Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Zovirax Duo 50 mg/g+10 mg/g krém

Zovirax Duo se používá k léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji (např. svědění, brnění nebo zarudnutí). Zovirax Duo zkrátí dobu hojení.

  • ZOVIRAX DUO 50 MG/G+10 MG/G KRÉM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590335009103
Dostupnost:
Skladem

259  (235,45  bez DPH)

Informace o produktu

Krém Zovirax Duo se používá k léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji (např. svědění, brnění nebo zarudnutí), aby se snížila pravděpodobnost, že se opar vyvine do puchýřku.

I když u Vás dojde k rozvoji do puchýřku, Zovirax Duo zkrátí dobu hojení o přibližně půl až jeden den v porovnání s krémem bez účinných látek.

Zovirax Duo mohou používat dospělí a dospívající ve věku 12 let a více.


Opar je způsoben virem herpes simplex. Tento virus způsobuje puchýřky a opary zejména na rtu, ale někdy i na jiných místech obličeje. Opar se může vyvinout, pokud je oslabený imunitní systém (systém obranyschopnosti) Vašeho těla, např. při nachlazení nebo jiné infekci. Stres, silné sluneční záření, nízké teploty nebo menstruace mohou také vést k rozvoji oparu.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:
Zovirax Duo obsahuje dvě léčivé látky: aciklovir a hydrokortizon. Aciklovir je antivirotikum, které pomáhá bojovat s virem, který způsobuje opary. Hydrokortizon je slabý steroid, který zmírňuje zánět, který se při oparu rozvíjí.

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami jsou aciklovir a hydrokortizon. Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum 10 mg.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou tekutý parafín, propylenglykol, isopropylmyristát, natrium-lauryl-sulfát, cetylstearylalkohol, bílá vazelína, poloxamer 188, monohydrát kyseliny citrónové, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Popis přípravku:
Zovirax Duo je bílý krém.

Kontraindikace:

Nepoužívejte Zovirax Duo
- jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo hydrokortizon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
- na jakékoli kožní infekce jiné než opar

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tento léčivý přípravek přestaňte používat a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků alergické reakce (velmi vzácný nežádoucí účinek: může postihnout až 1 z 10 000 lidí):
- otok tváře, jazyka nebo hrdla, což může vést k potížím s polykáním nebo dýcháním
- kopřivka

Nežádoucí účinky jsou níže seřazeny podle pravděpodocnosti, s jakou se mohou vyskytnout:
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů:
- suchá nebo olupující se kůže

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů:
- ihned po nanesení přípravku se někdy může objevit přechodné pálení, brnění nebo píchání
- svědění

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů:
- zarudnutí kůže
- změna barvy kůže
- místní vyrážka nebo podráždění kůže se svěděním a pocitem pálení v místě, kam byl krém nanesen

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Není známo, jestli účinnost přípravku Zovirax Duo může být ovlivněna současným použitím jiného léku.

Speciální upozornění:

Zovirax Duo používejte pouze na opary na rtech a obličeji.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte závažnými opakujícími se opary, aby bylo vyloučeno, že nemáte nějaké jiné základní onemocnění.

Nepoužívejte Zovirax Duo:
- do očí, úst nebo nosu nebo na genitálie
- k léčbě genitální herpetické infekce
- jestliže Váš imunitní systém nepracuje jak by měl (např. pokud jste po transplantaci kostní dřeně nebo pokud máte HIV).
- pod jakýkoli krycí materiál jako jsou náplasti nebo náplasti na opary

Před a po podání si omyjte ruce, aby nedošlo ke zhoršení oparu nebo přenosu infekce na někoho jiného.

Nepoužívejte Zovirax Duo déle než 5 dnů.

Tento léčivý přípravek nedávejte dětem mladším 12 let, neboť není známo, zda u nich funguje či zda je bezpečné jej u nich používat.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Zovirax Duo by neměl být během těhotenství a kojení používán, pokud lékař neshledá, že potenciální přínosy převáží možná neznámá rizika.

Dávkování:
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pouze k zevnímu použití.

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší
Krém Zovirax Duo aplikujte pětkrát denně po dobu 5 dnů (tedy přibližně každé 3–4 hodiny zatímco jste vzhůru). Doporučuje se zahájit léčbu co nejdříve, nejlépe jakmile zjistíte první známky nebo příznaky infekce (např. brnění, zarudnutí nebo svědění).

Nepoužívejte Zovirax Duo déle než 5 dní. Jestliže Vaše příznaky trvají déle než 10 dní, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Způsob užití:
Před a po aplikaci krému Zovirax Duo si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili zhoršení oparu nebo nakažení někoho jiného.

Pokud se Vám vytvoří puchýřek, nedotýkejte se ho více, než je nezbytně nutné, abyste nerozšířili infekci na jinou část těla nebo do očí.

Upozornění:
Nepoužívejte krém Zovirax Duo těsně před jídlem, jelikož může být krém setřen z místa podání.

Přípravek Zovirax Duo neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje.

Zovirax Duo obsahuje propylenglykol a cetylstearylalkohol. Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jestliže jste nechtěně použil(a) příliš velké množství krému nebo krém polknete, je nepravděpodobné, že by se objevily nějaké potíže. Pokud však polknete velké množství krému, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zovirax Duo, použijte ho jakmile si vzpomenete a pokračujte dále jako předtím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

Varování:
Zovirax Duo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby jsou 3 měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že krém zežloutl nebo změnil konzistenci nebo vzhled.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Beecham Group plc, Trading as: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Great West Road,Brentford, Velká Británie

Výrobce:
Glaxo Wellcome Operations, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, Velká Británie.

Balení:
Jedna tuba obsahuje 2 g krému Zovirax Duo.

Parametry

Kód SÚKL 0180938