Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Panadol pro děti 24 mg/ml jahoda por sus 1x100ml

Panadol pro děti je určen ke snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku ( např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování.

  • PANADOL PRO DĚTI 24 MG/ML JAHODA POR SUS 1X100ML PET
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590335010567
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Panadol pro děti je určen ke snížení horečky a bolesti provázející chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku ( např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování.

Panadol pro děti je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků a bolesti zubů.

Panadol pro děti je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let.

Ke snížení horečky po očkování může být podán dětem od 2 měsíců.


Charakteristika:
Panadol pro děti obsahuje paracetamol – látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum). Má jahodovou příchuť a neobsahuje alkohol. Panadol pro děti nedráždí žaludek a snadno se dětem podává. Paracetamol se po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin.

Složení – účinné látky:
paracetamolum 24 mg v 1 ml suspenze

Složení – pomocné látky:
kyselina jablečná L-forma, xanthanová klovatina, jahodové aroma, nekrystalizující sorbitol 70%, roztok maltitolu, směs sodných solí parabenů, karbomer 974 P, dinatrium-edetát, hydroxid sodný, sukralosa, draselná sůl acesulfamu, čištěná voda

Popis přípravku:
Panadol pro děti je bezbarvá až bílá nebo nahnědlá průsvitná suspenze s jahodovou příchutí.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Panadol pro děti

  • při alergii (přecitlivělosti) na paracetamol nebo na kteroukoli

složku přípravku

  • při žloutence
  • při těžkém jaterním selhávání
  • při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených

krvinek)

Panadol pro děti obsahuje paracetamol a proto se nesmí podávat současně s jinými léky, které obsahují paracetamol nebo které poškozují činnost jater.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol pro děti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Panadol pro děti je při dodržování doporučeného dávkování poměrně dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka, vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte přípravek dítěti podávat a poraďte se s lékařem.

Interakce:
Účinky přípravku Panadol pro děti a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě současně užívá nebo je užívalo v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu vzácné. Současné dlouhodobé užívání PANADOLu PRO DĚTI s některými léky na spaní, proti epilepsii a některých antibiotik může vést k poškození funkce jater. Metoklopramid nebo domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji může snížit. Při pravidelném dlouhodébém užívání paracetamolu může být zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání nemá významný vliv. Současné dlouhodobé užívání PANADOLu PRO DĚTI a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Není vhodné kombinovat paracetamol s látkami poškozujícími játra. Některé látky zvyšující činnost oxidačních enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Panadol pro děti je zapotřebí

  • podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater
  • podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním ledvin
  • při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy


Pokud Vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.

Přípravek Panadol pro děti není určen dětem do 3 měsíců s výjimkou snížení horečky po očkování, kde může být podán dětem od 2 měsíců.

Těhotenství a kojení:
Přípravek Panadol pro děti je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení.

Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotné ženy mohou přípravek Panadol pro děti užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Dávkování:
Panadol pro děti je určen pro perorální podání.

Před použitím lahev protřepejte. Doporučené dávkování je závislé podle váhy dítěte: Váha dítěte : 6–8 kg (3–6 měsíců) = 4,0 ml; 8–10 kg (6–12 měsíců) = 5,0 ml; 10–13 kg (1–2 roky) = 7,0 ml; 13–15 kg (2–3 roky) = 9,0 ml; 15–21 kg (3–6 let) = 10,0 ml; 21–29 kg (6–9 let) = 14,0 ml; 29–42 kg (9–12 let) = 20,0 ml.

Pokud lékař nedoporučí jinak určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte určete dávku podle věku dítěte.

Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby, dávku lze opakovat nejdříve po 6 hodinách.

Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10–15 mg/kg. Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti u dětí do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21–25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26–40 kg.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Způsob užití:
Přiložený dávkovací aplikátor vložte do lahve, otočte dnem vzhůru a natahujte suspenzi do aplikátoru dokud se na stupnici na modrém pístu neobjeví požadované množství nad horním okrajem průhledného pláště aplikátoru. Potom otočte lahvičku opět dnem dolů a vytáhněte aplikátor ven.

Aplikátor vložte dítěti do úst, zatlačte na píst a pomalu vstříkněte. Je-li stanovená dávka větší než 10 ml, odměření podle potřeby opakujte.

Po použití aplikátor propláchněte teplou vodou a nechte vyschnout.

Upozornění:
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Bez porady s lékařem nepodávejte tento přípravek dítěti déle než 3 dny. Jestliže příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Děti od 2 do 3 měsíců mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po očkování. Doporučená jednotlivá dávka je 2,5 ml. Podávají se maximálně 2 dávky s odstupem nejméně 6 hodin. Přetrvává-li zvýšená teplota i po druhé dávce PANADOLu PRO DĚTI je třeba vyhledat lékaře, který určí další léčbu.

Jestliže se vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než Panadol pro děti začnete dítěti podávat.

Důležité informace o některých složkách přípravku Panadol pro děti
Přípravek obsahuje parabeny, v důsledku toho může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí nebo při náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným výše.

Užívání přípravku Panadol pro děti s jídlem a pitím
Panadol pro děti je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu.
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek užíval dospělý uvádíme následující informaci:
Panadol pro děti nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí v původním obalu při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření je doba použitelnosti 1 rok.

Varování:
Panadol pro děti nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky onemocnění zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit se s lékařem.

Dětem od 3 měsíců nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Děti ve věku 2–3 měsíce viz upozornění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Panadol pro děti jahoda 24 mg/ml je v této příbalové informaci uveden též jako Panadol pro děti.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,Velká Británie

Výrobce:
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint Clair, Francie

Balení:
100 ml

Parametry

Kód SÚKL 0192087
Podobné produkty najdete v: