Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Coldrex Junior Citron 10 sáčků

Coldrex Junior Citron je lék proti chřipce a nachlazení. Coldrex Junior pro rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení.
  • COLDREX JUNIOR CITRON POR PLV SOL 10 SÁČ
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590335005570
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Coldrex Junior horký nápoj je lék proti chřipce a nachlazení. Vašemu dítěti staršímu 6 let poskytuje Coldrex Junior rychlé zmírnění příznaků chřipky a nachlazení, zahrnující horečku, třesavku, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest svalů i kloubů, bolest v krku, zánět vedlejších nosních dutin a s ním spojenou bolest.

Charakteristika:

Coldrex Junior Citron obsahuje tři léčivé látky:

paracetamol: lék proti bolesti, který zároveň snižuje tělesnou teplotu při horečce,
fenylefrin-hydrochlorid: dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání,
kyselinu askorbovou (vitamín C): obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Výrobce:

SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Držitel registračního rozhodnutí:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Složení - účinné látky:

Paracetamolum 300 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Acidum ascorbicum 20 mg

Složení - pomocné látky:

sacharóza, kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného, sušený kukuřičný škrob, citronové aroma, natrium-cyklamát, sodná sůl sacharinu, barvivo kurkumin (E100) a koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Popis přípravku:

Coldrex Junior Citron je bílý až světle žlutý prášek pro přípravu perorálního roztoku s citronovou vůní. 

Indikační skupina:
Analgetikum, antipyretikum.

Kontraindikace:

Nepodávajte Coldrex Junior Citron jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid, kyselinu askorbovou (vitamín C) nebo na kteroukoli další složku přípravku,

 

Coldrex Junior Citron obsahuje paracetamol. Nepodávejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Coldrex Junior Citron obsahuje i dekongestant. Nepodávejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).

Speciální upozornění:

Při užívání přípravku Coldrex Junior Citron je třeba zvláštní opatrnosti jestliže má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů: onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, cukrovku, onemocnění srdce, průduškové astma, užívá tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti)

Pokud vaše dítě trpí některým z výše uvedených onemocnění, musíte se opřed užíváním přípravku Coldrex Junior Citron vždy poradit s lékařem

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, Coldrex Junior Citron může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Nežádoucí účinky jsou při užívání doporučených dávek vzácné a mají obvykle mírný průběh.
- Při užívání paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):

Vzácné (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10000): kožní alergické reakce, vyrážka, změny krevního obrazu, porucha funkce jater, žloutenka, nespecifikovaná bolest břicha, závrať, otoky, poruchy vidění, průjem, nevolnost, zvracení, třes, bolest hlavy, krvácení.

- Při užívání fenylefrinu (jedna z léčivých látek přípravku Coldrex Junior Citron) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):¨

Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než 1 pacienta z 10000): bolesti hlavy, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, zvracení, průjem, poruchy vidění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Nepoužívejte Coldrex Junior Citron s dalšími léky proti nachlazení nebo dekongestanty a s dalšími léky, které obsahují paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po konzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii.

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) způsobit zvýšení krevního tlaku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Coldrex Junior Citron neužívejte během těhotenství. Přípravek není vhodné užívat během kojení.

Dávkování:

Podávejte přípravek Coldrex Junior Citron svému dítěti přesně podle pokynů této příbalové informace. Vždy si ověřte u svého lekárníka nebo lekáře, pokud si nejste jistý(á), zda tento lék můžete podat svému dítěti. 

Coldrex Junior Citron je určený pro perorální podání (má se polknout) ve formě teplého nápoje.

Obvyklá dávka pro děti je následující:

Děti od 6 do 12 let: 1 sáček rozpuštěný v šálku horké vody každých 4-6 hodin dle potřeby.

Podle váhy dítěte mohou děti s hmotností od 22 do 27 kg (přibližně 6-8 let) užívat maximálně 5 sáčků během 24 hodin.

Děti s hmotností od 27 kg a více (přibližně 9-12 let) mohou užívat maximálně 6 sáčků během 24 hodin.

Nepodávejte více než 6 rozpuštěných sáčků během 24 hodin.

Jestliže Vašemu dítěti zapomenete dát dávku, nedávejte mu dvojnásobnou dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Děti mladší než 6 let: Přípravek Coldrex Junior se nepodává dětem mladším než 6 let.

Způsob užití:

Obsah 1 sáčku Coldrex Junior se rozpustí v šálku horké vody (přibližně 125 ml). Dobře se zamíchá až do rozpuštění. Přidá se studená voda a cukr nebo med dle chuti.  Teplý nápoj se vypije. Přípravek Coldrex Junior se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle však může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Upozornění:

Nepodávajte Coldrex Junior pokud má Vaše dítě některý z následujících zdravotních problémů:
závažné onemocnění jater, zvýšený krevní tlak, zvývlivšený nitrooční tlak (zelený zákal), užívá nebo užívalo během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi)

Coldrex Junior Citron není určený na dlouhodobé používání. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny.

Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pacienti s nesnášenlivostí fruktózy přípravek Coldrex Junior neměli užívat.

Přípravek Coldrex Junior obsahuje 1,862g sacharózy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Coldrex Junior obsahuje 56,43mg (=2,45 mmol) sodíkových iontů. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Během užívání přípravku Coldrex Junior Citron se nesmí konzumovat alkoholické nápoje!

Coldrex Junior Citron nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Předávkování:

Jestliže Vašemu dítěti dáte větší dávku než máte, musíte se obrátit na svého lékaře a říci mu přesné množství, které jste dali Vašemu dítěti. Váš lékař Vám poradí, co máte dělat. 

Uchovávání:

Uchovávejte tento lék mimo dosah a dohled dětí. Coldrex Junior Citron uchovávejte při teplote do 25 st. C.

Varování:

Nepoužívejte Coldrex Junior Citron po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Poznámka:

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Coldrex Junior užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Coldrex Junior Citron musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky onemocnění Vašeho dítěte nezlepší do 2-3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků při užívání připravku Coldrex Junior, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Balení: Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 3 g prášku. Sáčky jsou baleny 10 kusech v krabičce.

Parametry

Kód SÚKL 0105920
Podobné produkty najdete v: