Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Rhino-Stas Galmed nosní sprej 1x10ml

Rhino-stas Galmed nosní sprej se používá ke krátkodobé léčbě k odstranění zduření nosní sliznice při rýmě, ke krátkodobé podpůrné léčbě alergické rýmy jako je senná rýma.
  • RHINO-STAS GALMED DÁVKOVACÍ NOSNÍ SPREJ NAS SPR SOL 1X10ML+DÁ
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4011548003718
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Rhino-stas Galmed nosní sprej se používá ke krátkodobé léčbě k odstranění zduření nosní sliznice při rýmě, při záchvatovitě nastupující rýmě s vodnatou sekrecí (rhinitis vasomotorica), ke krátkodobé podpůrné léčbě alergické rýmy jako je senná rýma.

U chronické rýmy se vzhledem k nebezpečí ztenčení (atrofie) nosní sliznice smí Rhino-stas používat jen na doporučení lékaře.

Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej dávkovací nosní sprej 0,1% je určen pro dospělé a děti od 6 let.

Charakteristika:
Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej dávkovací nosní sprej 0,1% je alfasympatomimetikum, snižuje překrvení sliznice. Xylometazolin zužuje cévy, zduřelá sliznice v nosu oplaskne.

Složení - účinné látky:
1 ml roztoku obsahuje 1,0 mg xylometazolini hydrochloridum (0,1%)

Složení - pomocné látky:
Roztok benzalkonium-chloridu 50% jako konservačního prostředku, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, glycerol 85%, čištěná voda.
Popis přípravku:

Kontraindikace:
Rhino-stas Galmed nosní sprej nesmíte používat u:
- přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku;
- u suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca);
- u dětí mladších než 6 let věku.

Vzhledem k obsahu konzervační látky benzalkoniumchloridu nesmí být přípravek použit při známé přecitlivělosti na tuto látku.

Nežádoučí účinky:

Jaké nežádoucí účinky se mohou při použití přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej vyskytnout?

Dýchací cesty
Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej může zvláště u citlivých pacientů vyvolat lehké přechodné podráždění (pálení nebo suchost) nosní sliznice.
V jednotlivých případech může po odeznění účinku dojít k zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperemie).

Delší nebo příliš časté, stejně jako vyšší dávkování spreje Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej, než je doporučeno, může vést k podráždění (pálení nebo suchosti nosní sliznice) a k silnějšímu otoku sliznice, který je dále zhoršován větším užíváním přípravku (rhinitis medicamentosa). Tento účinek se může objevit již po 5 denní léčbě a při pokračující léčbě může vyvolat trvalé poškození nosní sliznice s tvorbou strupů (rhinitis sicca).

Nervový systém
Velmi zřídka se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo také únava.

Srdce a krevní oběh
Při použití se mohou zřídka až příležitostně vyskytnout účinky na srdce a krevní oběh, jako bušení srdce, zrychlení tepu, vzestup krevního tlaku.

Vyskytnou-li se u Vás jiné nežádoucí účinky, které nejsou popsané v této příbalové informaci, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:
Současné použití přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej a určitých náladu zlepšujících léčiv (inhibitory MAO typu tranylcyprominu nebo tricyklická antidepresiva) může díky jejich účinkům na srdce a krevní oběh vést ke zvýšení krevního tlaku.

Na toto pamatujte i v případě, že jste tyto léky používali krátce (14 dní) před použitím léku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky.

Pokud Vám nebo Vašemu dítěti bude lékař předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho o užívání přípravku Rhino-stas Galmed.

Speciální upozornění:

V následujících případech smí být přípravek Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej používán pouze se zvýšenou opatrností. Poraďte se proto, prosím, nejdříve se svým lékařem, jestliže
- užíváte léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO)) a jiné léky, které potenciálně zvyšují krevní tlak;
- máte zvýšený nitrooční tlak, obzvláště glaukom (zelený zákal) s úzkým úhlem;
- trpíte těžkým srdečním a oběhovým onemocněním (např. onemocněním věnčitých tepen, vysokým krevním tlakem);
- máte nádor nadledvinek (feochromocytom);
- trpíte poruchami látkové výměny (např. zvýšenou činností štítné žlázy, cukrovkou).

Na co musí být brán zřetel při použití přípravku u dětí?
Obzvláště u dětí se vyvarujte dlouhodobého použití a předávkování. Toto léčivo se smí u dětí ve vyšších než doporučených dávkách používat pouze pod lékařským dohledem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí
Dlouhodobé použití přípravku proti rýmě způsobujícího oplasknutí nosní sliznice může vést k chronickému otoku a následně k ztenčení nosní sliznice.

Pacienti s glaukomem (zeleným zákalem), obzvláště s glaukomem s úzkým úhlem, se musí o používání xylometazolinového přípravku proti rýmě poradit s lékařem.

Těhotenství a kojení:
Lék by neměl být v těhotenství používán, protože nebyla dostatečně stanovena jeho bezpečnost pro plod.

Ani kojící ženy by neměly přípravek používat, neboť není známo, zda účinná látka proniká do mateřského mléka.

Dávkování:

Nedoporučí-li Vám lékař jinak, platí následující dávkovací schéma. Dodržujte, prosím, návod k použití, aby sprej Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej náležitě účinkoval.

Nepřekračujte doporučenou dávku a délku používání přípravku.

Kolik a jak často máte Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej užívat?

Nepředepíše-li lékař jinak, vstříknou si dospělí a školní děti sprej podle potřeby, nejvýše však 3krát denně, 1 vstřik do každé nosní dírky.

Jak dlouho máte nosní sprej Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej užívat?
Bez porady s lékařem se nesmí přípravek u dospělého pacienta používat déle než 5 dní.

Další použití se smí opakovat pouze po několikadenním vynechání přípravku.

Délka používání přípravku u dětí musí být vždy konzultována s lékařem.

Používání přípravku déle než 5 dní je vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice možné pouze za lékařské kontroly.

Co byste měli udělat zapomenete-li si vzít jednu dávku?
Neužívejte příště dvojitou dávku, ale dále pokračujte podle dávkovacího schématu.

Způsob užití:

Upozornění:

Na co musíte dbát, řídíte-li motorová vozidla, při obsluze strojů a při práci bez opory?
Při delším používání nebo při vyšších dávkách xylometazolinových přípravků, než je doporučeno, nelze vyloučit celkové účinky se srdečními a oběhovými příznaky.

V těchto případech může být ovlivněna schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.
Nemůžete pak dostatečně rychle a adekvátně reagovat na neočekávané a náhle vzniklé situace.
Neřiďte auto ani jiné stroje. Nepoužívejte elektrické přístroje a stroje. Nepracujte bez pevné opory. Uvědomte si především, že alkohol ještě dále zhoršuje Vaši schopnost účastnit se silničního provozu.

Upozornění pro případ předávkování.
Co dělat, užili-li jste (úmyslně nebo náhodně) větší množství přípravku Rhino-stas Galmed dávkovací nosní sprej?
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku se mohou vyskytnout následující příznaky:
rozšíření očních zornic (mydriáza), nevolnost, promodrání rtů (cyanóza), horečka, křeče, srdeční a oběhové poruchy (zrychlení srdeční akce, poruchy srdečního rytmu, oběhový kolaps, vysoký krevní tlak), plicní poruchy (otok plic, poruchy dýchání), psychické poruchy.

Kromě toho se podle okolností může vyskytnout spavost, pokles tělesné teploty, zpomalení srdeční akce, šoku podobný pokles krevního tlaku, vynechání dechu a bezvědomí.

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku Rhino-stas Galmed okamžitě vyhledejte lékaře!

Po prvním otevření se lék nesmí užívat déle než 6 měsíců.

Uchovávání:
Rhino-stas Galmed nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Rhino-stas Galmed nosní sprej musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Výrobce:
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Balení:

10 ml roztoku

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0083773