Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Test HIV-1/2 OraQuick Advance

Test OraQuick Advance na HIV-1/2 je manuálne prováděný, vizuálně čitelný 20 minutový imunotest pro kvalitativní detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2.

TIP! Rychlejší a spolehlivější výsledek vám poskytne HIV INSTI TEST  za ještě nižší cenu.

  • Zdravotnický prostředek
  • Kód produktu: 608337316797
Dostupnost:
Skladem

609 

Informace o produktu

Test OraQuick Advance na HIV-1/2 je manuálne prováděný, vizuálně čitelný 20 minutový imunotest pro kvalitativní detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2.

Rychlý test na protilátky proti HIV-1/2 OraQuick Advance je imunotest, který slouží pro rychlou detekci protilátek proti viru lidského imunodeficitu typu 1(HIV-1)typu 2 (HIV-2) ve vzorcích ústní tekutiny, případně plné krve odebrané z vpichu na prstu, plné krve odebrané venepunkcní procedurou a ve vzorcích plazmy.

Test OraQuick Advance HIV-1/2 je urcen pro použití jako test provádený v místě poskytování zdravotní péce (point-of-care) při diagnóze infekce HIV-1 a HIV-2.

Test HIV-1/2 OraQuick Advance je určen pouze pro použití profesionálními zdravotnickými pracovníky.

Způsob použití testovací sady:
Provedení HIV testu je velmi snadné. Kompletní postup naleznete v příbalovém letáku, který si můžete zde stáhnout.

Test OraQuick Advance na HIV-1/2 je manuálne prováděný, vizuálně čitelný 20 minutový imunotest pro kvalitativní detekci protilátek proti HIV-1 a HIV-2. Testovací proužek pro tuto zkoušku obsahuje syntetické peptidy reprezentující oblast obálky HIV a kozí antihumánní IgG, sloužící pro kontrolu postupu, imobilizované na nitrocelulózové membráne v testovací (T) zóne a kontrolní (C) zóne.

Odběr vzorku z ústní tekutiny:
Před testováním zajistěte, aby subjekt nejméně po dobu 15 minut před odběrem vzorku nic nejedl, nepil nebo nežvýkal žvýkací gumu. Jestliže subjekt používal jakékoli výrobky pro péči o ústní dutinu, nechejte jej před testováním čekat nejméně po dobu 30 minut.

  1. Vyjmete test HIV-1/2 OraQuick Advance ze sácku. Nedotýkejte se plochého polštárku.
  2. Otřete jednou kompletně vnější stranu horní i dolní dásně. Neotírejte oblast patra, tváre nebo jazyk.
  3. Ponořte test HIV-1/2 OraQuick Advance lahvičky s roztokem detekčního činidla.
  4. Nastavte časovac na 20 až 40 minut (není součástí testu HIV-1/2 OraQuick Advance).
  5. Výsledky testu jsou známy po 20-ti minutách. Výsledky testu jsou neplatné po uplynutí 40-ti minut.

Výsledek a interpretace testu
Výsledek testu je zobrazen v okénku pro výsledky na testovacím přípravku.

Nereaktivní test
Test je nereaktivní, jestliže se zobrazí linka v zóne C a ŽÁDNÁ linka se nezobrazí v zóne T. Nereaktivní test znamená, že ve vzorku nebyly detekovány žádné protilátky proti HIV. Předpokládá se, že pacient není infikován HIV.

Reaktivní test
Test je reaktivní, jestliže se zobrazí linka v zóně C a linka v zóně T. Intenzita zobrazení linek může být různá.

Test je reaktivní bez ohledu na to, jak slabé se linky zobrazují. Reaktivní test znamená, že ve vzorku byly detekovány protilátky proti HIV. Výsledek testu je interpretován jako předbežne pozitivní na protilátky proti HIV-1 a/nebo HIV-2.
Doporučuje se potvrdit reaktivní výsledek jinou testovací metodou (či vícerými metodami).

Neplatný test
Test je neplatný v případech uvedených na obrázkách v příbalovém letáku:

Neplatný test znamená, že při jeho provádění vznikl problém související se vzorkem nebo s testovacím přípravkem. Výsledek neplatného testu nelze interpretovat. Opakujte test s použitím nového sácku a nového vzorku.

Jestliže nejste schopni dosáhnout platného výsledku pri opakování testu, kontaktujte Služby zákazníkum spolecnosti OraSure Technologies. Pokud máte zakoupený test z oficiální distribuce pro ČR, kontaktujte  GEER MEDICAL s.r.o., Pujmanové 880/29, 140 00 Praha 4 kontakt na http://www.oraquick.cz/

Upozornění a omezení:
Před zahájením testu prostudujte pečlivě příbalový leták a postupujte přesně podle návodu!

Jako u všech diagnostických testů, musíte mít na zřeteli, že stanovení diagnózy (i přes přesnost testu HIV-1/2 OraQuick Advance), nemůže být založeno pouze na jednom výsledku testu. Diagnóza může být vyslovena pouze odborníkem (lékařem) až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních testů! V případě pozitivní indikace (reaktivní test) prostřednictvím HIV-1/2 OraQuick Advance je nutné navštívit odborné zdravotnické pracoviště.

Se vzorkem zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem i přesto , že HIV nepřežívá více než 2 až 3 minutu mimo lidský organizmus.

Trvá nejméně tři měsíce od nákazy, než se dájí protilátky na HIV virus testem odhalit!

HIV-1/2 OraQuick Advance ukazuje pouze na přítomnost HIV protilátek ve vzorku a nemůže být použit jako jediný důkaz pro HIV pozitivitu!

Se sadou by měli pracovat příslušným způsobem kvalifikovaní zdravotníci, měla by sloužit jako doplněk k informovanému posouzení zdravotního stavu.

Uživatel testu HIV-1/2 OraQuick Advance by neměl činit jakkékoliv závěry o zdravotním dopadu ze získaných výsledků, aniž by tyto výsledky nejdříve konzultoval se svým lékařem.

Nepřítomnost protilátek proti HIV neznamená, že jedinec není vůbec nositelem viru HIV-1 ani HIV-2 viru!

Varování:
Před použitím výrobku si přečtěte celý příbalový leták. Při provádění testu postupujte přesně podle instrukcí; odlišný postup může mít za následek nepřesné výsledky testu.

Testovací balíček testu HIV-1/2 OraQuick Advance nelze používat po uplynutí expirační doby.

Test HIV-1/2 OraQuick Advance je pouze na jedno použití a nelze jej tedy použít opakovaně!

Uchovávání:
Test HIV-1/2 OraQuick Advance skladujte při teplotě mezi 2 a 27 °C mimo dosah a dohled dětí.

Výrobce:
Test HIV-1/2 OraQuick Advance je vyráběn OraSure Technologies, Inc.

Balení:
Dělený sácek obsahuje test HIV-1/2 OraQuick Advance s přiloženým pohlčovačem vlhkosti a roztok detekčního činidla pro test OraQuick Advance na HIV-1/2: lahvičku s 1 ml fosfátem pufrovaného solného roztoku obsahujícího polymery a antimikrobiální látku + Opakovaně použitelné stojánky pro testy + Odběrové kličky + Příbalový leták

Parametry

Podobné produkty najdete v