Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Terbistad 1% krém 15 g

Terbistad 1% krém se užívá k léčbě houbovitých a kvasinkových infekcí kůže....

  • TERBISTAD 1% KRÉM DRM CRM 1X15GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4011548006504
Dostupnost:
Skladem

159 

Informace o produktu

Terbistad 1% krém se užívá k léčbě houbovitých a kvasinkových infekcí kůže.

Charakteristika:

Co je přípravek Terbistad 1% krém a k čemu se používá.
Terbistad 1% krém patří do skupiny antifungálních přípravků.

Terbistad 1% krém je účinný proti určitým druhům kvasinek a kožních houbových onemocnění, z nichž je nejznámější atletická noha (tinea pedis). Viz rovněž bod \"Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá\", kde naleznete více informací o dalších houbových infekcích.

Výrobce:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, SRN. Gedeon Richter Ltd., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Centrafarm Services B.V., Neuwe Donk 9, NL-4879 Etten-Leur, Nizozemsko. Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Vídeň, Rakousko.

Držitel registračního rozhodnutí:

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, SRN.

Složení - účinné látky:

Co přípravek Terbistad 1% krém obsahuje: 1 g krému obsahuje 10 mg terbinafini hydrochloridum.

Složení - pomocné látky:

Hydroxid sodný (E524), benzylalkohol, sorbitan-stearát (E491), cetyl-palmitát, cetylalkohol, cetylstearylalkohol, polysorbát 60 (E435), izopropyl-myristát, čištěná voda.

Popis přípravku:

Jak přípravek Terbistad 1% krém vypadá: Přípravek Terbistad 1% krém je bílý až téměř bílý krém.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Terbistad 1% krém používat.

Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á) na terbinafin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Terbistad 1% krém. (Viz \"Pomocné látky\"). Můžete pozorovat známky přecitlivělosti, například červené skvrny a boule na kůži či svědění.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Terbistad 1% krém:
Používejte přípravek Terbistad 1% krém pouze zevně. Přípravek nesmí přijít do styku s očima.

U dětí mladších 12 let.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se vás shora uvedená varování týkají nebo tomu tak bylo v minulosti.

Důležité informace o některých složkách přípravku:
Terbistad 1% krém obsahuje pomocné látky cetylalkohol a stearylalkohol, které mohou způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Terbistad 1% krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V místě aplikace se může objevit zčervenání, kožní vyrážka, svědění nebo pocit brnění.

Vzácně se vyskytly alergické reakce projevující se jako svědění, vyrážka, puchýřková vyrážka a kopřivka.

Jestliže silně trpíte uvedenými nežádoucími účinky, je vhodné se obrátit na svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Neexistují žádné důkazy o tom, že Terbistad 1% krém má účinek na jiné přípravky.

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Těhotenství
Nesmíte požívat přípravek Terbistad 1% krém pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Pokud otěhotníte během požívání přípravku, informujte o tom svého lékaře. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

Kojení
Protože terbinafin přechází do mateřského mléka, nesmíte přípravek Terbistad 1% krém během kojení používat. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

Dávkování:

Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá.

Dospělí a dospívající (nad 12 let): Trvání a častost léčby

Atletická noha (tinea pedis): jednou denně po dobu 1 týdne.
Příznaky, které lze zahrnout pod označení atletická noha, jsou svědění, zarudnutí a odlupování kůže mezi prsty u nohou a na chodidlech. Někdy se také objevují trhliny (zejména mezi prsty u nohou) a mohou vzniknout i mokvající puchýře. Atletická noha obvykle vydává nepříjemný zápach.

Ostatní dermatofytózy (tinea corporis a cruris): jednou denně po dobu 1 týdne.
Tinea je tvořena pomalu rostoucími, svědivými, červenými a odlupujícími se skvrnami kruhového tvaru, které se mohou rozšířit po celém těle.

Kožní kandidóza (onemocnění způsobené kvasinkami): jednou denně po dobu 1-2 týdnů. .
Candida je druhem kvasinek, který může za určitých okolností způsobovat infekci kůže. Kožní abnormality se často nacházejí v teplých, vlhkých místech, jako jsou slabiny nebo pod prsy. Symptomy zahrnují svědění, zčervenání a odlupování.

Pityriáza (Pityriasis versicolor): jednou až dvakrát denně po dobu 2 týdnů.
Kvasinkou, která způsobuje pityriasis versicolor, je Malassezia furfur. U této kvasinky se infekce vyskytuje na ramenou, v horní části trupu a horních částech paží. Příznaky zahrnují slabé svědění a skvrny se slabým odlupováním. U silně opálených lidí jsou skvrny obvykle světlejší než zbývající pokožka, zatímco u lidí, kteří byli působení slunce vystaveni málo nebo vůbec, jsou skvrny obvykle světle hnědé.

Zlepšení příznaků obvykle nastává po několika dnech. Nepravidelné používání nebo předčasné zastavení používání krému zvyšuje riziko opakovaného výskytu příznaků. Jestliže se po 1-2 týdnech neobjeví žádné zlepšení, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Starší pacienti:
Nejsou žádné důkazy o tom, že starší pacienti vyžadují odlišné dávkování nebo trpí jinými nežádoucími účinky než mladší pacienti.

Děti:
Zkušenosti s podáváním přípravku Terbistad 1% krém na kůži u dětí mladších 12 let jsou omezené, použití tohoto léčivého přípravku v této věkové skupině se proto nedoporučuje.

V případě kontaktu krému s okem, oko vypláchněte pod tekoucí vodou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Terbistad 1% krém, pokračujte v léčbě bez toho, že byste nanášeli přípravek Terbistad 1% krém vícekrát nebo jej použili ve větším množství než obvykle.

Jestliže jste náhle přestal(a) používat přípravek Terbistad 1% krém, původní příznaky se mohou objevit znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Způsob použití: na kůži.
Otvor tuby je opatřen hliníkovým uzávěrem. Uzávěr můžete prolomit obráceným vrškem tuby tím, že na něj vyvinete lehký tlak. Před použitím krému musí být pokožka pečlivě omytá a vysušená.

Naneste tenkou vrstvu krému na zanícenou pokožku a menší množství i okolo. Krém jemně vetřete do pokožky. V případě, že se zánět nachází v kožním záhybu (pod prsy, mezi prsty na noze či ruce, ve slabinách nebo mezi hýžděmi) lze kůži pokrýt sterilní gázou, zejména na noc.

Po vetření si omyjte ruce, pokud nejde o léčbu vašich rukou.

Předávkování:

Jestliže jste použil(a) více přípravku Terbistad 1% krém, než jste měl(a):
Pokud jste použili příliš velké množství přípravku Terbistad 1% krém, nezpůsobí to žádnou újmu, ale v případě nejistoty se obraťte na svého lékárníka.

Pokud někdo, např. dítě, polkne krém, mohou se vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako při předávkování terbinafinem v tabletách (např. bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a závratě). V tomto případě informujte lékaře.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku na řízení a ovládání strojů.

Uchovávání:

Jak přípravek Terbistad 1% krém uchovávat?
Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před mrazem. Po použití tubu dobře uzavřete.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si, prosím, pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Terbistad 1% krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace či radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší po 7 nebo 14 dnech, musíte se poradit s lékařem. ¨

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte přípravek Terbistad 1% krém mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na skládačce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Balení:

Co obsahuje toto balení?
Obsah hliníkové tuby s polyetylénovým závitovým (šroubovacím) uzávěrem je 15 gramů.

Parametry

Kód SÚKL 0101979