Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Stopex 30 mg

Stopex 30 mg se užívá k léčbě suchého, dráždivého kašle.

  • STOPEX 30 MG TABLETY POR TBL NOB 30X30MG
  • Lék na předpis
  • EAN: 8594003976278
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Stopex 30 mg se užívá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle. Neúčinkuje proti bolesti a má jen minimálně zklidňující (tlumivý) účinek. 

Přípravek Stopex mohou užívat děti od 6 let a dospělí.

Složení – účinné látky:
léčivou látkou je dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 30 mg v jedné tabletě Stopex 30 mg

Složení – pomocné látky:
magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, mannitol, mikrokrystalická celulosa

Popis přípravku:
Stopex 30 mg je bílá až téměř bílá, kulatá, plochá tableta se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné a vyraženým označením D 30 na druhé straně

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety Stopex pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Kontraindikace:
Neužívejte Stopex:
jestliže jste přecitlivělý(á), alergický(á) na léčivou látku dextromethorphan nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Stopex
jestliže máte kašel s hojným odkašláváním hlenu
jestliže trpíte rizikem rozvoje selhání dýchacího systému ( dušnost, sípavé dýchání)
jestliže máte průduškové astma
jestliže pro léčbu deprese užíváte antidepresiva ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (MAO) a 2 týdny po skončení této léčby
u dětí mladších 6-ti let
jestliže máte závažné onemocnění jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex je zapotřebí:
jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek Stopex užívat pouze na základě výslovného doporučení lékaře

Nežádoučí účinky:

Přípravek Stopex je při doporučeném dávkování obvykle dobře snášen a nežádoucí účinky jsou vzácné. Mohou se vyskytovat závratě, ospalost, trávící problémy, bronchospasmus (zúžení průdušek projevující se ztíženým dýcháním nebo dechovými obtížemi) a alergické kožní reakce (kožní vyrážka, zčervenání, otok).

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku Stopex poraďte s lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Účinky přípravku Stopex a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Jde především o jiné léky proti kašli (přípravky podporující vykašlávání hlenů, tzv. expektorancia), léky se zklidňujícím či tlumivým účinkem (např. diazepam) a léky na deprese.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Stopex může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Stopex je zapotřebí:
jestliže trpíte jaterním onemocněním, můžete přípravek Stopex užívat pouze na základě výslovného doporučení lékaře 

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.

Přípravek Stopex neužívejte v posledních třech měsících těhotenství. O užívání přípravku v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství se vždy poraďte s lékařem.

Přípravek Stopex neužívejte během kojení.

Dávkování:
Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Dospělí a děti starší 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 6 – 8 hodin. Maximální denní dávka jsou 4 tablety přípravku Stopex 30 mg rovnoměrně rozdělených do 3–4 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 7 dnů. Pokud se Vaše příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte svého lékaře.

Děti od 6-ti do 12-ti let: 1 tableta přípravku Stopex 30 mg tablety každých 12 hodin. Maximální denní dávka jsou 2 tablety přípravku Stopex 30 mg tablety rovnoměrně rozdělených do 2 jednotlivých dávek.

Bez porady s lékařem nepodávejte dítěti déle než 3 dny. Pokud se příznaky během této doby nezlepší nebo se naopak zhorší, navštivte lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) větší dávku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopex:
Pokud zapomenete užít (podat dítěti) dávku ve stanovenou dobu, vezměte ji (podejte ji dítěti) okamžitě, jakmile si vzpomenete, interval mezi dávkami ale nezkracujte a neměňte dávku (tj. nezvyšujte počet tablet).

Způsob užití:

Přípravek Stopex je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Upozornění:

Během léčby přípravkem Stopex není vhodné pít alkoholické nápoje.

Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší během 7 dnů od začátku léčby u dospělých nebo 3 dnů od začátku léčby u dětí ve věku 6–12 let, musíte se poradit s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

Varování:

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Walmark, a.s., Oldřichovice, Třinec, Česká republika

Balení:
30 tablet

Parametry

Kód SÚKL 0018591