Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Dronspot 96mg/24mg velké kočky spot-on 2x1.12ml

Dronspot 96 mg / 24 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky (5 - 8 kg) je určen pro léčbu smíšených parazitárních infekcí u koček způsobených hlísticemi a tasemnicemi

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 5909991409067
Dostupnost:
Skladem

679 

Informace o produktu

Přípravek Dronspot 96 mg / 24 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky (5 - 8 kg) je určen pro léčbu smíšených parazitárních infekcí u koček způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů:

Hlístice (Nematoda)
Toxocara cati (dospělci, juvenilní stádium, larvální stádia L4 a L3)
Toxocara cati (larvální stádium L3) – léčba koček během pozdní březosti s cílem zabránit laktogennímu přenosu na mládě
Toxascaris leonina (dospělci, juvenilní stádium a larvální stádium L4)
Ancylostoma tubaeforme (dospělci, juvenilní stádium a larvální stádium L4)

Tasemnice (Cestoda)
Dipylidium caninum (dospělci a juvenilní stádium)
Taenia taeniaeformis (dospělci)
Echinococcus multilocularis (dospělci)

Dronspot je určen pro odčervení koček ve formě pipety. Ideální pro kočky, které nejsou schopné polknout vnitřně podávané přípravky, či pro majitele, kteří preferují pohodlí při odčervení.

Dronspot působí proti nejčastějším vnitřním parazitům u koček - proti oblým a plochým červům (škrkavky, tasemnice, měchovci) včetně jejich vývojových stádií v krvi a vnitřních orgánech.

1 pipeta Dronspot 96 mg/24 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro velké kočky o objemu 1,2 ml obsahuje:
Emodepsidum 24 mg , Praziquantelum 96 mg Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 6,05 mg

Pokyny pro správné podání:

Dronspot je určen pouze pro kočky a pro nakapání na kůži - spot-on. Pro vnější podání.

Vyjměte jednu pipetu Dronspotu z obalu. Držte pipetu s uzávěrem nahoře, uzávěr otočte, sejměte a použijte opačnou stranu uzávěru k  odstranění uzávěru pipety.

Rozhrňte srst na krku při bázi hlavy kočky tak, aby byla viditelná kůže. Špičku pipety přiložte na kůži a aplikujte obsah přímo na kůži několikerým stlačením pipety. Nanesení na bázi hlavy minimalizuje možnost kočky olízat přípravek. Aplikujte pouze na povrch kůže a na neporušenou kůži.

Dávkování a léčebné schéma:
Kočka by měla být před ošetřením přesně zvážena, aby byla zvolena správná velikost pipety.
Minimální doporučené dávky jsou 3 mg emodepsidu /kg živé hmotnosti a 12 mg praziqkvntelu /kg živé hmotnosti, což odpovídá 0,14 ml Dronspotu/kg živé hmotnosti.

Hmotnost kočky [kg] = 5 - 8
Použitá velikost pipety = Dronspot pro velké kočky
Objem [ml] = 1,2 (1 pipeta)
Emodepsid [mg/kg ž.hm.] = 3 - 4,8
Prazikvantel [mg/kg ž.hm.] = 12 - 19,2

Pokud má kočka více jak 8 kg použijte vhodnou kombinaci pipet Dronspot.

Jednorázové podání Dronspot je účinné při léčbě infestací hlísticemi a tasemnicemi.

K léčbě samic s cílem zabránit laktogennímu přenosu Toxocara cati (larvální stádium L3) mlékem na mládě je účinná jednorázová léčba Dronspotem samic přibližně sedm dní před očekávaným porodem

Březost a laktace:
Tento veterinární léčivý přípravek lze použít během březosti a laktace.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Dronspot u koťat mladších 8 týdnů nebo vážících méně než 0,5 kg.

Nepoužívejte Dronspot ve známých případech přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky:
Ve velmi vzácných případech se může objevit salivace (slinění) a zvracení. Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout mírné a přechodné neurologické poruchy, jako je ataxie (nestabilní nebo kolísavá chůze) nebo třes. Předpokládá se, že tyto účinky jsou následkem náhodného olízání místa aplikace kočkou ihned po ošetření.
Ve velmi vzácných případech se může po aplikaci přípravku objevit přechodná alopecie (ztráta srsti), pruritus (svědění) nebo zánět v místě aplikace.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení ).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Emodepsid je substrát pro P-glykoprotein. Současné podání s jinými léky, které jsou inhibitory nebo substráty P-glykoproteinů (například ivermektin a ostatní makrocyklické laktony, erythromycin, prednisolon a cyklosporin) může vést k farmakokinetickým lékovým interakcím.

Potenciální klinické následky takových interakcí nebyly zkoumány. V případě, že vaše kočka užívá nějaké léky, před podáním tohoto přípravku se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Podobně o použití tohoto přípravku prosím informujte svého veterinárního lékaře v případě, že vaší kočce poskytne jiné léky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Slinění, zvracení a neurologické příznaky (třes) byly pozorovány příležitostně, když byl přípravek aplikován v 10násobku doporučené dávky u dospělých koček a v 5násobku doporučené dávky u koťat. Tyto příznaky se zřejmě objeví, když si kočka místo aplikace olíže. Tyto příznaky byly zcela vratné. Není známo specifické antidotum.

Zvláštní upozornění:
Šamponování nebo ponoření zvířete do vody po ošetření může snížit účinnost přípravku. Ošetřená zvířata by proto neměla být koupána do zaschnutí roztoku.

Parazitární rezistence k jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném používání anthelmintika z téže skupiny.

Aplikujte Dronspot pouze na povrch kůže a na neporušenou kůži. Nepodávejte perorálně nebo parenterálně.

Zabraňte ošetřené kočce nebo jiným kočkám v domácnosti, aby olizovaly místo aplikace, dokud je vlhké.

Zkušenosti s použitím tohoto produktu u nemocných a oslabených zvířat jsou omezené. Z tohoto důvodu se tento přípravek Dronspot nedoporučuje aplikovat těmto zvířatům.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.
Nekuřte, nejezte a nepijte při aplikaci přípravku.
Zabraňte přímému kontaktu s místem aplikace, dokud je vlhké. Během této doby zamezte kontaktu dětí s ošetřenými zvířaty.
Po použití si umyjte ruce.
V případě náhodného potřísnění kůže opláchněte zasaženou oblast ihned mýdlem a vodou.
V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte velkým množstvím vody.
Pokud kožní nebo oční příznaky přetrvávají nebo v případě náhodného požití, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Zajistěte, aby děti nebyly v dlouhodobém intenzivním kontaktu (např. při spánku) s ošetřenými kočkami během prvních 24 hodin po podání přípravku.

Rozpouštědlo přítomné v tomto přípravku může vytvořit skvrny na některých materiálech, včetně kůže, látek, plastů a materiálů s povrchovou úpravou. Před kontaktem s těmito materiály nechte místo aplikace zaschnout.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), proto musí být dodržovány konkrétní pokyny pro ošetřování, následný postup a pokyny na ochranu osob, které je třeba získat od kompetentního úřadu.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého přípravku nebo odpadu:
Veterinární léčivý přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože emodepsid vykazuje škodlivé účinky na vodní organismy.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

Zvláštní podmínky pro uchovávání:
Pipety Dronspot uchovávejte v suchu, při teplotě 15 – 25 °C a vždy mimo dosah a dohled dětí.

Výrobce:
KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Německo.

Dodavatel:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Balení:
2 pipety - Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Parametry

Způsob podání Zevně na pokožku

Podobné produkty najdete v