Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Zodac gtt.por.sol.1x20ml/0.2g

Zodac gtt (perorální kapky, roztok), se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy,...

  • ZODAC GTT POR GTT SOL 1X20ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739055209
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Zodac gtt (perorální kapky, roztok), se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 1 roku věku.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku Zodac gtt možné u dospělých, dospívajících a dětí nad 6 let.

Charakteristika:

Cetirizin, léčivá látka přípravku Zodac gtt je vysoce účinný lék proti alergii (antihistaminikum a antialergikum) s minimálním výskytem ospalosti po běžné léčebné dávce.

Zodac gtt tlumí jak časnou fázi alergické reakce zprostředkovanou histaminem, tak i pohyb buněk zánětu, zejména eozinofilů a uvolňování působků spojených s „pozdní“ fází alergické reakce. Vzhledem k prodlouženému účinku cetirizinu je možné Zodac gtt u dospělých a větších dětí podávat v jedné denní dávce.

Výrobce:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je Cetirizin dihydrochlorid 10 mg v 1 ml roztoku (= 20 kapek).

Složení - pomocné látky:

Pomocnými látkami jsou methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, čištěná voda.

Popis přípravku:

Zodac gtt (perorální kapky, roztok) je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Zodac gtt jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cetirizin nebo na kteroukoli další složku přípravku ; jestliže se u Vás v minulosti vyskytla alergie na hydroxyzin (lék proti úzkosti a alergii) ; jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud kojíte.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zodac gtt je zapotřebí: Během léčby se nedoporučuje užívat nadměrně alkoholické nápoje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zodac gtt:

Přípravek Zodac gtt obsahuje parabeny (methylparaben a propylparaben), které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i cetirizin (účinná látka přípravku Zodac gtt) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se mohou projevit slabé a přechodně se vyskytující nežádoucí účinky, jako např. bolesti hlavy, únava, závratě, ospalost, sucho v ústech, zažívací potíže (bolest břicha, nevolnost). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na přípravek (kopřivka, otok měkkých tkání, dušnost). V tomto případě je nutné přerušit užívání přípravku a poradit se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné působení s jinými léčivy nebylo dosud popsáno.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Zodac gtt není vhodný pro těhotné ženy. Těhotné ženy smějí užívat Zodac gtt pouze na výslovné doporučení lékaře. Protože Zodac gtt přestupuje do mateřského mléka, nesmějí jej užívat kojící matky.

Dávkování:

Jak se přípravek Zodac užívá? Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka přípravku je :

Dospělí a dospívající : 20 kapek (10 mg) 1x denně.

Děti od 6 - 12 let: 20 kapek (10 mg) 1 x denně nebo 10 kapek (5 mg) 2x denně.

U dětí do 6 let používejte vždy pouze po předchozí konzultaci s lékařem. Dávkování vždy určí lékař. Obvykle se Zodac užívá v těchto dávkách:

Děti od 2 - 6 let: 10 kapek (5 mg) 1x denně nebo 5 kapek (2,5 mg) 2x denně.

Děti od 1 - 2 let: 5 kapek (2,5 mg) 2x denně.

Pacienti s poruchami funkce ledvin: dávkování určí lékař.

U pacientů s poruchou funkce jater a u starších pacientů není nutné dávkování upravovat.

Pokud příznaky alergie i přes užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než 1 týden, konzultujte další postup s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zodac gtt? Při náhodném vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se již blíží doba, kdy byste měl(a) užít další dávku, dávkování nezdvojujte a pokračujte podle původního plánu léčby.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Při předávkování (více než 50 mg, odpovídá 5 ml v jedné dávce) může být hlavním příznakem ospalost. U dětí však může předávkování vyvolat i podrážděnost a neklid. Při předávkování (zvláště u dětí) je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Upozornění:

Kapky je nutno rozpustit v tekutině.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Novější antihistaminika jako např. cetirizin obsažený v přípravku Zodac gtt jsou spojena s nižším výskytem ospalosti než starší antihistaminika. Přesto se doporučuje nepřekročit doporučenou denní dávku, pokud budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Jak přípravek Zodac Gtt uchovávat ? Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Zodac musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Zodac gtt nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

20 ml

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0058834