Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Helicid 10 Zentiva por.cps.etd.28x10mg

Obrázek produktu není k dispozici

Helicid 10 používán u osob, které trpí častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení.

  • HELICID 10 ZENTIVA POR CPS ETD 28X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739039971
Dostupnost:
Skladem

219 

Informace o produktu

Bez doporučení lékaře může být Helicid 10 používán u osob, které trpí častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.

Bez doporučení lékaře mohou Helicid 10 užívat dospělí a mladiství starší 15 let.

Pouze na doporučení lékaře se přípravek Helicid 10 užívá u dospělých a dětí od jednoho roku věku u následujících stavů:
- k prevenci opětovného vzplanutí dvanáctníkových a žaludečních vředů;
- k prevenci vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů a poškození sliznice žaludku a dvanáctníku při užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv;
- k léčbě a udržovací léčbě zánětu jícnu způsobeného drážděním žaludečními šťávami a jeho příznaků;
- k léčbě poruchy trávení způsobené převážně poruchou tvorby žaludeční kyseliny.

Přípravek Helicid 10 přímo snižuje tvorbu žaludeční kyseliny, na rozdíl od přípravků ze skupiny tzv. antacid, které působí pouze na již vytvořenou žaludeční kyselinu.

Helicid 10 začíná potlačovat tvorbu žaludeční kyseliny během několika hodin po podání první dávky léku. Maximálního účinku je obvykle dosaženo po 4 dnech užívání přípravku Helicid 10. Neposkytuje tedy okamžitou úlevu od pálení žáhy, jeho účinek je však významně dlouhodobější (úleva od obtíží obvykle přetrvává 24 hodin po podání doporučené dávky přípravku).

Po 14 denní léčbě omeprazolem (účinná látka přípravku Helicid 10) dochází u většiny pacientů k odeznění příznaků typu pálení žáhy či žaludečního překyselení.

Charakteristika:

Přípravek Helicid 10 patří do skupiny léčiv nazývaných protivředová léčiva (antiulceróza). Snižuje tvorbu žaludeční kyseliny.

Výrobce:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Omeprazolum 10 mg v 1 tobolce.

Složení - pomocné látky:

Sacharóza, kukuřičný škrob, laktóza, hypromelóza, hyprolóza, natrium-lauryl-sulfát, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, ftalát hypromelózy, diethyl-ftalát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, želatina, oxid titaničitý.

Popis přípravku:

Přípravek Helicid 10 jsou tvrdé, želatinové tobolky se spodní částí světle hnědožlutou a vrchní světle oranžovou, uvnitř téměř bílé až slabě žlutohnědé mikrogranule.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Helicid 10 pokud jste přecitlivělý(á) na omeprazol nebo jinou složku tohoto přípravku.

Speciální upozornění:

Pacienti užívající Helicid 10 bez doporučení lékaře musí přerušit léčbu a vyhledat lékaře v případě, že se pálení žáhy nezlepšuje do 5 dnů od začátku léčby přípravkem Helicid 10 nebo se dokonce zhoršuje.

Před zahájením léčby se o užívání přípravku poraďte s lékařem v případě, že:
- je Vám více než 45 let a pálení žáhy se u vás vyskytlo poprvé v životě;
- trpíte pálením žáhy již déle než tři měsíce;
- došlo u Vás k výraznému úbytku váhy bez zjevné příčiny, nebo trpíte únavností;
- trpíte déletrvajícími bolestmi břicha;
- se léčíte nebo léčil/a na vřed žaludku nebo dvanáctníku;
- krvácíte z trávicího traktu (krvácení se může projevovat krvavými zvratky nebo černě zbarvenou stolicí) nebo v poslední době opakovaně zvracíte;
- máte obtíže s polykáním;
- máte déletrvající kašel nebo chrapot, obtíže s dýcháním;
- máte žloutenku;
- trpíte jaterní nedostatečností;
- trpíte bolestí na hrudníku, zejména pokud bolest vyzařuje do krku, končetin nebo mezi lopatky a pokud je doprovázena pocením, obtížemi s dýcháním nebo závratí;
- někdo z vaší rodiny trpěl nádorem žaludku nebo jícnu.

V doporučeném dávkování mohou přípravek Helicid 10 užívat i pacienti s cukrovkou.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Helicid 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Léčivá látka omeprazol, která je součástí přípravku Helicid 10, je při dodržení doporučeného dávkování a způsobu užívání obvykle dobře tolerována.

Pokud se vyskytnou při podání omeprazolu (Helicid 10) nějaké nežádoucí účinky, jsou obvykle mírné a přechodné. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest hlavy, bolest břicha, průjem, zácpa, plynatost a pocit na zvracení či zvracení. K méně častým nežádoucím účinkům patří: kožní vyrážka a/nebo svědění, kopřivka, závratě, brnění či mravenčení končetin, zvýšení jaterních testů, ospalost, nespavost, malátnost, horečka, otoky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Helicid 10 a jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat.

Vstřebávání některých přípravků používaných k léčbě infekčních onemocnění (např. ketokonazol, itrakonazol, ampicilin) a vitaminu B12 či železa může být v průběhu léčby přípravkem Helicid 10 sníženo.

Opatrnosti je třeba během společného užívání Helicidu 10 a některých dalších léků, např. léků s obsahem karbamazepinu, fenytoinu, warfarinu, diazepamu, klaritromycinu, cyklosporinu, digoxinu, ticlopidinu, cyklosporinu, digoxinu, ticlopidinu, disulfiramu či metotrexátu. Nemocní užívající souběžně warfarin a omeprazol mají být pravidelně sledováni lékařem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Helicid 10 mohou užívat těhotné a kojící ženy pouze na doporučení lékaře.

Dávkování:

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba) = Bez doporučení lékaře mohou přípravek Helicid 10 užívat pacienti s častými (více než dva dny v týdnu) příznaky typu pálení žáhy či žaludečního překyselení. Přípravek Helicid 10 má být užíván po dobu 14 dní v dávce 2 tobolky ráno nalačno.

Pokud Vaše obtíže ustoupí dříve než za 14 dní, dokončete i přesto celou 14ti denní léčbu přípravkem Helicid 10 v doporučeném dávkování (tj. 2 tobolky ráno nalačno).

Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 14 po sobě následujících dní, opakována může být nejčastěji 1krát za čtyři měsíce.

Denní dávka přípravku Helicid 10 v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 2 tobolky denně.

Léčba delší než 14 dní musí být vždy konzultována s lékařem.

Konzultujte lékaře v případě, že je nutno léčbu opakovat dříve než za 4 měsíce od ukončeného 14 denního cyklu.

Léčba vedená lékařem = Pokud užíváte Helicid 10 na doporučení lékaře, řiďte se vždy jeho pokyny. Doporučené dávkování při léčbě vedené lékařem je následující:

Prevence opětovného vzplanutí vředů dvanáctníku - doporučená dávka je 1 tobolka Helicidu 10 ráno nalačno, s možností zvýšení dávky až na 20-40 mg omeprazolu jednou denně.

Prevence opětovného vzplanutí vředů žaludku - doporučená dávka je 20 mg omeprazolu jednou denně nalačno, s možností zvýšit dávku na 40 mg omeprazolu jednou denně.

Prevence žaludečních a dvanáctníkových vředů a poškození sliznice žaludku a dvanáctníku, které vznikly při užívání nesteroidních protizánětlivých léčiv - doporučená dávka je 20 mg omeprazolu jednou denně nalačno.

Udržovací léčba zánětu jícnu způsobeného drážděním žaludečními šťávami - doporučená dávka je 1 tobolka Helicidu 10 ráno nalačno s možností zvýšení dávky na 20-40 mg omeprazolu jednou denně.

Léčba nemoci jícnu způsobené drážděním žaludečními šťávami - doporučené dávkování je 20 mg omeprazolu jednou denně. Pacienti mohou dobře reagovat i na podávání 1 tobolky Helicidu 10 denně, a proto je nutné dávku upravit individuálně.

Léčba poruchy trávení způsobené převážně poruchou tvorby žaludeční kyseliny - doporučené dávkování je 20 mg omeprazolu jednou denně. Pacienti mohou dobře reagovat i na podávání 1 tobolky Helicidu 10 denně, a proto je nutné dávku upravit individuálně.

Další důležité pokyny pro užívání přípravku:
Přípravek je nutno zapít vhodnou tekutinou (nejlépe pitnou vodou). Tobolky se polykají celé, nesmějí se kousat ani drtit. Máte-li potíže s polknutím tobolky, můžete postupovat podle následujících doporučení: tobolku můžete nad prázdnou sklenicí otevřít povytažením obou částí tobolky a jejich obsah za míchání rozptýlit v tekutině, např. pitné vodě, kyselém mléku nebo řídkém jogurtu. Obsah sklenice vypijte nejpozději do 30 minut. Sklenici ještě jednou vypláchněte a obsah vypijte. Na sklenici by neměly zůstat ulpělé pevné částice, které obsahují léčivou látku. Stejným postupem se podává lék malým dětem. Tobolky lze otevřít také tak, že je necháte asi 1-2 minuty nabobtnat ve vodě a obsah sklenice vypijete. Obsah tobolek po otevření nekousejte.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Helicid 10, užijte doporučenou dávku přípravku jakmile si vzpomenete. Další dávku přípravku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojujte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Předávkování omeprazolem se projevuje nutkáním na zvracení, zvracením, zrychlením srdeční frekvence a bolestí hlavy. Ojediněle je projevem předávkování netečnost, skleslost a zmatenost. Příznaky předávkování jsou přechodné.

Pokud užijete Vy nebo někdo jiný větší počet tobolek současně, vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Vstřebávání omeprazolu (účinná látka přípravku Helicid 10) zpožďuje potrava, proto by měl být Helicid 10 podáván nalačno.

V průběhu terapie omeprazolem není doporučeno užívání brusinkového džusu. Brusinkový džus může snižovat účinnost omeprazolu.

Podle dostupných informací neovlivňuje Helicid 10 schopnost řídit motorová vozidla ani schopnost ovládat stroje.

Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Informujte svého lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů.

Uchovávání:

Přípravek Helicid 10 uchovávejte při teplotě do 25 st. C v původním obalu. Přípravek Helicid 10 je citlivý na vlhkost, proto je ve šroubovacím uzávěru obsažena vysoušecí látka. Lahvičku je třeba po každém použití přípravku opět ihned dobře uzavřít.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Helicid 10 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky nezlepší do 5 dnů vyhledejte lékaře.

Pokud se příznaky zlepšují, doužívejte i přesto celou 14ti denní léčbu tak, jak je popsáno níže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Neužívejte přípravek Helicid 10 po uplynutí doby použitelnosti (údaj \"použitelné do\" je obsažen na obale přípravku). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

28 tobolek.

Parametry

Kód SÚKL 0025362