Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Zodac tbl.obd.7x10mg

Zodac v lékové formě tablet se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní…

  • ZODAC POR TBL FLM 7X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739055285
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Zodac v lékové formě tablet se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Pro děti mladší 6 let jsou určeny Zodac sirup nebo Zodac kapky.

Charakteristika:

Cetirizin, léčivá látka přípravku Zodac, je vysoce účinný lék proti alergii (antihistaminikum a antialergikum) s minimálním výskytem ospalosti po běžné léčebné dávce.

Zodac tlumí jak časnou fázi alergické reakce zprostředkovanou histaminem, tak i pohyb buněk zánětu, zejména eozinofilů a uvolňování působků spojených s pozdní fází alergické reakce. Vzhledem k prodlouženému účinku cetirizinu je možné Zodac u dospělých a větších dětí podávat v jedné denní dávce.

Výrobce:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Zentiva, a.s., Praha, ČR.

Složení – účinné látky:

Cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 potahované tabletě Zodac.

Složení – pomocné látky:

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon 30, magnesium-stearát, hypromelóza 2910/5, makrogol 600, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE4.

Popis přípravku:

Zodac jsou bílé nebo téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zodac užívat? Neužívejte přípravek Zodac jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cetirizin nebo na kteroukoli další složku přípravku; jestliže se u Vás v minulosti vyskytla alergie na hydroxyzin (lék proti úzkosti a alergii); jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud kojíte.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zodac je zapotřebí: Během léčby se nedoporučuje užívat nadměrně alkoholické nápoje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zodac:

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i cetirizin (účinná látka přípravku Zodac) nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se mohou projevit slabé a přechodně se vyskytující nežádoucí účinky, jako např. bolesti hlavy, únava, závratě, ospalost, sucho v ústech, zažívací potíže (bolest břicha, nevolnost). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na přípravek (kopřivka, otok měkkých tkání, dušnost). V tomto případě je nutné přerušit užívání přípravku a poradit se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky : Žádné významné vzájemné působení s jinými léčivy nebylo dosud popsáno.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék Zodac není vhodný pro těhotné ženy. Těhotné ženy smějí užívat Zodac pouze na výslovné doporučení lékaře. Protože Zodac přestupuje do mateřského mléka, nesmějí jej užívat kojící matky.

Dávkování:

Jak se přípravek Zodac užívá? Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 12 let: 1 tableta (10 mg) 1krát denně.

Děti od 6–12 let: 1/2 tablety (5 mg) 2krát denně nebo 1 tableta (10 mg) 1krát denně.

Pacienti s poruchami funkce ledvin nebo ledvin a současně jater: dávkování určí lékař.

U pacientů s poruchou funkce pouze jater a u starších pacientů není nutné dávkování upravovat.

Nepřekračujte stanovenou dávku.

Pokud příznaky alergie i přes užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než 1 týden, konzultujte další postup s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zodac? Při náhodném vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se již blíží doba, kdy byste měl(a) užít další dávku, dávkování nezdvojujte a pokračujte podle původního plánu léčby.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Při předávkování (více než 5 tablet Zodac v jedné dávce) může být hlavním příznakem ospalost. U dětí však může předávkování vyvolat i podrážděnost a neklid. Při předávkování (zvláště u dětí) je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Upozornění:

Tabletu Zodac je třeba zapít sklenicí vody.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Novější antihistaminika jako např. cetirizin obsažený v přípravku Zodac jsou spojena s nižším výskytem ospalosti než starší antihistaminika. Přesto se doporučuje nepřekročit doporučenou denní dávku, pokud budete řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Jak přípravek Zodac uchovávat ? Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Zodac musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Zodac nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

Balení obsahuje 7 potahovaných tablet přípravku Zodac.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0005476