Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Zodac sir.por.1x100ml/0.1g

Zodac sir (sirup), se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické…

  • ZODAC SIR POR SIR 1X100ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739055223
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Zodac sir (sirup), se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 1 roku věku.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku Zodac sir (sirup) možné u dospělých, dospívajících a dětí nad 6 let.

Charakteristika:

Cetirizin, léčivá látka přípravku Zodac sir je vysoce účinný lék proti alergii (antihistaminikum a antialergikum) s minimálním výskytem ospalosti po běžné léčebné dávce.

Zodac sir tlumí jak časnou fázi alergické reakce zprostředkovanou histaminem, tak i pohyb buněk zánětu, zejména eozinofilů a uvolňování působků spojených s „pozdní“ fází alergické reakce. Vzhledem k prodlouženému účinku cetirizinu je možné Zodac sir u dospělých a větších dětí podávat v jedné denní dávce.

Výrobce:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Složení – účinné látky:

Cetirizini dihydrochloridum 5 mg v 5 ml Zodac sirupu.

Složení – pomocné látky:

Pomocnými látkami jsou Methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, sorbitol 70% nekrystalizující, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, banánové aroma, čištěná voda .

Popis přípravku:

Zodac sir je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý sirup.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Zodac sir jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cetirizin nebo na kteroukoli další složku přípravku ; jestliže se u Vás v minulosti vyskytla alergie na hydroxyzin (lék proti úzkosti a alergii) ; jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud kojíte.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zodac sir je zapotřebí: Během léčby se nedoporučuje užívat nadměrně alkoholické nápoje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zodac sir:

Přípravek Zodac sir obsahuje parabeny (methylparaben a propylparaben), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i cetirizin (účinná látka přípravku Zodac sir) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se mohou projevit slabé a přechodně se vyskytující nežádoucí účinky, jako např. bolesti hlavy, únava, závratě, ospalost, sucho v ústech, zažívací potíže (bolest břicha, nevolnost). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na přípravek (kopřivka, otok měkkých tkání, dušnost). V tomto případě je nutné přerušit užívání přípravku a poradit se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s jinými léčivy nebylo dosud popsáno.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Zodac sir není vhodný pro těhotné ženy. Těhotné ženy smějí užívat Zodac sir pouze na výslovné doporučení lékaře. Protože Zodac sir přestupuje do mateřského mléka, nesmějí jej užívat kojící matky.

Dávkování:

¨ Zodac sir je určen pro dospělé a děti od 1 roku věku.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let obvykle užívají 2 odměrné lžičky přípravku Zodac sir (= 10 mg cetirizinu) 1× denně. Děti od 6 do 12 let užívají 2 odměrné lžičky přípravku Zodac sir (= 10 mg cetirizinu) 1× denně nebo 1 odměrnou lžičku (= 5 mg cetirizinu) 2× denně, ráno a večer.

U dětí do 6 let používejte vždy pouze po předchozí konzultaci s lékařem. Dávkování vždy určí lékař. Obvykle se Zodac sir užívá v těchto dávkách:

Dětem od 2 do 6 let se podává 1 odměrná lžička přípravku Zodac sir (= 5 mg cetirizinu) 1× denně nebo 1/2 odměrné lžičky (= 2,5 mg cetirizinu) 2× denně, ráno a večer.

Děti od 1 do 2 let obvykle užívají 1/2 odměrné lžičky přípravku Zodac sir (= 2,5 mg cetirizinu) 2× denně.

Pacienti s poruchami funkce ledvin nebo ledvin a současně jater: dávkování určí lékař.

U pacientů s poruchou funkce pouze jater a u starších pacientů není nutné dávkování upravovat

Pokud příznaky alergie i přes užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než 1 týden, konzultujte další postup s lékařem.

Odměření dávky: K odměření dávky je přiložena odměrná lžička se dvěma ryskami, označenými 1/4 (=1/4 odměrky, odpovídá 1,25 ml) a 1/2 (=1/2 odměrky, odpovídá 2,5 ml); lžička naplněná po okraj obsahuje 5 ml.

Návod pro otevírání lékovky s bezpečnostním uzávěrem : Lékovka je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zodac sir? Při náhodném vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se již blíží doba, kdy byste měl(a) užít další dávku, dávkování nezdvojujte a pokračujte podle původního plánu léčby.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Při předávkování (požití více než pětinásobku doporučené denní dávky) se objevuje zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, nevolnost, rozšíření zornice, svědění, nervozita, sedace, ospalost, otupění, zvýšená srdeční frekvence, třes a zadržování moči. Při předávkování (zvláště u dětí) je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Upozornění:

Užívání přípravku Zodac sir s jídlem a pitím: Zodac sir je možné užívat nezávisle na jídle.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Novější antihistaminika jako např. cetirizin obsažený v přípravku Zodac sir jsou spojena s nižším výskytem ospalosti než starší antihistaminika. Přesto se doporučuje nepřekročit doporučenou denní dávku, pokud budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Jak přípravek Zodac sir uchovávat ? Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Zodac musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Zodac Sir nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

100 ml sirupu

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0058835