy dýchání, opakované záněty při ucpávání průdušek hleny) a trávicí systém (poruchy trávení při nedostatečnosti slinivky břišní)
  • vleklý (chronický) zánět slinivky břišní nebo prodělaný záchvat akutního zánětu slinivky břišní
  • stav po úplném nebo částečném chirurgickém odstranění slinivky břišní

Poruchy trávení vyvolané nedostatečnou tvorbou trávicích enzymů ve slinivce břišní mohou zahrnovat nevolnost, nucení na zvracení nebo zvracení, pocit plnosti, nadýmání, plynatost, průjmy či zácpu a nadměrnou přítomnost tuku ve stolici.

Přípravek Panzytrat se dále užívá u poruch trávení způsobených poruchou vylučování žluči či nedostatečným stykem enzymů s trávenou potravou, např. po operacích na žlučových cestách, žaludku nebo tenkém střevě, nebo u poruch trávení při blokádě ve vývodných cestách slinivky břišní do tenkého střeva (např. nádorem).

Panzytrat se rovněž užívá u trávicích poruch ve stáří a v období rekonvalescence.

Tento léčivý přípravek užívejte, pouze pokud je Vám známo, že trpíte některým z výše uvedených onemocnění či stavů a léčbu tímto přípravkem Vám výslovně doporučil lékař.

Panzytrat je vhodný pro dospělé, dospívající i pro děti. Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:

Vysoce aktivní pankreatické enzymy obsažené v pankreatinu (Pancreatinum) napomáhají při trávení přijímané potravy tím, že nahrazují trávicí enzymy vylučované slinivkou břišní a podporují tak trávení při onemocnění nebo nedostatečnosti slinivky břišní.

Želatinová tobolka (rozpustná v žaludku) umožňuje optimální distribuci mikrotablet (acidorezistentních - odolných proti kyselé žaludeční šťávě) v trávenině (chymu). Enzymatická aktivita se uvolňuje v dvanáctníku (duodenu) a v tenkém střevě (jejunu). Dobrou účinnost přípravku zaručuje vysoká aktivita jednotlivých enzymatických složek a léková forma přípravku.

Změnou pH prostředí (pH > 6) dochází k velmi rychlému rozpuštění povlaku mikrotablet v dvanáctníku a během přibližně 30 minut se uvolní až 50% uváděného obsahu enzymu. Tím je dosaženo účinné distribuce enzymu a jeho rychlého uvolnění v trávenině.

Podporou trávení a vstřebávání potravy se zlepší látková výměna, stejně jako druhotné projevy poruch trávení jako např. nadýmání, pocit plnosti, plynatost a nadměrná přítomnost tuku ve stolici (steatorea).

Výrobce:

Nordmark Arzneimittel GmbH and Co.KG, Uetersen, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Axcan Pharma S.A., Route de Bü, 78550 Houdan, Francie.

Složení - účinné látky:

lipasum 25 000 j., amylasum alespoň 22 500 j. a proteasum alespoň 1 250 j. (j. = jednotka podle Ph. Eur.).

Složení - pomocné látky:

mikrokrystalická celulosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,disperze kopolymeru kyseliny metakrylové A, triethyl-citrát, mastek, simetikonová emulze 30%, upravený montánní vosk, želatina, oxid titaničitý (E171), červený a černý oxid železa (E172), natrium-laurylsulfát.

Indikační skupina:

Digestivum, pankreatické enzymy.

Kontraindikace:

Přípravek Panzytrat 25 000 se nesmí užívat při akutním zánětu slinivky břišní (prudce probíhající onemocnění s výraznou bolestí břicha, zvracením, horečkou až vznikem šoku), při akutním zhoršení při vleklém onemocnění slinivky břišní (silná bolest v nadbřišku, zvracení), při přecitlivělosti na vepřové bílkoviny.

Přípravek Panzytrat 25 000 se smí užívat pouze na výslovné doporučení lékaře při přecitlivělosti na vepřové bílkoviny, existuje nebezpečí gastrointestinální (trávicí) nesnášenlivosti a alergických reakcí (např. kopřivka, zvracení).

Těhotenství a kojení:

Nejsou známy žádné důvody bránící užívání Panzytratu v těhotenství a v době kojení. O vhodnosti používání přípravku v době těhotenství a kojení se však poraďte vždy s lékařem.

Nežádoučí účinky:

Přípravek Panzytrat 25 000 je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout ojedinělé případy alergických reakcí časného typu (kožní projevy, např. kopřivka, ekzém) nebo alergické reakce zažívacího ústrojí (křeče v žaludku nebo ve střevech).

Při výskytu těchto nebo jiných nežádoucích účinků či neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Interakce:

Léčivé přípravky obsahující enzymy slinivky břišní mohou nepříznivě ovlivňovat vstřebávání kyseliny listové, proto může být při jejich užívání nutné kyselinu listovou pacientovi dodávat.

Dávkování:

Dávkování přípravku je individuální a dávka pro dostačující vstřebání tuků by měla být stanovena s přihlédnutím k množství a složení stravy a k Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Jakékoli zvyšování či úprava dávky musí probíhat pod dohledem lékaře. Léčba u dětí musí vždy probíhat pod dohledem lékaře.

Pacienti s cystickou fibrózou:
Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.
U kojenců (1-12 měsíců) je obvyklá doporučená dávka 400-800 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě.
U dětí (1-11 let) , dospívajících (12-18 let) a dospělých je obvyklá doporučená dávka 500-4 000 jednotek* lipázy na 1 gram tuku ve stravě.

Pacienti s dalšími stavy spojenými s nedostatečností slinivky břišní.
Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá doporučená dávka pro dospělé je 20 000 až 75 000 jednotek* lipázy během hlavního jídla (odpovídá 2 až 7 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 až 3 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000) a 10 000 až 25 000 jednotek* během svačiny (odpovídá 1 až 2 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 nebo 1 tobolce přípravku Panzytrat 25 000).

U kojenců (1-12 měsíců), dětí (1-11 let) a dospívajících je doporučená dávka 500 až 4 000 jednotek* lipázy na 1 g tuku ve stravě, což odpovídá 50 000 až 100 000 jednotkám* lipázy za den. Tato celková denní dávka odpovídá 5 až 10 tobolkám přípravku Panzytrat 10 000 za den, nebo 2 až 4 tobolkám přípravku Panzytrat 25 000 za den. Váš lékař Vám sdělí, jakým způsobem máte tuto denní dávku rozdělit na jednotlivé dávky, které budete dítěti podávat v průběhu dne.
jednotka = jednotka podle Ph. Eur. (Evropský lékopis)

Způsob užití:

Tobolky se užívají během jídla, s dostatečným množstvím tekutiny (např. ovocné šťávy). Pokud zapomenete užít tobolky během jídla, je nutné, abyste je užil(a) okamžitě po jídle. Tobolky se polykají celé, nekousejte je, nežvýkejte ani nedrťte.

Pokud máte obtíže s polykáním, je možno tobolku otevřít a obsah spolknout; obsah tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. Nebo může být obsah tobolky smíchán s malým množstvím měkké stravy, která se nemusí kousat (např. jogurt), nebo tekutiny (jako je pomerančový džus, jablkový džus nebo šťáva). Obsah tobolky spolkněte ihned s jídlem nebo tekutinou. Okamžité vypití sklenice vody nebo džusu po spolknutí jídla zajišťuje polknutí celé dávky přípravku. Je třeba dbát na to, aby přípravek nezůstal v ústech a nedošlo k podráždění sliznice v dutině ústní (viz také bod Upozornění a opatření).

Nemíchejte obsah tobolky s alkalickou stravou nebo tekutinou (jako je mléko, zmrzlina, čaj).

Předávkování:

Panzytrat 25 000 neobsahuje žádné složky, které by mohly vést k poškození zdraví. U dětí hrozí při předávkování nebezpečí zácpy. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Upozornění:

Pokud obtíže zůstávají v průběhu několika dnů neovlivněny nebo se dokonce zhoršují, či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Přípravek nemá vliv na snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

Uchovávání:

Přípravek Panzytrat 25 000 se uchovává při teplotě do 25 st. C. Po užití tobolky vždy dobře uzavřete víčko obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování:

Přípravek Panzytrat 25 000 se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

50 tvrdých tobolek.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0218892