Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Geratam 1200 - 100 tbl.

Geratam 1200 – Účinná látka Piracetam přímým účinkem příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí,

  • GERATAM 1200 MG POR TBL FLM 100X1200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594013100595
Dostupnost:
do 24 h.

319 

Informace o produktu

Geratam 1200 – Účinná látka Piracetam přímým účinkem příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkčními poruchami mozku. Běžně nevyvolává sedaci; nevede k psychostimulaci. Působí na centrální nervový systém několika mechanismy: moduluje přenos nervových vzruchů, stimuluje metabolické procesy a tím zajišťuje dostatečnou plasticitu neuronů, účinky ovlivňujícími srážlivost krve zlepšuje prokrvení mozku bez rozšíření cév.

U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje poznávací schopnosti. Na EEG se tyto změny projevují významným vzestupem aktivity alfa a beta i snížením aktivity delta.

Piracetam chrání i obnovuje poznávací kapacitu mozku při jeho poškození, např. nedostatkem kyslíku, otravou či elektrošokovou terapií. Zkracuje dobu trvání vyvolaného nystagmu.

U pacientů s vaskulární demencí zlepšuje piracetam místní využití kyslíku a glukózy. Účinky piracetamu srážlivost krve spočívají v: a) inhibici shlukování krevních destiček; b) snížení hustoty krevní plazmy a celkové hustoty krve; c) obnovení abnormálně snížené deformability a filtrovatelnosti červených krvinek; d) inhibici cévních stahů.

Indikace:

Časná stadia senilní demence Alzheimerova typu. Prevence a léčba senilních a poúrazových kognitivních a psychických dysfunkcí. Facilitace učení a paměťových funkcí u vývojové dyslexie, poruchy kognitivních funkcí po prodělané hypoxii a ischémii mozku a jejich prevence. Symptomatologie po CMP, bezvědomí, kortikální myoklonie. Závratě. Léčba abstinenčních příznaků u alkoholismu, delirium tremens. Prevence vlivu agresivních faktorů (alkoholu, hypoxie, xenobiotik) na mozkové funkce. Srpkovitá anémie. Piracetam může být podáván dospělým, dětem školního věku i mladistvým.

Další informace

Výrobce:

UCB S.A. Pharma Sector, Chemin du Foriest, Braine l'Alleud, Belgie.

Držitel registračního rozhodnutí:

UCB S.A. Pharma Sector, Chemin du Foriest, Braine l'Alleud, Belgie.

Složení – účinné látky:

Piracetamum (piracetam) 1200 mg v 1 potahované tabletě.

Složení – pomocné látky:

Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelózy, potahová soustava opadry Y-1–7000 bílá, potahová soustava opadry OY-S-29019 bezbarvá.

Indikační skupina:

Nootropní léčivo.

Farmakokinetické údaje:

Distribuční objem se přibližně rovná 0,6 l/kg. Piracetam se neváže na plazmatické bílkoviny. Kumuluje se v mozkové kůře frontálního, parietálního a okcipitálního laloku, v kůře mozečku a v bazálních gangliích. Difunduje do všech typů tkání – prostupuje jak hematoencefalickou bariérou, tak i placentou i dialyzačními membránami. Piracetam je aktivní v nezměněné formě – není metabolizován ani u člověka ani u žádného z testovaných živočišných druhů. Piracetam se rychle vylučuje z organismu ledvinami (více než 95% do 30 hodin). Eliminační poločas se u mladých zdravých dospělých pohybuje v rozmezí 4–5 hodin, při renální insuficienci je prodloužen. Renální clearance u zdravých dobrovolníků je 86 ml/min.

Kontraindikace:

Krvácení do mozku, těžká ledvinná nedostatečnost s kreatininovou clearancí nižší než 20 ml/min, přecitlivělost na piracetam nebo jiný pyrolidonový derivát či na některou ze složek přípravku, současné podávání přípravků obsahujících extrakty ze štítné žlázy, předškolní věk.

Těhotenství a kojení:

Během těhotenství a období kojení se o užívání přípravku Geratam poraďte s lékařem. .

Nežádoučí účinky:

V souboru 3000 pacientů zahrnutých do klinických studií byly dle UCB databanky údajů o bezpečnosti přípravku z června 1997 hlášeny následující nežádoucí účinky se statisticky významně vyšším výskytem ve srovnání s placebem: hyperkineze, zvýšení tělesné hmotnosti, nervozita, ospalost, deprese a asténie. V rámci sledování nežádoucích účinků přípravku po jeho zavedení do léčebné praxe byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: – Nemoci ucha a labyrintu: závratě. – Zažívací potíže: bolesti břicha a nadbřišku, průjem, nevolnost, zvracení. – Poruchy imunitního systému: přecitlivělost. – Poruchy nervového systému: netečnost, poruchy rovnováhy, zhoršení epilepsie, bolesti hlavy, nespavost, ospalost.

  • Psychické poruchy: agitovanost, úzkost, zmatenost, halucinace. –

Poruchy kůže a podkožního vaziva: angioneurotický edém, záněty kůže, svědění, kopřivka. Vzácně byly také pro intravenózní aplikaci hlášeny případy bolesti v místě injekce, zánětu žil, horečky a snížení krevního tlaku.

Interakce:

Byl zaznamenán případ vzájemného ovlivnění účinku piracetamu a účinku současně podávaného přípravku s výtažkem ze štítné žlázy (T3 a T4), při kterém byly pozorovány příznaky zmatení, podrážděnosti a poruchy spánku. U pacientů s těžkou venózní trombózou snížilo současné podávání piracetamu v dávce 9,6 g denně s acenokumarolem shlukování destiček, uvolňování beta-tromboglobulinu, hladinu fibrinogenu a von Willebrandových faktorů a snížilo hustotu krve a krevní plazmy.

Dávkování:

Celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 1,2–12 g denně v závislosti na indikaci a klinickém obrazu onemocnění. Chronická cerebrovaskulární nedostatečnost: Počáteční dávka: 2krát denně 2 tablety 1200 mg tj. 4,8 g denně po několik týdnů. Udržovací dávka: 1–2krát denně tableta 1200 mg, tj. max. 2,4 g/den dlouhodobě. Optimálního efektu je obvykle dosaženo za 6–12 týdnů. Po 3 měsících léčby je třeba přijmout rozhodnutí o potřebě dalšího podávání přípravku.

Odvykací léčba alkoholismu: Počáteční dávka: 12 g/den ve formě 1200 mg tablet rozděleně do 2–3 denních dávek. Udržovací dávka: 2krát denně 2 tablety 1200 mg, tj. 4,8 g/den po dobu 6 týdnů. Klasická léčba alkoholismu (vitaminy, sedativa) nemusí být během podávání piracetamu přerušena. U pacientů se sníženou funkcí ledvin je třeba upravit dávkování v závislosti na hodnotách kreatininové clearance dle doporučení lékaře. U starých pacientů se sníženou vylučovací schopností ledvin se upravuje dávkování v závislosti na hodnotách kreatininové clearence a sérovém kreatininu dle doporučení lékaře.

Předávkování:

Klinické případy otravy dosud nebyly popsány. Podání piracetamu v dávce až 28 g denně bylo dobře snášeno. Kromě běžných postupů (perorálně nebo intravenózně navozená diuréza) nejsou doporučována žádná specifická opatření.

Upozornění:

V případě zakoupení přípravku bez receptu v lékárně se o vhodnosti jeho současného užívání s jinými léky poraďte s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů. Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívaní přípravku s lékařem. Také při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 15–25 st. C.

Varování:

Geratam 1200 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

100 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0011243