Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nicorette Classic Gum 105 x 2 mg

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma je určena pro léčbu závislosti na…

  • NICORETTE CLASSIC GUM 2 MG ORM GUM MND 105X2MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660513882
Dostupnost:
Skladem

799 

Informace o produktu

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma je určena pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvyknutí kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit. Slouží jako podpůrný přípravek při překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo pro snadnější snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných či neochotných přestat kouřit.

Charakteristika:

Žvýkačky Nicorette Classic jsou čtvercovitého tvaru v blistru s hliníkovou folií. Žvýkačky Nicorette Mint obsahují příchuť máty. Žvýkačky pomáhají překonat abstinenční příznaky doprovázející odvykání kouření u kuřáků motivovaných přestat kouřit. Slouží jako pomoc během dočasného přerušení kouření či pomáhají snížit počet vykouřených cigaret, a tím pomáhají snadněji odvyknout kouření. Neposkytují tolik uspokojení jako cigareta, protože výrazné účinky nikotinu, které kuřák pociťuje jako příjemné, se u žvýkaček v takové míře nedostavují.

Nemusíte se obávat, že pro Vás bude vysazení žvýkačky po odvyknutí kouření obtížné. Podmínkou úspěšného odvyknutí kouření je především silná vůle a motivace, pro které představuje léčba žvýkačkami významnou pomoc. Pokud jsou žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint užívány v souladu s doporučeným dávkováním, pomáhají také kontrolovat váhový přírůstek po zanechání kouření.

Výrobce:

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švédsko. Zastoupení pro ČR: Pfizer spol. s r.o., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Health AB, Stockholm, Švédsko.

Složení – účinná látky:

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma Nicotini resinas 10 mg, odpovídá Nicotinum 2 mg. Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma Nicotini resinas 20 mg, odpovídá Nicotinum 4 mg. Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma Nicotini resinas 10 mg, odpovídá Nicotinum 2 mg. Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma Nicotini resinas 20 mg, odpovídá Nicotinum 4 mg.

Složení – pomocné látky:

Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma Hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85%, aroma, sorbitol 70% krystalizující, základ žvýkací gumy. Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma Uhličitan sodný, sorbitol, glycerol 85%, aroma, sorbitol 70% krystalizující, chinolinová žluť, základ žvýkací gumy. Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma Hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, xylitol, silice máty peprné, levomenthol, lehký oxid hořečnatý, základ žvýkací gumy. Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma Uhličitan sodný, xylitol, silice máty peprné, levomenthol, lehký oxid hořečnatý, hlinitý lak chinolinové žluti, základ žvýkací gumy.

Indikační skupina:

Varium. Přípravek k odvykání kouření.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na jakoukoliv složku žvýkačky.

Nežádoučí účinky:

Žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint mohou být příčinou vzniku nežádoucích účinků obdobných těm, které se pozorují při podávání nikotinu jiným způsobem, jako je např. kouření.

Většina nežádoucích účinků se objeví během 3–4 týdne po zahájení léčby. Nežádoucí účinky jsou většinou způsobeny chybnou technikou žvýkání, nebo místním či celkovým farmakologickým účinkem nikotinu. Jsou závislé na dávce. Mezi nejčastější nežádoucí příznaky se řadí podráždění sliznice dutiny úst a jícnu a bolestivost žvýkacích svalů. K dalším známým nežádoucím účinkům patří: bolesti hlavy, závratě, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu, poruchy trávící soustavy, pocit na zvracení, zvracení, zarudnutí kůže, kožní vyrážka (kopřivka), otoky tkání vzniklé na podkladě alergická reakce.

Jedinci, kteří trpící poruchami zažívacího ústrojí a užívají žvýkačku s obsahem 4 mg nikotinu (Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma, Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma), mohou zpočátku trpět mírnějším stupněm zažívacích obtíží či pálením žáhy. Pomalejší žvýkání a užívání žvýkaček s obsahem 2 mg nikotinu (Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma, Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma), v případě potřeby v častějších intervalech, pomůže zpravidla tyto problémy překonat.

Nikotin uvolňovaný ze žvýkačky může někdy na začátku léčby vyvolat slabé podráždění jícnu, zvýšit slinění, vyvolat škytavku. Některé z popisovaných příznaků, jako je nevolnost, závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou být projevem abstinenčních příznaků, spojených s ukončením kouření. Ve spojitosti s ukončením kouření mohou vznikat afty, ale příčina je nejasná. Nadměrné užívání žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint může vyvolat u jedinců, kteří nebyli zvyklí inhalovat cigaretový kouř, ale stejně tak i u některých pacientů zvyklých inhalovat cigaretový kouř, nevolnost nebo bolesti hlavy. Žvýkačka se může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit.

Při případném výskytu těchto chorob nebo jiných nežádoucích účinků, se o dalším užívání žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint poraďte s lékařem.

Interakce:

Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis nebo volně prodejné), poraďte se o vhodnosti jejich současného užívání spolu se žvýkačkami Nicorette Classic, Nicorette Mint s lékařem.

Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint. Jsou popsány interakce nikotinu s kofeinem, teofylinem, takrinem, klozapinem, ropinirolem, imipraminem, olanzapinem, klomapridem, fluvoxaminem, flekainidem, pentazocinem, fenacetinem, furosemidem, paracetamolem, benzodiazepiny – dochází k urychlení metabolismu těchto léků.

Při současném podání s cimetidinem, dochází ke zvýšení hladiny nikotinu. Při současném podání s haloperidolem dochází ke zvýšení účinku nikotinu.

Těhotenství a kojení:

Nikotin proniká přes placentu do plodu a působí na jeho dechovou a srdeční frekvenci. Účinek na krevní oběh závisí na velikosti dávky. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo dítě a proto by matka (nastávající matka) měla přestat kouřit. Těhotné kuřačky by měly žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užívat pouze po konzultaci s lékařem. Nikotin proniká do mateřského mléka v množství, která mohou působit na dítě i v případě léčebných dávek. Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by měly být užívány až po ukončení období kojení. Těhotné a kojící kuřačky které nejsou schopny abstinovat bez této léčby by měly žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Dávkování:

Děti a mladiství Žvýkačky Nicorette Classic, Nicorette Mint by neměly být podávány osobám mladším 18 let, pokud jinak neurčí lékař. S léčbou této věkové kategorie pomocí žvýkaček Nicorette Classic, Nicorette Mint není zatím dostatek zkušeností. Dospělí (včetně starších osob) Počáteční dávka žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by měla být zvolena podle míry nikotinové závislosti každého kuřáka. Užívání 8–12 kusů žvýkačky vhodné síly za den by mělo být pro léčbu dostačující. Silně závislý kuřáci (Fageströmův test nikotinové závislosti (FTND) >= 6 nebo kouření > 20 cigaret denně) nebo jedinci, kterým se nepodařilo přestat kouřit po užívání žvýkaček Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma), by měly začít léčbu s Nicorette Classic Gum 4 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 4 mg léčivá žvýkací guma). V ostatních případech je vhodné začít léčbu s Nicorette Classic Gum 2 mg léčivá žvýkací guma (Nicorette Mint Gum 2 mg léčivá žvýkací guma). Denně by se nemělo užít více jak 24 kusů žvýkaček.

1) Ukončení kouření Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint by se měly užívat alespoň 3 měsíce. V této době by se mělo začít s postupným snižováním počtu žvýkaček. Denní dávka nikotinu se má postupně snižovat snižováním celkového počtu žvýkaček v závislosti na subjektivním vnímání potřeby kouřit každého jedince. Léčba by měla být ukončena poté, co denní spotřeba žvýkaček klesne na 1–2 kusy.

2) Snížení počtu cigaret Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint se užívají mezi jednotlivými epizodami kouření, vždy, když se objeví naléhavá potřeba kouřit, aby se co nejvíce prodloužil interval bez kouření, a úmyslně se tak snížil počet vykouřených cigaret během dne na nejmenší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret za den během 6 týdnů od začátku užívání přípravku, jedinec by měl vyhledat odbornou pomoc.

Pokus o úplné zanechání kouření by se měl uskutečnit jakmile se jedinec cítí být připraven, ne však později, než-li 6 měsíců od začátku léčby. Pokud se pacientovi nepodaří skutečně přestat kouřit do 9 měsíců od začátku léčby, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Pravidelné užívání žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint déle než-li 12 měsíců, se všeobecně nedoporučuje. Avšak někteří bývalí kuřáci mohou pociťovat potřebu delší léčby pomocí žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint, aby se vyhnuli návratu ke kouření. V případě, že se náhle objeví touha po kouření, měl by mít jedinec po ruce zásobu žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint. Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují šanci na úspěch.

3) Dočasná abstinence kouření Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint se užívají v situacích bez možnosti kouřit, např. v místech se zákazem kouření nebo v případě, kdy si kuřák nepřeje kouřit a přitom pociťuje potřebu si zapálit.

Způsob užití:

Způsob podání: Žvýkačky Nicorette Classic nebo Nicorette Mint užijte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě. Zejména zpočátku je důležité žvýkat velmi pomalu, po cca 30 minutách se celé množství nikotinu uvolní a je vstřebáno sliznicí dutiny ústní. Proto žvýkejte pomalu a s přestávkami! Budete-li se zejména v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání. Tím bude zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím účinkům z příliš rychlého žvýkání.

Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však může trvat 1–2 dny než si na chuť zvyknou, nebo je možno zvolit přípravek Nicorette Mint Gum 2, 4 mg léčivá žvýkací guma s příchutí máty nebo nový přípravek Nicorette FreshMint Gum 2, 4 mg léčivá žvýkací guma.

Obvyklý postup je: 1. Vezměte žvýkačku Nicorette Classic nebo Nicorette Mint a žvýkejte pomalu a s přestávkami několik vteřin. 2. Žvýkejte znovu 10krát a pak vsuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk nebo k tvářím. 3. Žvýkejte znovu 10krát a pak nechejte žvýkačku opět odpočinout. 4. Žvýkejte takto půl hodiny. 5. Když jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit.

Předávkování:

K předávkování může dojít v případě, že se žvýká více kusů žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint a/nebo současně se kouří, a/nebo se současně užívají jiné formy nikotinových přípravků pro odvykání kouření.

Příznaky předávkování jsou obdobné, jako při akutní otravě nikotinem, včetně nevolnosti, slinění, bolestí břicha, průjmu, pocení, bolestí zad, závratí, poruch sluchu a výrazné slabosti. Při vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat hypotense (snížení krevního tlaku), náhlá slabost, nepravidelný tep, potíže s dýcháním, sklíčenost, selhání oběhu, kolaps a celkové křeče. Dávky nikotinu, které jsou tolerovány dospělými kuřáky během léčby, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Jak postupovat při předávkování: v případě výskytu některého z výše uvedených příznaků, ihned vyhledejte lékaře. Okamžitě zastavte jakýkoliv příjem nikotinu. Podání živočišného uhlí sníží vstřebávání nikotinu z trávícího systému.

Upozornění:

Pokud jste v posledních 4 týdnech prodělali závažnou srdečně-cévní příhodu či jste byli hospitalizováni kvůli srdeční nevolnosti (např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelnosti v srdečním tepu (arytmie), nestabilní angina pectoris, nebo jste podstoupili transplantaci srdečně-cévního bypassu či angioplastiku (plastiku cév)) nebo trpíte nekontrolovatelným vysokým tlakem, přípravek Nicorette Classic nebo Nicorette Mint až konzultaci s lékařem.

Pokud trpíte těmito chorobami: žaludeční a dvanácterníkový vřed, onemocnění čelistního kloubu, závažná onemocnění ledvin a jater, i cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy nebo nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom), poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem neměňte dávkování doporučené v této informaci. Během odvykání kouření byl pozorovány výskyt aftů a kožní vyrážky, které nemají souvislost s užíváním žvýkaček Nicorette Classic nebo Nicorette Mint. Při výskytu těchto příznaků se poraďte s lékařem.

Dojde-li k použití nebo požití žvýkaček dítětem, poraďte se s lékařem. Osoby s umělým chrupem mohou mít se žvýkáním Nicorette Classic nebo Nicorette Mint problémy. Žvýkačka se může nalepit na umělý chrup a ve vzácných případech ho může i poškodit.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Varování:

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek se musí uchovávat mimo dosah a dohled dětí a zvířat.

Balení:

15, 30 nebo 105 žvýkacích tablet

Parametry

Kód SÚKL 0150126