Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Oscillococcinum 1g gra mdc 6

Akce Oscillococcinum

Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

  • OSCILLOCOCCINUM 1G GRA MDC 6
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712001132
Dostupnost:
Skladem

169 

Informace o produktu

Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou v 1 dóze Oscillococcinum s 1g perorálních globulí je: Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K – 0,01 ml

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy.

Popis přípravku:
Granule v jednodávkovém obalu (polypropylenová tuba s polyethylenovým víčkem) s obsahem 1 g, krabička.

Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

Těhotenství a kojení:
Oscillococcinum se může užívat během těhotenství a kojení.

Nežádoučí účinky:
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím:
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.
 
Dávkování:
Dospělí, dospívající a děti:
- preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka Oscillococcinum 1x týdně.
- co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka Oscillococcinum 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.

Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem.

U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

Délka užívání přípravku při léčbě chřipkových stavů:
Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oscillococcinum, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Oscillococcinum, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oscillococcinum
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Praha

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření sáčku: Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců.
Po otevření jednodávkového obalu:  Obsah musí být použit okamžitě. Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.       
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.       

Výrobce:
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
BOIRON, 2 avenue de lʼOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Balení obsahuje 6 dávek Oscillococcinum balených samostatně po 1 g.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0096704

Podobné produkty najdete v