Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Oscillococcinum por.gra.30x1gm

Doporučujeme! Akce Oscillococcinum

Oscillococcinum je homeopatický přípravek. Oscillococcinum používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

  • OSCILLOCOCCINUM POR GLB 30X1GM
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712006113
Dostupnost:
Skladem

549  (499,09  bez DPH)

Informace o produktu

Oscillococcinum je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek Oscillococcinum používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

Charakteristika:

Oscillococcinum homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku Oscillococcinum se informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou v 1 dóze s 1g perorálních globulí je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K – 0,01 ml

Složení – pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy.

Kontraindikace:
Neužívejte Oscillococcinum jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i Oscillococcinum nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Oscillococcinum je zapotřebí, pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete Oscillococcinum užívat.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Dávkování:
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Oscillococcinum je: Preventivně užívat 1 dózu týdně.

Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3× denně po dobu 1 až 3 dnů.

Způsob užití:
Perorální podání. Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů – Oscillococcinum nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Oscillococcinum Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek Oscillococcinum chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Neužívejte Oscillococcinum po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Oscillococcinum musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo

radu.

  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit

s lékařem.

  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,

nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.

Výrobce:
Boiron, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.

Balení:
Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g. Balení obsahuje 30 dóz Oscillococcinum po 1 g.

 


Prohlášení:

Homeopatie je léčebná metoda využívající homeopatické léky, které stimulují organismus k zajištění a udržení rovnováhy jednotlivých funkcí, bez výskytu nežádoucích účinků. V tomto smyslu bude působit i tento homeopatický přípravek. V případě přetrvávajících obtíží je vhodná návštěva lékaře. Legislativa České republiky neumožňuje u homeopatických přípravků (u kterých legislativa nepožaduje důkaz účinnosti) podávat informace o jejich indikaci a dávkování. Veškeré zde zveřejněné informace pocházejí z volně dostupných informací od výrobce. Homeopatické přípravky používejte pouze dle rady odborníka – homeopata.

 

Parametry

Kód SÚKL 0180219

Podobné produkty najdete v