Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Voltadyn 625 mg - 60 tbl.

Voltadyn 625 mg, potahované tablety se užívá pro úlevu od příznaků spojených s mírnou...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594050581951
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Voltadyn 625 mg, potahované tablety se užívá pro úlevu od příznaků spojených s mírnou až střední degenerací kloubů (osteoartróza) kolene.

Charakteristika:

Co je přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety a k čemu se používá ? Glukosamin je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle a je nezbytná pro kloubní tekutinu a chrupavku.

Výrobce:

Novartis Consumer Health GmbH, Mnichov, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je Glucosaminum. 1 potahovaná tableta obsahuje 625 mg glucosaminum (ve formě glucosamini hydrochloridum).

Složení - pomocné látky:

Povidon 40, fosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, magnesium-stearát, polyvinylalkohol, mastek, lecithin (E322), makrogol, oxid titaničitý (E171), hlinitý lak oranžové žluti (E110), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), žlutý oxid železitý (E172).

Popis přípravku:

Tablety Voltadyn 625 mg jsou podlouhlé, žluté a s vyraženým V.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety užívat ?

Neužívejte Voltadyn 625 mg, potahované tablety jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukosamin nebo na kteroukoli další složku přípravku Voltadyn 625 mg, potahované tablety.

Neužívejte Voltadyn 625 mg, potahované tablety jestliže jste alergický/á na korýše, neboť léčivá látka, glukosamin, se získává z korýšů.

Neužívejte Voltadyn 625 mg, potahované tablety jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju, neboť Voltadyn 625 mg, potahované tablety obsahuje deriváty sóji.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Voltadyn 625 mg, potahované tablety je zapotřebí :

Před užitím Voltadyn 625 mg, potahované tablety se poraďte s lékařem jestliže máte cukrovku nebo porušenou toleranci glukózy. Na začátku léčby glukosaminem, může být zapotřebí Vám častěji kontrolovat hladinu glukózy v krvi.

Před užitím Voltadyn 625 mg, potahované tablety se poraďte s lékařem jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo jater, neboť nebyly provedeny žádné studie u takových pacientů a nelze uvést doporučené dávkování.

Před užitím Voltadyn 625 mg, potahované tablety se poraďte s lékařem jestliže máte známý rizikový faktor pro onemocnění srdce a cév, neboť v několika případech byla u pacientů léčených glukosaminem pozorována hypercholesterolémie (zvýšená hladina cholesterolu v krvi).

Před užitím Voltadyn 625 mg, potahované tablety se poraďte s lékařem jestliže máte astma. Na začátku léčby glukosaminem byste si měli být vědomi možnosti zhoršení příznaků.

Užívání přípravku Voltadyn 625 mg, potahované tablety s jídlem a pitím

Tablety se polykají s trochou tekutiny a mohou se užívat s jídlem nebo bez jídla.

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltadyn 625 mg, potahované tablety

Tento léčivý přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), který může způsobit alergické reakce.

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (pravděpodobnost výskytu 1-10 lidí ze 100): Bolest hlavy, únava, nevolnost, bolesti břicha, poruchy trávení, průjem, zácpa.

Méně časté nežádoucí účinky (pravděpodobnost výskytu 1-10 lidí z 1000): Vyrážka, svědění, červenání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména je důležité říct Vašemu lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte tetracykliny (antibakteriální látka užívaná proti infekci) nebo warfarin nebo podobný typ přípravků (léčivé přípravky, snižující srážlivost krve).

Těhotenství a kojení:

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte Voltadyn 625 mg, potahované tablety, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Dávkování:

Jak se přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety užívá

Dospělí:
Obvyklá dávka je 2 tablety jednou denně.

Glukosamin není určen pro léčbu akutních bolestivých příznaků. Úleva od příznaků (zejména od bolesti) se nemusí pociťovat dříve než za několik týdnů léčby a v některých případech ještě za delší dobu. Pokud nepocítíte úlevu od příznaků po 2-3 měsících, mělo by se zvážit zda v léčbě glukosaminem pokračovat.

Starší osoby:
Není třeba žádná úprava dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater:
Jelikož nebyly provedeny žádné studie, nelze dát žádné doporučení.

Děti a dospívající: Voltadyn 625 mg, potahované tablety nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Voltadyn 625mg, potahované tablety by se neměl bez porady s lékařem užívat déle než 1 měsíc.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety, nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Způsob užití:

Tablety se zapíjejí trochou vody a mohou se užívat s jídlem nebo bez jídla.

Předávkování:

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Voltadyn 625 mg, potahované tablety, poraďte se se svým lékařem nebo v nemocnici.

Upozornění:

Voltadyn 625 mg, potahované tablety neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, ale neřiďte dopravní prostředky, pokud cítíte, že jste kvůli tabletám unavení nebo Vás bolí hlava.

Uchovávání:

Jak přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety uchovávat ? Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.

Poznámka:

Tento léčivý přípravek je dostupný v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Belgie: Voltaflex
Kypr: Voltaflex Glucosamine
Maďarsko: Voltaflex Glucosamine
Island: Voltaflex Glucosamine
Lotyšsko: Voltaflex Glucosamine
Lucembursko: Voltaflex Glucosamine
Litva: Voltaflex Glucosamine
Nizozemí: Voltaflex Glucosamine
Slovinsko: Voltaflex Glucosamine
Švédsko: OsteoEze

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety musíte užívat pečlivě, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 4 týdnech, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Voltadyn 625 mg, potahované tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

60 tablet

Parametry