Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nurofen pro děti Jahoda 20mg/ml por.sus.100ml II

Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírnou až středně silnou bolest.

Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně silných bolestí, jako jsou bolest hlavy, bolest zubů nebo uší, bolest v krku a bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním.

Nurofen pro děti je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

POUZE 2 BALENÍ NA OBJEDNÁVKU! Více objednávek např. s jinými jmény budou automaticky zrušeny.

  • NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20MG/ML POR SUS 100 ML II
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5000158066748
Dostupnost:
Skladem > 100 balení

165 

Informace o produktu

Nurofen pro děti Jahoda obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě látek zodpovědných za vznik bolesti a zánětu. Svým působením snižuje horečku, zmírňuje záněty různého původu a tlumí mírnou až středně silnou bolest.

Nurofen pro děti Jahoda se užívá ke snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování), dále k tlumení mírných až středně silných bolestí, jako jsou bolest hlavy, bolest zubů nebo uší, bolest v krku a bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním.

V případě bolesti uší se vždy poraďte s lékařem a přípravek užívejte pouze na základě jeho doporučení.

Nurofen pro děti je určen především k léčbě dětí a kojenců od 3 měsíců.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nurofen pro děti Jahoda užívat
Nepodávejte Nurofen pro děti Jahoda dítěti:
▪ jestliže je alergické na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku;
▪ jestliže se u dítěte v současnosti nebo i v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácení z trávicího ústrojí;
▪ jestliže u dítěte došlo v minulosti ke krvácení nebo proděravění trávicího ústrojí po léčbě některým z přípravků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků;
▪ jestliže se u dítěte v minulosti objevily alergické reakce po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných protizánětlivých nesteroidních léčiv (léků proti bolesti, horečce a zánětu), projevující se jako astma, rýma nebo kopřivka;
▪ jestliže již užívá jiné léky proti bolesti, horečce a zánětu ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv;
▪ jestliže trpí závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin.

Pokud by přípravek užil dospělý, platí pro něho stejná omezení jako pro děti.

Přípravek nesmí užívat ženy v posledních 3 měsících těhotenství.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Nurofen pro děti Jahoda se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
▪ jestliže dítě trpí onemocněním imunitního systému (systémový lupus erythematodes) nebo jiným onemocněním pojivové tkáně;
▪ jestliže dítě trpí průduškovým astmatem nebo alergickým onemocněním,
▪ jestliže dítě má poruchu krevní srážlivosti nebo vysoký krevní tlak;
▪ jestliže má dítě poruchu funkce ledvin nebo jater;
▪ při dehydrataci dítěte, protože u dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin;
▪ jestliže dítě trpí chronickým zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba); protože stav Vašeho dítěte by se mohl po užití tohoto přípravku zhoršit;
▪ jestliže má dítě srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouří);
▪ užívá pravidelně nějaké další léky;
▪ jestliže dítě má infekční onemocnění – viz nadpis „Infekce“ níže.

Projeví-li se u dítěte bolesti břicha, černě zbarvená stolice, zvracení, průjem nebo jiné poruchy trávicího traktu nebo jakékoliv projevy přecitlivělosti, přestaňte dítěti lék podávat a vyhledejte lékaře.

V souvislosti s léčbou přípravkem Nurofen pro děti Jahoda byly hlášeny závažné kožní reakce. Pokud se u dítěte objeví jakákoliv kožní vyrážka, vředy na sliznicích, puchýře nebo jiné známky alergie, měl(a) byste přestat dítěti přípravek Nurofen pro děti Jahoda podávat a je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože může jít o první projevy velmi závažné kožní reakce. Viz bod 4.
Přípravek nepodávejte dítěti, má-li plané neštovice.

Infekce
Nurofen pro děti Jahoda může zakrýt příznaky infekčního onemocnění, jako jsou horečka a bolest. Nurofen pro děti Jahoda tak může způsobit opoždění vhodné léčby infekce, což může vést ke zvýšenému riziku komplikací. Tato skutečnost byla pozorována u zápalu plic způsobeného bakteriemi a u bakteriálních kožních infekcí souvisejících s planými neštovicemi. Pokud tento léčivý přípravek dítě užívá, když má infekční onemocnění a příznaky infekce přetrvávají nebo se zhorší, poraďte se neprodleně s lékařem.

Léky, jako je Nurofen pro děti Jahoda, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při užívání vysokých dávek a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou denní dávku 20 – 30 mg / kg tělesné hmotnosti ani délku léčby.

Přípravek podávejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění.

Pokud by přípravek užívali dospělí, platí pro ně stejná omezení.

U starších pacientů se mohou častěji vyskytovat nežádoucí účinky a jejich následky mohou být závažnější.

Děti a dospívající
Přípravek nepodávejte dětem mladším 3 měsíců. Přípravek není určen pro děti s tělesnou hmotností nižší než 5 kg.

Další léčivé přípravky a Nurofen pro děti Jahoda:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Nepodávejte Nurofen pro děti Jahoda dítěti, jestliže již užívá jiný lék ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2, jako je celekoxib nebo etorikoxib) nebo léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (jsou-li užívány jako léky proti bolesti).

Při současném užívání přípravku Nurofen pro děti Jahoda a některých jiných léků může docházet k vzájemnému ovlivnění jejich účinku. Mezi takové léky patří:
▪ kortikosteroidy jako prednisolon nebo dexamethason (používané k léčbě zánětu nebo alergie);
▪ léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo močopudné léky (diuretika);
▪ léky snižující srážlivost krve (zvyšují riziko krvácení);
▪ léky obsahující nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75 mg denně);
▪ kardioglykosidy (léky k léčbě srdečních onemocnění, např. digoxin);
▪ léky proti depresi (lithium nebo takzvané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu např. citalopram);
▪ léky s obsahem metotrexátu k léčbě zhoubných nádorů nebo revmatického zánětu kloubů;
▪ některé léky užívané k potlačení funkce imunitního systému (léky s obsahem cyklosporinu nebo takrolimu);
▪ léky obsahující mifepriston (proti otěhotnění);
▪ léky k léčbě AIDS s obsahem zidovudinu;
▪ léky obsahující probenecid a sulfapyrazon mohou mít při současném užívání s ibuprofenem nižší účinek;
▪ chinolonová antibiotika.

Čeho byste se měl(a) vyvarovat, užíváte-li tento přípravek:
Některé léky, které se řadí mezi takzvaná antikoagulancia nebo antiagregancia (působí proti srážení krve) (například kyselina acetylosalicylová, warfarin, tiklopidin), některé léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, například kaptopril, léky blokující beta receptory, antagonisté angiotensinu II) a dokonce i některé další léky mohou mít vliv na léčbu ibuprofenem, anebo jejich účinek může být naopak ibuprofenem ovlivněn. Poraďte se svým lékařem předtím, než začnete ibuprofen společně s jinými léky užívat.

Prosím informujte lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá dlouhodobě jakékoliv léky.

Nurofen pro děti Jahoda s jídlem a pitím
Přípravek se užívá nezávisle na době jídla. Pokud se vyskytnou trávicí obtíže, doporučuje se užívat během jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná prvních 6 měsíců, užívejte Nurofen pro děti Jahoda jen na výslovné doporučení lékaře. V posledních 3 měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.
Při krátkodobém užívání doporučené dávky léku není třeba přerušit kojení.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o možnosti užívání přípravku poradit s lékařem. Přípravek patří do skupiny léků, které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud přípravek užije dospělý, nemá Nurofen pro děti Jahoda žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Nurofen pro děti Jahoda obsahuje maltitol, sodík a propylenglykol

Přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat. Může mít mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 5 ml dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku”.
Tento léčivý přípravek obsahuje 11,75 mg propylenglykolu v jedné 5 ml dávce. Pokud je Vaše dítě mladší než 4 týdny, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než mu podáte tento léčivý přípravek, a to zejména pokud užívá jiné léčivé přípravky, které obsahují propylenglykol nebo alkohol.

Jak se Nurofen pro děti Jahoda užívá
Vždy podávejte dítěti tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Je třeba podávat nejnižší účinnou dávku po nejkratší dobu nutnou ke zmírnění příznaků onemocnění. Má-li dítě infekční onemocnění, neprodleně se poraďte s lékařem, jestliže příznaky (jako jsou horečka a bolest) přetrvávají nebo se zhoršují (viz bod 2).

Způsob použití
Před každým použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.
Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr pevně zašroubovat.
Součástí každého balení je kalibrovaná stříkačka pro perorální podání (dávkovací stříkačka), pomocí níž lze přesně odměřit dávku v rozmezí 0,5 až 5 ml suspenze po 0,5 ml.

Jak se pracuje s dávkovací stříkačkou:
1. Zatlačte stříkačku pevně do hrdla lahvičky
2. Obsah lahvičky pečlivě protřepejte
3. K naplnění dávkovací stříkačky otočte lahvičku dnem vzhůru a vytahováním pístu natáhněte do stříkačky požadované množství suspenze podle značení na stříkačce.
4. Otočte lahvičku opět hrdlem vzhůru a vyjměte dávkovací stříkačku z hrdla lahvičky
5. Konec dávkovací stříkačky vložte do úst dítěte a jemným tlakem na píst vpravte suspenzi dítěti do úst.
Po použití opět lahvičku pečlivě uzavřete. Dávkovací stříkačku omyjte teplou vodou a nechte vyschnout. Uchovávejte dávkovací stříkačku i lahvičku s přípravkem mimo dosah dětí.

Dávkování podle věku dítěte:
3 – 12 měsíců = 2,5 ml suspenze 3x denně
1 – 2 roky = 2,5 ml suspenze 3x – 4x denně
3 – 7 let = 5 ml suspenze 3x - 4x denně
8 - 12 let = 5 ml  - 10 ml suspenze 3x  - 4x denně

Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte (v tabulce jsou vypočítány denní dávky s použitím spodní hranice doporučeného množství ibuprofenu 20 mg/kg/den):

6 hmotnost (kg) = 120 dávka ibuprofenu/den (mg) = 6 množství suspense /den (ml)
8 hmotnost (kg) = 160 dávka ibuprofenu/den (mg) = 8 množství suspense /den (ml)
10 hmotnost (kg) = 200 dávka ibuprofenu/den (mg) =  10 množství suspense /den (ml)
12 hmotnost (kg) = 240 dávka ibuprofenu/den (mg) =  12 množství suspense /den (ml)
14 hmotnost (kg) = 280 dávka ibuprofenu/den (mg) = 14 množství suspense /den (ml)
16 hmotnost (kg) =  320 dávka ibuprofenu/den (mg) = 16 množství suspense /den (ml)
18 hmotnost (kg) = 360 dávka ibuprofenu/den (mg) = 18 množství suspense /den (ml)
20 hmotnost (kg) = 400 dávka ibuprofenu/den (mg) =  20 množství suspense /den (ml)
30 hmotnost (kg) =  max 500*  dávka ibuprofenu/den (mg) =  max 25 ml* množství suspense /den (ml)
*Maximální denní dávka podaná dítěti o tělesné hmotnosti 30 kg nesmí přesáhnout 25 ml suspenze (500 mg ibuprofenu).

Celkovou denní dávku rozdělte do 3 až 4 dílčích dávek, přičemž odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 6-8 hodin.

Přípravek není určen pro děti mladší než 3 měsíce. Přípravek není určen pro děti s hmotností nižší než 5 kg.

U kojenců ve věku 3 – 5 měsíců je třeba vyhledat lékaře okamžitě při zhoršení příznaků onemocnění nebo do 24 hodin pokud příznaky přetrvávají.

Pokud je u dětí od 6 měsíců a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Dávkování při horečce vzniklé po očkování (3-6 měsíců)
V případě horečky po očkování je možné podat 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, může se podat po 6 hodinách dalších 2,5 ml suspenze.

Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin.

Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se poraďte s lékařem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti Jahoda je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku Nurofen pro děti Jahoda, než jste měl(a)
Pokud jste podal(a) více Nurofen pro děti Jahoda než jste měl(a) nebo pokud léčivý přípravek náhodně užilo dítě, vždy kontaktujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici, abyste získal(a) informace o možném riziku a poradil(a) se o dalším postupu.

Mezi příznaky předávkování může patřit pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení (se stopami krve), bolest hlavy, zvonění v uších, zmatenost a mimovolní kmitavý pohyb očí. Po podání vysokých dávek byly hlášeny spavost, bolest na hrudi, bušení srdce, ztráta vědomí, křeče (zejména u dětí), slabost a závrať, krev v moči, pocit chladu a potíže s dýcháním.

Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat Nurofen pro děti Jahoda
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
Nežádoucí účinky, které se mohou během užívání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:


Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1 000):
▪ alergické reakce spojené s kopřivkou a svěděním a různé kožní vyrážky;
▪ bolest hlavy;
▪ bolest břicha, pocit na zvracení, poruchy trávení.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000):
▪ průjem, nadýmání, zácpa, zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000 včetně jednotlivých případů):
▪ poruchy tvorby krevních buněk (např. anemie);
▪ závažná celková alergická reakce s otokem tváře, hrdla a jazyka (angioedém) nebo anafylaktická reakce se zrychlenou činností srdce, nízkým krevním tlakem vedoucí až k šoku;
▪ astma, dušnost;
▪ aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan);
▪ peptický vřed, krvácení nebo proděravění trávicího traktu, černá stolice či zvracení krve, tvorba vřídků v ústech, zánět žaludku;
▪ porucha funkce jater a ledvin;
▪ závažné formy kožních reakcí s puchýři a olupováním kůže.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
▪ srdeční selhání, tvorba otoků, zvýšený krevní tlak;
▪ zúžení průdušek;
▪ zhoršení ulcerózní kolitidy či Crohnovy choroby;
▪ zvýšená citlivost kůže na světlo;
▪ může dojít k závažné kožní reakci známé jako DRESS syndrom; mezi příznaky DRESS syndromu patří: kožní vyrážka, horečka, zduření lymfatických uzlin a zvýšení hladiny eosinofilů (druh bílých krvinek);
▪ červená šupinovitá šířící se vyrážka se zduřeninami pod kůží a puchýři vyskytující se hlavně v kožních záhybech, na trupu a horních končetinách, vznikající na počátku léčby a provázená horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza). Pokud se u dítěte tyto příznaky objeví, přestaňte mu přípravek Nurofen pro děti Jahoda podávat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se u dítěte vyskytnou jakékoliv z těchto obtíží nebo jiné neobvyklé příznaky, přestaňte podávat lék a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Nurofen pro děti Jahoda uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co Nurofen pro děti Jahoda obsahuje:
▪ Léčivou látkou je ibuprofenum 100 mg v 5 ml suspenze.
▪ Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, sodná sůl sacharinu, domifenium-bromid, polysorbát 80, roztok maltitolu (E 965), xanthanová klovatina, jahodové aroma (obsahuje propylenglykol (E 1520)), glycerol, čištěná voda.

Jak Nurofen pro děti Jahoda vypadá a co obsahuje toto balení:
Nurofen pro děti Jahoda je téměř bílá sirupovitá suspenze s jahodovou příchutí.

Přípravek je dodáván v balení po 100, 150 nebo 200 ml suspenze.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace je určena pro balení suspenze s dávkovací stříkačkou pro perorální podání.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobce:
RB NL Brands B.V., WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol,
Nizozemsko

Parametry

Kód SÚKL 0237376