Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Sanorin-analergin nas.gtt.sol.10ml

Sanorin-Analergin se užívá při senné rýmě, vazomotorické rýmě; alergických zánětech…

 • SANORIN-ANALERGIN NAS GTT SOL 10ML
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8594737225819
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Sanorin-Analergin se používá jako nosní kapky k mírnění příznaků senné rýmy, vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem) a alergického zánětu spojivek.

Sanorin-Analergin má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání.

Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více).

Přípravek Sanorin-Analergin mohou používat děti od 3 let, mladiství a dospělí.

Výrobce a drdržitel registračního rozhodnutí:

Teva Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

Složení – účinné látky:

Naphazolini nitras 2,5 mg, Antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku.

Složení – pomocné látky:

Kyselina boritá, methylparaben, sterilizovaná čištěná voda, dihydrát edetanu disodného.

Indikační skupina:

Otorinolaryngo­logikum

Kontraindikace:

Nepoužívejte Sanorin-Analergin:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo

na kteroukoliv další složku přípravku Sanorinu-Analerginu. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

 • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se

pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

Přípravek Sanorin-Analergin nesmí být podáván dětem do 3 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sanorin-Analergin je zapotřebí

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční

nedostatečnost, vysoký krevní tlak).

 • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená

činnost štítné žlázy).

 • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem.
 • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či

Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak.

 • jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové

anestezii.


Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek Sanorin-Analergin pouze na doporučení lékaře.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Sanorin-Analergin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.

Při použití delším než 1 týden u dospělých a 3 dnů u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin-Analergin do nosu může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Při současném podávání přípravku Sanorin-Analergin a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Proto se Sanorin-Analergin nesmí používat s inhibitory monoaminooxidázy současně, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Sanorin-Analergin je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky:
Při použití do nosu si dospělí kapou několikrát denně 2 – 3 kapky přípravku Sanorin-Analergin do každé nosní dírky.

Dětem od 3 let se podávají 1 – 2 kapky do každé nosní dírky 3 – 4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek Sanorin-Analergin se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 1 týdne u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně se přípravek Sanorin-Analergin smí podat až po několikadenním přerušení terapie.

Sanorin-Analergin se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Sanorin-Analergin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin-Analergin, než jste měl
Při požití přípravku Sanorin-Analergin je riziko předávkování, a to zejména u malých dětí, s následujícími příznaky: snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence, nadměrné pocení, ospalost, zvýšení krevního tlaku popř. následné snížení krevního tlaku až bezvědomí. Proto při náhodném požití přípravku Sanorin-Analergin dítětem i dospělým vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin-Analergin
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Sanorin-Analergin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sanorin-Analergin
Přípravek obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °CC v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Varování:

Sanorin-Analergin nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

10 ml.

Parametry

Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0202907
Podobné produkty najdete v: