Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nicorette Patch 7 x 15 mg / 16 h - náplast

Náplasti Nicorette Patch 15 mg/16 h jsou určeny pro léčbu závislosti na tabáku, pro...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660454369
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Náplasti Nicorette Patch 15 mg/16 h jsou určeny pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvyknutí kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit.

Charakteristika:

Náplasti Nicorette mají čtvercovitý tvar, šedohnědou barvu a obsahují čistý nikotin, který je v nich rovnoměrně rozdělen. Po přiložení náplasti se z nich uvolňuje čistý nikotin, který se vstřebává kůží. Náplasti Nicorette pomáhají zmírnit příznaky provázející vysazení nikotinu (kouření), tím snižují touhu po cigaretě a pomáhají tak překonat návyk na kouření u kuřáků motivovaných přestat kouřit.

Výrobce:

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švédsko. Zastoupení pro ČR: Pfizer spol. s r.o., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Health AB, Stockholm, Švédsko.

Složení - účinná látky:

Nicorette Patch 15 mg/16 h transdermální náplast obsahuje nicotinum 24,9 mg v 1 náplasti.

Složení - pomocné látky:

Netkaná polyesterová fólie, polyisobuten se střední molekulovou hmotností, nízkomolekulární polyisobuten, polybuten, silikonová polyesterová fólie.

Indikační skupina:

Varium. Přípravek k odvykání kouření.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na jakoukoliv složku náplasti.

Nežádoučí účinky:

Při použití náplastí Nicorette v doporučené dávce nebyly zaznamenány vážnější nežádoucí účinky. Náplasti Nicorette mohou být příčinou vzniku nežádoucích účinků podobných těm, které se pozorují při podávání nikotinu jiným způsobem, včetně kouření. Tyto nežádoucí účinky jsou závislé především na velikosti podané dávky.

Náplasti Nicorette se velmi dobře snáší. Zřídka se mohou u citlivějších osob objevit závratě, bolesti hlavy, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, zvracení, pocit nevolnosti, poruchy trávící soustavy, vyrážky či kožní reakce závažnějšího charakteru, zarudnutí kůže. Přibližně 20% uživatelů zaznamenalo při užívání náplastí Nicorette nežádoucí účinky, většinou se jednalo o mírné kožní reakce v průběhu prvních týdnů léčby. O všech nežádoucích účincích informujte svého lékaře.

Některé z popisovaných příznaků jako jsou závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou být projevem abstinenčních příznaků, spojených s ukončením kouření. Ve spojitosti s ukončením kouření mohou vznikat afty, ale příčina je nejasná.

Interakce:

Z důvodů možnosti předávkování se během používání náplastí Nicorette nesmí kouřit ani používat jiný přípravek s obsahem nikotinu.

Jsou popsány interakce nikotinu s kofeinem, teofylinem, takrinem, klozapinem, ropinirolem, imipraminem, olanzapinem, klomapridem, fluvoxaminem, flekainidem, pentazocinem, fenacetinem, furosemidem, paracetamolem, benzodiazepiny - dochází k urychlení metabolismu těchto léků.

Při současném podání s cimetidinem, dochází ke zvýšení hladiny nikotinu. Při současném podání s haloperidolem dochází ke zvýšení účinku nikotinu.

Těhotenství a kojení:

Nikotin proniká přes placentu do plodu a působí na jeho dechovou a srdeční frekvenci. Účinek na krevní oběh závisí na velikosti dávky. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo dítě a proto by matka (nastávající matka) měla přestat kouřit. Těhotné kuřačky by měly náplasti Nicorette užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Nikotin proniká do mateřského mléka v množství, která mohou působit na dítě i v případě léčebných dávek. Náplasti Nicorette by měly být užívány až po ukončení období kojení. Těhotné a kojící kuřačky, které nejsou schopny abstinovat bez této léčby, by měly náplasti Nicorette užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Dávkování:

Děti a mladiství Náplasti Nicorette by neměly být podávány osobám mladším 18 let, pokud jinak neurčí lékař. S léčbou této věkové kategorie pomocí Nicorette náplasti zatím není dostatek zkušeností.

Dospělí (včetně starších osob) Léčba pomocí náplastí Nicorette trvá obvykle 12 týdnů. Většinou se zahajuje náplastmi s vyšším obsahem nikotinu a postupně se přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolna přestat s kouřením úplně. Před zahájením léčby se musí úplně přestat kouřit a den po ukončení kouření se začíná každý den s přiložením jedné náplasti Nicorette Patch 15 mg/16 h transdermální náplast (30 cm2) na neporušenou oblast pokožky. Délka trvání počáteční fáze léčby je individuální, ale zpravidla trvá 8 týdnů.

Po 8 týdnech by se měla začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech, proto se další 2 týdny používá denně jedna náplast Nicorette Patch 10 mg/16 h transdermální náplast (20 cm2) a následující 2 týdny jednou denně náplast Nicorette Patch 5 mg/16 h transdermální náplast (10 cm2).

Užívání náplastí po dobu delší než-li 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Přesto někteří kuřáci mohou pociťovat potřebu léčby trvající déle, než-li je tato doporučená doba. Odborná rada a pomoc zvyšují pravděpodobnost úspěšnosti léčby.

Způsob užití:

Způsob podání: Náplast Nicorette nesmí být vyndána ze sáčku dříve, dokud není pacient připraven k jejímu použití. Každá náplast Nicorette může být aplikována pouze jednou denně na čistou a suchou oblast pokožky bez ochlupení - nejlépe bok, rameno, hruď atp. tak, aby se každé 2 dny místo aplikace mohlo obměnit a předešlo se tím možnému podráždění kůže. Zvolenou oblast není vhodné olejovat, pudrovat atp., aby se nebránilo dokonalému přilnutí náplasti.

Náplast je nejvhodnější přilepit ihned po ránu a sejmout večer před spaním tak, aby se dodržel interval přibližně 16 hodin a nedocházelo k opomenutí. Při špatném přiložení či odlepení náplasti se použije nová náplast a před spánkem se sejme. Náplast se nenechává působit přes noc. Použité náplasti vložte do prázdného sáčku nebo hliníkové folie a odstraňte je mimo dosah a dohled dětí.

Předávkování:

K předávkování může dojít v případě, že se užívá nadměrné množství náplastí a/nebo se současně kouří a/nebo se současně používají jiné formy náhradní nikotinové terapie.

Příznaky předávkování jsou obdobné jako při akutní otravě nikotinem: nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závrať, poruchy sluchu a výrazná slabost. Při vysokých dávkách jsou tyto projevy provázeny hypotenzí, slabým a nepravidelným pulsem, zhoršeným dýcháním, oběhovým selháním, kolapsem a celkovými křečemi.

Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby tolerovány, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte.

Upozornění:

Před používáním náplastí Nicorette je nutné poradit se s lékařem, zda je pro vás tento přípravek vhodný. Uvědomte si, že základem úspěšné léčby je vaše pevná vůle a motivace a léčba pomocí náplastí Nicorette představuje podpůrný prostředek.

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis nebo volně prodejné), poraďte se o vhodnosti současného užívání náplastí Nicorette s lékařem. Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte náplasti Nicorette.

Promluvte si s lékařem, pokud jste v posledních 4 týdnech prodělali závažnou srdečně-cévní příhodu či jste byli hospitalizováni kvůli srdeční nevolnosti (např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelnosti v srdečním tepu (arytmie), nestabilní angina pectoris, nebo jste podstoupili transplantaci srdečně-cévního bypassu či angioplastiku (plastiku cév), trpíte neléčeným vysokým krevním tlakem, těžkou chorobou jater a/nebo ledvin, cukrovkou, hyperthyreoidismem (nadměrná produkce hormonů štítné žlázy), feochromocytomem (typ nádoru nadledvin), žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy.

Náplasti Nicorette nemají používat osoby s chronickým postižením kůže (psoriáza, chronická dermatitida (chronické zánětlivé onemocnění kůže) nebo kopřivka). Dodržujte rady a informace uvedené v příbalovém letáku. Před použitím náplastí Nicorette přestaňte úplně kouřit. Během léčby nekuřte. Nikdy nepoužívejte více, než jednu náplast současně! Může se objevit přenesená nikotinová závislost, ale je méně škodlivá, než-li závislost na tabáku.

Uchovávání:

Při teplotě do 25 st. C.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

Nicorette Patch 15 mg/16 h transdermální náplast: 7 náplastí v 1 balení, každá náplast v 1 sáčku.

Parametry