Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nicorette Inhaler 18 x 10 mg - inhalátor

Nicorette inhalátor 10 mg je určen pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po...
  • NICORETTE INHALÁTOR 10 MG INH LIQ 18X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660397949
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Nicorette inhalátor 10 mg je určen pro léčbu závislosti na tabáku, pro zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a pro zmírnění abstinenčních příznaků, což umožňuje snadnější odvyknutí kouření kuřákům motivovaným přestat kouřit.

Nicorette inhalátor slouží jako podpůrný přípravek při překonávání dočasné abstinenční fáze kouření nebo pro snadnější snížení počtu vykouřených cigaret u kuřáků neschopných či neochotných přestat kouřit.

Charakteristika:

Nicorette inhalátor 10 mg tekutina k přípravě inhalace parou (Nicorette inhalátor) je přípravek určený k odvykání kouření. Inhalátor pomáhá překonat abstinenční projevy doprovázející odvykání kouření u kuřáků motivovaných přestat kouřit, slouží jako pomoc během dočasného přerušení kouření či pomáhá snížit počet vykouřených cigaret a tím umožňuje odvyknout kouření.

Složení - účinná látky:

1 náplň obsahuje: Nicotinum 10 mg.

Složení - pomocné látky:

Levomenthol.

Indikační skupina:

Varium. Přípravek k odvykání kouření.

Kontraindikace:

Přecitlivělost na jakoukoliv složku náplně.

Nežádoučí účinky:

Nicorette inhalátor může být příčinou nežádoucích účinků obdobných těm, které se pozorují při podávání nikotinu jiným způsobem, jako je např. kouření. Tyto nežádoucí účinky jsou závislé především na velikosti podané dávky.

Nejčastěji udávané jsou místní nežádoucí účinky, tj. podráždění sliznice v ústech a hrdle. Většina pozorovaných nežádoucích účinků vzniká v průběhu prvních týdnů po zahájení léčby. Dále jsou uváděny nežádoucí účinky, které se objevovaly v klinických studiích: kašel, bolest hlavy, dráždění hrdla, nevolnost, zažívací potíže, průjem, zvracení, překrvení nosní sliznice, škytavka, bušení srdce, poruchy srdečního rytmu. Některé z popisovaných příznaků, jako jsou závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku, mohou však být projevem abstinenčních příznaků (nedostatku nikotinu), spojených s ukončením kouření. V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat afty, jejich příčina je nejasná.

Interakce:

Informujte Vašeho lékaře nebo lékárníka v případě, že užíváte jiné léky.

Jsou popsány interakce nikotinu s kofeinem, teofylinem, takrinem, klozapinem, ropinirolem, imipraminem, olanzapinem, klomapridem, fluvoxaminem, flekainidem, pentazocinem, fenacetinem, furosemidem, paracetamolem, benzodiazepiny - dochází k urychlení metabolismu těchto léků.

Při současném podání s cimetidinem, dochází ke zvýšení hladiny nikotinu. Při současném podání s haloperidolem dochází ke zvýšení účinku nikotinu.

Těhotenství a kojení:

Nikotin proniká přes placentu do plodu a působí na jeho dechovou a srdeční frekvenci. Účinek na krevní oběh plodu závisí na dávce. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo dítě a proto by matka (nastávající matka) měla přestat kouřit. Těhotné kuřačky by měly Nicorette inhalátor užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Nikotin proniká do mateřského mléka v množství, která mohou působit na dítě i v případě léčebných dávek. Přípravek by měl být užíván až po ukončení období kojení. Těhotné a kojící kuřačky, které nejsou schopny abstinovat bez této léčby, by měly Nicorette inhalátor užívat pouze po konzultaci s lékařem.

Dávkování:

Děti a mladiství Nicorette inhalátor by neměl být podáván osobám mladším 18 let, pokud jinak neurčí lékař. S léčbou této věkové kategorie pomocí Nicorette inhalátoru není zatím dostatek zkušeností.

Dospělí (včetně starších osob) Inhalací vzduchu přes náplň se nikotin z náplně vypařuje a je absorbován sliznicí dutiny ústní. Dávkování je individuální, stanovené podle předchozích kuřáckých zvyklostí - síle nikotinové závislosti. Přípravek se užívá v okamžiku, kdy se dostaví touha zakouřit si. Čím častěji pacient nahradí cigaretu inhalátorem, tím jednodušší pro něj bude přestat kouřit. Délka jednotlivé doby inhalace by měla být asi 20 minut. Doporučená denní dávka náplní by neměla přesáhnout 6-12 náplní.

1) Ukončení kouření Nicorette inhalátor by se měl užívat alespoň 3 měsíce. V této době by se mělo začít s postupným snižováním počtu náplní. V prvních 8-mi týdnech používá pacient k omezení nutkání kouřit 6 až maximálně 12 náplní denně. V následujících dvou týdnech je cílem léčby snížit spotřebu náplní na polovinu a v dalších dvou týdnech omezovat užívání náplní postupně tak, aby došlo k jejich úplnému vysazení. Podpora a pochopení ze strany rodiny, přátel a zdravotníků zvyšují šanci na abstinenci.

2) Snížení počtu cigaret Nicorette inhalátor se užívá mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se objeví naléhavá potřeba kouřit, aby se co nejvíce prodloužil interval bez kouření a úmyslně se tak snížil počet vykouřených cigaret na nejmenší možnou míru. Pokud nedojde ke snížení počtu cigaret za den během 6 týdnů od začátku užívání přípravku, pacient by měl vyhledat odbornou pomoc.

Pokus o úplné zanechání kouření by se měl uskutečnit jakmile se pacient cítí být připraven, ne však déle, než-li 6 měsíců od začátku léčby. Pokud se pacientovi nepodaří skutečně přestat kouřit do 9 měsíců od začátku léčby, měl by vyhledat odbornou pomoc.

Pravidelné užívání inhalátoru déle než-li 12 měsíců, se všeobecně nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci mohou potřebovat delší trvání léčby pomocí inhalátoru, aby se vyhnuli návratu ke kouření. V případě, že se objeví touha po kouření, měl by mít pacient po ruce zásobu náplní. Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují šanci na úspěch.

3) Dočasná abstinenční fáze Nicorette inhalátor se užívá v situacích bez možnosti kouřit, např. v místech se zákazem kouření nebo v případech, kdy si kuřák nepřeje kouřit a přitom pociťuje potřebu si zapálit. Doba, po kterou je náplň účinná, závisí na intenzitě jejího používání.

Způsob užití:

Způsob podání: Náplň se vloží do špičky podle uvedeného návodu: 1. Vyjměte z obalu špičku a z blistru jednu nikotinovou náplň. Špičku otevřete tahem od sebe při nastavení značek k sobě.
2. Vložte náplň a zatlačte ji do konce špičky až se prorazí její staniolový čelní uzávěr. Nasaďte vrchní část špičky.
3. Nastavte značky proti sobě, uzavřete špičku a pootočte jí. Po uzavření se náplň na obou stranách poruší a je připravena k použití.
4. Ostatní náplně uložte do plastikové krabičky.
Sevřete špičku ústy a vdechujte jejím prostřednictvím: je však potřeba vyvinout většího úsilí než při kouření cigarety. V krátké době si osvojíte výhodnou techniku, tj. hluboké vdechy nebo krátké mělké vdechování (způsob kouření fajfky). Uvolňující se nikotin se vstřebává sliznicí dutiny ústní, jen malé množství se dostává do plic. Přibližně po 20 minutách intenzivního užívání se dosahuje maximální dávky.

Jednotlivé inhalace by neměly trvat déle než 20 minut.

Čištění špičky Prázdná špička se v průběhu týdne několikrát vypláchne vodou. Přípravek působí nejlépe při pokojové teplotě. Nižší teplota (pod 15 st. C) vede ke sníženému uvolňování nikotinu, zatímco vyšší teplota (nad 30 st. C) vede ke zvýšení uvolňování nikotinu a inhalace má být méně četná, aby se předešlo předávkování.

Předávkování:

Předávkování může vzniknout v případě, že se užívá větší množství náplní, nebo se náplně rychle obměňují a/nebo se současně kouří.

Příznaky předávkování jsou srovnatelné s těmi, které vznikají při akutní otravě nikotinem: nevolnost, slinění, bolesti břicha, průjmy, pocení, bolesti hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. V extrémních případech po těchto příznacích může následovat hypotenze, nepravidelný tep, poruchy dechu, křeče, kolaps, selhání oběhu.

Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby tolerovány, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Pokud dítě polkne, žvýká nebo vdechne váleček s nikotinem z náplně vzniká riziko poškození zdraví dítěte. Rizikem pro dítě je vdechnutí i prázdné náplně. Při náhodném použití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Nikdy nepoužívejte více náplní než je uvedeno v oddíle \\\\\\\"Dávkování\\\\\\\". Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis nebo volně prodejné), poraďte se o vhodnosti současného užívání Nicorette inhalátoru s lékařem. Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Nicorette inhalátor.

Pokud jste v posledních 4 týdnech prodělali závažnou srdečně-cévní příhodu či jste byli hospitalizováni kvůli srdeční nevolnosti (např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelnosti v srdečním tepu (arytmie), nestabilní angina pectoris, nebo jste podstoupili transplantaci srdečně-cévního bypassu či angioplastiku (plastiku cév)) nebo trpíte nekontrolovatelným vysokým tlakem, Nicorette inhalátor používejte až konzultaci s lékařem.

Pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo pacienti trpící zúžením dýchacích cest (např. astmatem), by měli přípravek používat až po konzultaci s lékařem.

Pacienti s chronickým onemocněním dýchacích cest mohou pokládat používání Nicorette inhalátoru za obtížné. V těchto případech se dává přednost použití žvýkaček nebo náplastí Nicorette.

Pokud trpíte těmito chorobami: žaludeční a dvanácterníkový vřed, závažná onemocnění ledvin a jater, cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy nebo nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom), poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.

Uchovávání:

Uchovává se při teplotě do 30 st. C.

Varování:

Přípravek Nicorette inhalátor se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek se musí uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

 

Výrobce:

Pfizer Health AB, Helsingborg, Švédsko.

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Health AB, Stockholm, Švédsko.

 

Balení:

18 náplní + špička + příbalová informace

Parametry

Kód SÚKL 0122247