Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

UNO 140 mg náplasti 5 ks

UNO 140 mg náplasti je přípravek, který působí proti bolesti.
  • UNO 140 MG NÁPLASTI DRM EMP MED 5X140MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030096106207
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek UNO 140 mg náplasti se používá k místní léčbě bolestí spojených s akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním rukou nebo nohou v důsledku úrazu (např. sportovního).  

Charakteristika:
UNO 140 mg náplasti je přípravek, který působí proti bolesti. Patří do skupiny přípravků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs).

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je diclofenacum natricum. Jedna náplast obsahuje 140 mg diclofenacum natricum

Složení - pomocné látky:
glycerol, propylenglykol (E1520), diisopropyl-adipát, krystalizující sorbitol 70% (E420), sodná sůl karmelosy, natrium-polyakrylát, základní butylovaný methakrylátový kopolymer, dihydrát dinatrium-edetátu, siřičitan sodný (E221), butylhydroxytoluen (E321), síran draselno-hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, přirozený lehký kaolin, lauromakrogol, levomenthol, kyselina vinná, čištěná voda, netkaná polyesterová vrstva, polypropylénová fólie.

Popis přípravku:
UNO 140 mg náplastijsou léčivé náplasti s bílou až světle hnědou pastou nanesenou v rovnoměrné vrstvě na netkaný podklad se snímatelným ochranným filmem.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek UNO 140 mg náplasti jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, propylenglykol, butylhydroxytoluen nebo na kteroukoli další složku přípravku UNO 140 mg náplasti  
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ostatní nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs, např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen)
- jestliže se u Vás někdy objevilo průduškové astma, otoky na kůži nebo otoky a podráždění nosní sliznice po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAIDs
- jestliže trpíte aktivním peptickým (žaludečním nebo duodenálním) vředem
- jestliže máte porušenou kůži (např. kožní oděrky, rány, popáleniny), infekční onemocnění kůže nebo ekzém
- během posledních tří měsíců těhotenství.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek UNO 140 mg náplasti nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků bylo použito následující konvenční hodnocení frekvence:

Velmi časté: postihuje více než 1 pacienta z 10
Časté: postihuje 1-10 pacientů ze 100
Méně časté: postihuje 1-10 pacientů z 1 000
Vzácné: postihuje 1-10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: postihuje méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: nelze odhadnout z dostupných údajů

Řekněte okamžitě svému lékaři a přestaňte používat náplast, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků: náhle vzniklá svědivá vyrážka (kopřivka), otoky rukou, nohou, kloubů, tváře, rtů, úst nebo hrdla, dechové obtíže, pokles krevního tlaku nebo slabost. 

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Časté: místní kožní reakce, jako zarudnutí kůže, pocit pálení, svědění, zánětlivé zčervenání kůže, kožní vyrážka, někdy s pupínky nebo podlitinami.
Méně časté: reakce z přecitlivělosti nebo místní alergická reakce (kontaktní dermatitida).

U pacientů užívajících léčivé látky patřící do stejné skupiny jako diklofenak byly popsány jednotlivé případy celkových kožních reakcí, alergické reakce, jako otoky kůže a sliznic a anafylaktické reakce (celková alergická reakce) s akutními poruchami regulace krevního oběhu a s citlivostí na světlo.

Vstřebávání diklofenaku do těla přes kůži je velmi nízké ve srovnání s koncentrací léčivé látky v krvi po vnitřním podání diklofenaku. Pravděpodobnost nežádoucích účinků, které postihují celé tělo (jako zažívací nebo ledvinové poruchy nebo dýchací obtíže) je tedy velmi nízká.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud je přípravek UNO 140 mg náplasti používán správně, vstřebává se do těla velmi malé množství diklofenaku. Je proto nepravděpodobné, aby došlo k vzájemnému působení s léky, které se popisuje u diklofenaku podávaného ústy.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UNO 140 mg náplasti je zapotřebí:
- Jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) průduškovým astmatem nebo alergií, může u Vás dojít ke křečím dýchacích cest (bronchospazmus), které se projevují dechovými obtížemi.
- Jestliže zpozorujete kožní vyrážku, okamžitě odstraňte náplast a přerušte léčbu.
- Jestliže trpíte poruchou ledvin, srdce nebo jater, nebo trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) vředem zažívacího ústrojí, zánětem střev nebo máte sklon ke zvýšenému krvácení.

Nežádoucí účinky mohou být omezeny použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu.

Důležité upozornění:
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny, poraďte se s lékařem.
Nepřikládejte léčivou náplast na oči a sliznice a vyvarujte se kontaktu s nimi.
Starší pacienti by měli používat přípravek UNO 140 mg náplasti s opatrností, protože je u nich větší riziko vzniku nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Během prvních šesti měsíců těhotenství můžete používat přípravek UNO 140 mg náplasti pouze po konzultaci s lékařem.

Během posledních tří měsíců těhotenství nesmíte přípravek UNO 140 mg náplasti používat, protože je zvýšené riziko komplikací pro matku i dítě (viz „Nepoužívejte přípravek UNO 140 mg náplasti“).

Do mateřského mléka se vylučuje velmi malé množství diklofenaku. Jelikož nejsou známy žádné nežádoucí účinky pro kojené dítě, není obvykle potřeba přerušit kojení během krátkodobého používání přípravku UNO 140 mg náplasti. Přípravek by však neměl být aplikován přímo na oblast prsů.

Dávkování:
Vždy používejte přípravek UNO 140 mg náplasti přesně podle pokynů svého lékaře nebo pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí
Přiložte jednu náplast na bolestivé místo dvakrát denně, ráno a večer. Maximální celková denní dávka je 2 náplasti, i když máte více zraněných míst než jedno. V jeden okamžik ošetřujte pouze jedno bolavé místo.

Děti a mladiství

Přípravek UNO 140 mg náplasti nesmí užívat děti a mladiství vzhledem k nedostatku zkušeností. 

Způsob aplikace: Pouze ke kožnímu podání, neužívejte vnitřně!

Způsob užití:
1.Ustřihněte sáček, obsahující náplast, podél vyznačené čáry.
2. Vyjměte náplast a pečlivě uzavřete sáček tlakem na uzávěr.
3. Sejměte ochranný film z přilnavé strany náplasti.
4. Nalepte náplast na bolestivé místo.

Pokud je nezbytné, lze upevnit náplast za použití elastického síťového obinadla.

Nepoužívajte náplast s neprodyšným (okluzivním) obinadlem.

Náplast se nesmí dělit.

Použité náplasti přeložte na polovinu, přilnavou stranou dovnitř.

Upozornění:
Vyvarujte se vystavení léčené plochy přímému slunečnímu světlu nebo soláriu do jednoho dne po odstranění náplasti, abyste snížil(a) riziko vzniku přecitlivělosti na světlo.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - Přípravek UNO 140 mg náplasti nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku UNO 140 mg náplasti:
Propylenglykol může způsobit podráždění pokožky. Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

Trvání léčby:
Nepoužívejte přípravek UNO 140 mg náplasti déle než 3 dny bez porady s lékařem. Delší použití musí být konzultováno s lékařem a nesmí přesáhnout 7 dní.

Máte-li pocit, že účinek přípravku UNO 140 mg náplasti je příliš silný nebo příliš slabý, prosím řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku UNO 140 mg náplasti, než jste měl(a)

Prosím, řekněte svému lékaři, vyskytnou-li se u Vás závažnější nežádoucí účinky po nesprávném použití přípravku UNO 140 mg náplasti nebo po náhodném předávkování (např. u dětí). Lékař Vám poradí, pokud budou nezbytná další opatření, v závislosti na závažnosti otravy. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek UNO 140 mg náplasti

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek je použitelný 4 měsíce od prvního otevření sáčku.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí a při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysušením a světlem. Uchovávejte sáček pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysušením.

Varování:
Přípravek UNO 140 mg náplasti nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek UNO 140 mg náplasti musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci ratiopharm CZ s.r.o.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Balení:
5 náplastí

Parametry

Kód SÚKL 0134067
Podobné produkty najdete v: