Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

Sinex Vicks nosní sprej – rychlá a dlouhotrvající úleva od ucpaného nosu s aloe a eukalyptem.

 • SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5 MG/ML NAS SPR SOL 1X15ML/7.5MG
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 5410076294336
Dostupnost:
Skladem

139 

Informace o produktu

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin.

Účinek přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nastupuje za několik minut a přetrvává 6–8 hodin.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.

Složení – pomocné látky:
Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 – benzalkonium-chlorid).

Popis přípravku:

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou. 

Kontraindikace:

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku

oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus (viz sekce 6),

 • jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů)

inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí),

 • jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním

astmatem,

 • jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým

úhlem),

 • jestliže vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek

mozkový),

 • jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v

nose stroupky.

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej nepodávejte dětem do 6 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (objevují se u méně než 1 ze 100 lidí):
Kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (objevují se u méně než 1 z 1000 lidí):
Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlení srdeční akce, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolesti hlavy, nevolnost, návaly, vyrážka, poruchy vidění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu:
 

 • inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě

Parkinsonovy nemoci a deprese. Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů,

 • tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud

užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin,

 • léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před

použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte bethanidin, debrisochin a guanethidin, protože jejich účinek se může snížit,

 • lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – léčba přípravkem

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus může být ovlivněna, pokud se tyto léky užívají současně.

Speciální upozornění:
Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem, pokud máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce,
 • diabetes (cukrovku),
 • poruchu funkce štítné žlázy.


Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej. Během těhotenství a kojení je třeba opatrnosti při používání přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej.

Dávkování:


Dospělí a děti starší 10 let: 1–2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2–3krát denně.

Děti 6–10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2–3krát denně.

Děti do 6 let: nepoužívat.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Způsob použití:
1.Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.

2.Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.

3.Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1–2 ještě jednou, je-li třeba.

4.Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.

Upozornění:
Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus může způsobit ucpání nosu.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a)
Kontaktujte ihned svého lékaře nebo nemocnici a vezměte lék s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte do 25 °C.

Varování:
Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus musíte používat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40–50, D-65824, Schwalbach am Taunus, Německo

Výrobce:
Wrafton Laboratories Limited, Braunton,Devon,EX33 2DL, Velká Británie.

Balení:
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 15 ml roztoku.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0165064

Podobné produkty najdete v