Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Loseprazol 14x20mg

Loseprazol je určen k léčbě příznaků typu pálení žáhy či žaludečního překyselení.
  • LOSEPRAZOL 20 MG POR CPS ETD 14X20MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8595026471115
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Bez doporučení lékaře může být Loseprazol 20 mg používán u osob, které trpí častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.

Bez doporučení lékaře mohou Loseprazol 20 mg užívat dospělí a mladiství nad 15 let.

Loseprazol 20 mg začíná potlačovat tvorbu žaludeční kyseliny během několika hodin po podání první dávky léku. Maximálního účinku je obvykle dosaženo po 4 dnech užívání přípravku Loseprazol 20 mg. Neposkytuje tedy okamžitou úlevu od pálení žáhy, jeho účinek je však významně dlouhodobější (úleva od obtíží obvykle přetrvává 24 hodin po podání doporučené dávky přípravku). Po 14denní léčbě přípravkem Loseprazol 20 mg dochází u většiny pacientů k odeznění příznaků typu pálení žáhy či žaludečního překyselení.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek Loseprazol 20 mg užívá u následujících stavů:
-    k prevenci a léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů,
-    při vředové chorobě dvanáctníku a žaludku spojené s bakteriální infekcí žaludku (Helicobacter pylori)
-    k prevenci a léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů a poškození sliznice žaludku a dvanáctníku v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léčiv,
-    k léčbě zánětu jícnu způsobeného drážděním žaludečními šťávami a jeho příznaků (refluxní ezofagitida) u dospělých a v naléhavých případech u děti od 1 roku,
-    k léčbě poruchy trávení způsobené převážně poruchou tvorby žaludeční kyseliny
-    k léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu (nadměrná tvorba žaludeční kyseliny bez závislosti na příjmu potravy)
-    k prevenci vdechnutí kyselého žaludečního obsahu v průběhu celkové narkózy (anestezie).

Loseprazol 20 mg není vzhledem k množství léčivé látky obsažené v 1 tobolce vhodný k léčbě dětí s tělesnou hmotností menší než 20 kg.


Charakteristika:
Přípravek Loseprazol 20 mg patří do skupiny léčiv nazývaných “inhibitory protonové pumpy“, která se používají k léčbě poruch způsobených nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny.

Omeprazol, léčivá látka přípravku Loseprazol 20 mg, blokuje enzym, který je nutný pro tvorbu žaludeční kyseliny v buňkách žaludeční sliznice (tzv. protonovou pumpu), čímž snižuje kyselost žaludeční šťávy na dobu přibližně 24 hodin. Přípravek Loseprazol 20 mg přímo snižuje tvorbu žaludeční kyseliny, na rozdíl od přípravků ze skupiny tzv. antacid, které působí pouze na již vytvořenou žaludeční kyselinu.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou v příravku Loseprazol je omeprazolum. Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, sacharóza, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný, manitol, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%. Želatinové tobolky obsahují želatinu, chinolinovou žluť, oxid titaničitý a čištěnou vodu.

Popis přípravku:
Loseprazol 20 mg jsou tvrdé želatinové tobolky žluté barvy obsahující téměř bílé až krémově bílé enterosolventní pelety.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Loseprazol 20 mg pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku omeprazol nebo jinou složku tohoto přípravku.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Loseprazol 20 mg je zapotřebí:

Pacienti užívající Loseprazol 20 mg bez doporučení lékaře musí přerušit léčbu a vyhledat lékaře v případě, že se pálení žáhy nezlepšuje do 5 dnů od začátku léčby přípravkem Loseprazol 20 mg  nebo se dokonce zhoršuje.

Před zahájením léčby se o užívání přípravku Loseprazol 20 mg poraďte s lékařem v případě, že:
-     je Vám více než 45 let a pálení žáhy se u Vás vyskytlo poprvé v životě,
-    trpíte pálením žáhy již déle než tři měsíce,
-    došlo u Vás k výraznému úbytku váhy bez zjevné příčiny, nebo trpíte únavností,
-    trpíte déletrvajícími bolestmi břicha,
-    se léčíte nebo jste se léčil/a na vřed žaludku nebo dvanáctníku,
-    krvácíte z trávicího traktu (krvácení se může projevovat krvavými zvratky nebo černě zbarvenou stolicí) nebo v poslední době opakovaně zvracíte,
-    máte obtíže s polykáním,
-    máte déletrvající kašel nebo chrapot, obtíže s dýcháním,
-    máte žloutenku,
-    trpíte jaterní nedostatečností,
-    trpíte bolestí na hrudníku, zejména pokud bolest vyzařuje do krku, končetin nebo mezi lopatky a pokud je doprovázena pocením, obtížemi s dýcháním nebo závratí,
-    někdo z Vaší rodiny trpěl nádorem žaludku nebo jícnu.

Snížená kyselost žaludečního obsahu způsobená jakoukoliv příčinou včetně léčby inhibitory protonové pumpy může v žaludku způsobit vzestup celkového počtu bakterií fyziologicky přítomných v zažívacím traktu. Léčba může vést k nepatrnému zvýšení rizika infekce zažívacího traktu (infekce bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Loseprazol 20 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léčivá látka omeprazol, která je součástí přípravku Loseprazol 20 mg, je při dodržení doporučeného dávkování a způsobu užívání obvykle dobře snášena.

Pokud se vyskytnou při podání přípravku Loseprazol 20 mg nějaké nežádoucí účinky,  jsou obvykle mírné a přechodné.

V případě, že se u Vás objeví některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat Loseprazol 20 mg a vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Jedná se o tyto vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob):
-    otok rtů, jazyka a hrdla, horečka nebo sípavý dech (závažná alergická reakce)
-    zčervenání kůže s puchýři až olupováním (může jít o Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu).

Další nežádoucí účinky mohou být:
Časté, tj. u 1 až 10 ze 100 léčených osob, jsou: bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, zvracení, bolest břicha, zácpa a plynatost.
Méně časté, tj. u 1 až 10 z 1 000 léčených osob, jsou: závratě, ospalost, únava, poruchy spánku. Pocit pálení kůže (píchání, bodání nebo naopak kožní necitlivost). Projevy vyrážky, svědění a zanícení kůže. Změny hodnot jaterních enzymů.
Vzácné, tj. u 1 až 10 z 10 000 léčených osob, jsou: bolest kloubů, svalová únava, svalová bolest. Zmatenost, neklid, deprese a halucinace, zvláště u vážně nemocných. Sucho v ústech. Zanícení ústní sliznice, plísňové infekce zažívacího traktu. Zánět jater doprovázený žloutenkou nebo bez projevů žloutenky. Zvětšování prsou u mužů. Změny složení krve. Otoky dolních končetin. Neostré vidění. Změny chuti. Zvýšená citlivost na světlo, různé kožní změny. Zvýšené vypadávání vlasů. Zvýšené pocení. Zánět ledvin. Snížená hladina sodíku v krvi. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při souběžném užívání omeprazolu (v přípravku Loseprazol 20 mg) a jiných léků může dojít k vzájemnému ovlivnění účinku.

Vstřebávání některých přípravků používaných k léčbě infekčních onemocnění (např. ketokonazol, itrakonazol, ampicilin) a vitaminu B12 či železa může být v průběhu léčby omeprazolem sníženo.

Opatrnosti je třeba během společného užívání omeprazolu a některých dalších léků, např. léků s obsahem karbamazepinu, fenytoinu, warfarinu, diazepamu, klarithromycinu, cyklosporinu, digoxinu, tiklopidinu, disulfiramu či methotrexátu. Nemocní užívající souběžně warfarin a omeprazol mají být pravidelně sledováni lékařem.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

Bezpečnost podávání přípravku Loseprazol v těhotenství a při kojení není dostatečně prokázána. Přípravek Loseprazol 20 mg mohou užívat těhotné a kojící ženy pouze na doporučení lékaře.

Dávkování - Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba):

Bez doporučení lékaře mohou přípravek Loseprazol 20 mg užívat pacienti s častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení. Přípravek Loseprazol 20 mg má být užíván po dobu 14 dní v dávce 1 tobolka ráno nalačno.

Pokud Vaše obtíže ustoupí dříve než za 14 dní, dokončete i přesto celou 14denní léčbu přípravkem Loseprazol 20 mg v doporučeném dávkování (tj. 1 tobolka ráno nalačno).

Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 14 po sobě následujících dní, opakována může být nejčastěji jedenkrát za čtyři měsíce.

Denní dávka přípravku Loseprazol 20 mg v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 1 tobolku denně.

Léčba delší než 14 dní musí být vždy konzultována s lékařem.

Poraďte se s lékařem v případě, že je nutno léčbu opakovat dříve než za 4 měsíce od ukončeného 14denního cyklu.

Dávkování - Léčba vedená lékařem:

Pokud užíváte Loseprazol 20 mg na doporučení lékaře, řiďte se vždy jeho pokyny.

Obvyklé dávkování je 1–2 tobolky Loseprazol 20 mg jednou denně, ráno nalačno.

Lékař může předepsat Loseprazol 20 mg v kombinaci s dalšími léky.

Délku léčby určuje lékař.

U starších lidí a u pacientů s poškozenou funkcí ledvin není nutné upravovat dávkování přípravku Loseprazol 20 mg.

Denní dávka u pacientů s těžkým postižením jater nemá překročit 20 mg omeprazolu (tj. 1 tobolku Loseprazol 20 mg).

Loseprazol 20 mg se podává dětem s tělesnou hmotností od 20 kg pouze na lékařský předpis a v naléhavých indikacích (těžká refluxní ezofagitida).

Způsob užití:
Přípravek Loseprazol 20 mg je nutno zapít vhodnou tekutinou (nejlépe vodou). Tobolky Loseprazol 20 mg se polykají celé, nesmějí se kousat ani drtit.

Máte-li potíže s polknutím tobolky, můžete postupovat podle následujících doporučení: tobolku můžete nad prázdnou sklenicí otevřít povytažením obou částí tobolky a jejich obsah za míchání rozptýlit v tekutině, např. vodě, kyselém mléku nebo řídkém jogurtu. Obsah sklenice vypijte nejpozději do 30 minut.  Sklenici ještě jednou vypláchněte a obsah vypijte. Na sklenici by neměly zůstat ulpělé pevné částice, které obsahují léčivou látku. Obsah tobolek Loseprazol 20 mg po otevření nekousejte. 

Užívání přípravku Loseprazol 20 mg s jídlem a pitím
Tobolky je nejlépe užívat ráno před jídlem. Polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody nebo kyselé tekutiny. V případě potíží s polykáním je možno tobolku otevřít, její obsah rozptýlit ve sklenici vody, ovocné šťávy, v řídkém jogurtu nebo kyselém mléku. Sklenici je třeba vypít do 30 minut a po vypití zkontrolovat, zda na jejích okrajích neulpěly pevné částice s léčivou látkou. Obsah tobolek se nesmí žvýkat.

V průběhu léčby omeprazolem (léčivá látka přípravku Loseprazol 20 mg) není doporučeno užívání brusinkového džusu. Brusinkový džus může snižovat účinnost omeprazolu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Loseprazol 20 mg než jste měl(a)
Předávkování omeprazolem se projevuje nutkáním na zvracení, zvracením, zrychlením srdeční frekvence a bolestí hlavy. Ojediněle je projevem předávkování netečnost, skleslost a zmatenost. Příznaky předávkování  jsou přechodné.
Pokud užijete Vy nebo někdo jiný větší počet tobolek současně, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loseprazol 20 mg

Užijte doporučenou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Další dávku přípravku užijte v obvyklou dobu.
Blíží-li se doba pro užití další dávky, zapomenutou dávku již neužívejte a užijte až následující dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
V průběhu léčby omeprazolem (léčivá látka přípravku Loseprazol 20 mg) není doporučeno užívání brusinkového džusu. Brusinkový džus může snižovat účinnost omeprazolu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Podle dostupných informací neovlivňuje Loseprazol 20 mg schopnost řídit motorová vozidla ani schopnost ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Loseprazol 20 mg
Loseprazol 20 mg obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Loseprazol 20 mg uchovávejte při teplotě do 25o C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Neužívejte přípravek Loseprazol 20 mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Loseprazol 20 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se příznaky zlepšují, doužívejte i přesto celou 14denní léčbu tak, jak je popsáno níže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Balení:
Loseprazol 20 mg je dodáván v blistrovém balení (druh OPA-Al-PVC/Al) po 14 tobolkách v jedné krabičce.

Parametry

Kód SÚKL 0017103