Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ibumax 200 mg - 30 tbl.

Přípravek IbuMax 200 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti...

  • IBUMAX 200 MG POR TBL FLM 30X200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 6410530084113
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek IbuMax 200 mg se používá při mírné až střední bolesti, např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.

V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů (artritidě) a páteře nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek IbuMax 200 mg používá pouze na doporučení lékaře.

Přípravek IbuMax 200 mg je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Charakteristika:

Léčivá látka ibuprofen zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně.

Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.

Další informace

Výrobce:

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko.

Držitel registračního rozhodnutí:

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko.

Složení - účinné látky:

Ibuprofenum 200 mg v 1 potahované tabletě.

Složení - pomocné látky:

Mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, potahová soustava opadry OY-S-28703 bílá (polydextrosa, hypromelosa 2910, oxid titaničitý, makrogol 4000).

Indikační skupina:

Antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum (k tlumení zánětu, bolesti a horečky).

Kontraindikace:

IbuMax 200 mg se nesmí používat při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka. Dále se nepoužívá při aktivním vředu žaludku nebo dvanáctníku, při poruchách krvetvorby a poruchách krevní srážlivosti.

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek IbuMax 200 mg pacienti s těžší poruchou ledvin, jater, srdeční funkce, s vysokým krevním tlakem, dále pacienti po prodělaném žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, při průduškovém astmatu i v klidovém stavu, při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy) a při současné léčbě léky snižujícími srážení krve.

V první a ve druhé třetině těhotenství a při kojení užívejte přípravek Ibumax 200 mg pouze na doporučení lékaře.

Přípravek IbuMax 200 mg není vhodný pro děti mladší než 6 let a ženy ve třetí třetině těhotenství.

Speciální upozornění:

Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem IbuMax 200 mg neustupují a přetrvávají déle než 3-5 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Pokud podáváte IbuMax 200 mg dítěti, vyhledejte lékaře již po 3 dnech. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Nežádoučí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se během léčby mohou objevit zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku, pálení žáhy, průjem, zácpa, dále alergické reakce (kopřivka, svědění), zřídka se mohou objevit závratě, neostré vidění, otoky. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Přípravek IbuMax 200 mg může zhoršovat plodnost u žen (blokádou enzymu cyklooxygenázy může dojít k potlačení uvolnění vajíčka z vaječníku), tento účinek je vratný přerušením podávání.

Jestliže se objeví závažnější reakce jako kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku či černě zbarvená stolice anebo poruchy vidění, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Interakce:

Účinky přípravku IbuMax 200 mg a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat. Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení.

Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky a kortikoidy zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků.

Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon).

V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání přípravku IbuMax 200 mg s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem jiné volně prodejné léky.

V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte IbuMax 200 mg.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Přípravek IbuMax 200 mg mohou ženy v první a druhé třetině těhotenství a kojící ženy užívat pouze na výslovné doporučení lékaře. Neužívejte tento léčivý přípravek ve třetí třetině těhotenství.

Dávkování:

Dávkování a způsob použití Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti nad l2 let užívají obvykle 1-2 potahované tablety IbuMax 200 mg 3krát denně při horečnatých onemocněních, 1-2 potahované tablety při bolesti, nejvýše 6 tablet denně rozdělených do několika dávek. Dětem ve věku 6-12 let se podává 1 potahovaná tableta 2-3krát denně.

V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu se před užitím přípravku poraďte s lékařem.

Způsob užití:

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Předávkování:

Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet IbuMax 200 mg dítětem vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek IbuMax 200 mg neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů či práce ve výškách.

Uchovávání:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek IbuMax 200 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky nezlepší po krátkodobém podávání, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle, než je nezbytně nutné.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

30 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0100296