Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Paralen Grip chřipka a kašel por.tbl.flm.24

Paralen Grip je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Paralen Grip přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

POUZE MAX. 2 balení na objednávku!

  • PARALEN GRIP CHŘIPKA A KAŠEL POR TBL FLM 24
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739205956
Dostupnost:
Skladem

159  (144,55  bez DPH)

Informace o produktu

Paralen Grip je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení doprovázených suchým kašlem a ucpaným nosem. Paralen Grip přináší úlevu od horečky, bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, suchého kašle, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím usnadňuje dýchání.

Paralen Grip je určen pro dospělé a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností nad 40 kg.

Paralen Grip užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny uvedené příznaky a projevil se u vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky určené k léčbě daného příznaku.

Charakteristika:
V tabletách Paralen Grip se příznivě uplatňuje kombinace paracetamolu (působí proti bolesti a horečce), fenylefrinu (uvolňuje dýchací cesty) a dextromethorfanu (tlumí kašel).

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami v přípravku Paralen Grip jsou paracetamolum 500 mg, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 15 mg, phenylephrini hydrochloridum 5 mg v 1 potahované tabletě.

Složení - pomocné látky:
mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, povidon 30, kyselina stearová 50%.
Potahová vrstva: hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), simetikonová emulze SE4, mastek, hlinitý lak chinolinové žluti (E104)

Popis přípravku:
Přípravek Paralen Grip jsou žluté podlouhlé bikonvexní potahované tablety.

Kontraindikace:
Neužívejte Paralen Grip:
- pokud jste alergičtí / přecitlivělí na jakoukoli složku tohoto přípravku (viz bod 6);
- pokud máte onemocnění jater;
- pokud máte kašel s nadměrnou tvorbou hlenu;
- jestliže trpíte typem chudokrevnosti zvaným hemolytická anémie;
- jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce a cév;
- pokud trpíte onemocněním štítné žlázy;
- pokud máte cukrovku;
-jestliže máte zelený zákal s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak);
- pokud současně užíváte některé léky:
k léčbě deprese či Parkinsonova onemocnění ze skupiny inhibitorů MAO nebo jste je užíval(a) v posledních 2 týdnech,
k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv,
na vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce ze skupiny betablokátorů.

Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při užití Paralen Grip je zapotřebí
O používání přípravku Paralen Grip se poraďte se svým lékařem, pokud:
- jste těhotná nebo kojíte,
- máte zvětšenou prostatu,
- průduškové astma,
- nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,
- onemocnění ledvin,
- užíváte jiné léky viz níže.

Užívání vyšších než doporučených dávek paracetamolu (jedna z léčivých látek přípravku Paralen Grip) může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Paralen Grip užívejte pouze v případě, že máte chřipku nebo nachlazení, které jsou doprovázené suchým kašlem a ucpaným nosem. Pokud nemáte všechny uvedené příznaky a projevil se u vás jen některý z nich, měl(a) byste užívat jiné léčivé přípravky určené k léčbě daného příznaku.

Přípravek Paralen Grip není určen pro děti mladší než 12 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Paralen Grip nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se v terapeutických dávkách vyskytují zpravidla přechodně a mají mírný průběh.

Při vyšších dávkách dextromethorfanu byly pozorovány bolesti hlavy, rychlé mimovolní pohyby očí a zhoršená výslovnost.

Fenylefrin může způsobit mírné zvýšení krevního tlaku, nevolnost, bolest hlavy, zřídka bušení srdce.

V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se objevily v souvislosti s užitím léčivých látek přípravku, rozdělené do skupin podle frekvence výskytu

Časté (u 1-10 ze 100 léčených): bolesti hlavy, únava, malátnost, nespavost, závratě (točení hlavy).

Méně časté (u 1-10 z 1000 léčených): zhoršená výslovnost.

Vzácné (u 1-10 z 10000 léčených): kožní alergické reakce, vyrážka.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených): pocit bušení srdce, změny krevního obrazu, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), zúžení průdušek, zvracení, průjem, zvýšení krevního tlaku, žloutenka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

O používání přípravku Paralen Grip se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte
- léky k ředění krve (warfarin),
- léky podporující tvorbu hlenu a vykašlávání,
- léky na epilepsii,
- léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém,
- některá antibiotika (rifampicin),
- lék na HIV zidovudin,
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- léky na vysoký krevní tlak a na poruchy srdečního rytmu.

Některé léky mohou ovlivnit vstřebávání paracetamolu, včetně těch užívaných k léčbě vysokého cholesterolu a přípravky k léčbě nevolnosti a zvracení.

Jestliže užíváte Paralen Grip, neužívejte jiné léky na chřipku a nachlazení nebo k omezení zduření nosní sliznice (dekongestiva) a jiné léky obsahující paracetamol.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Paralen Grip by se neměl užívat během těhotenství a kojení.

Dávkování a způsob užití:


Dospělí a dospívající od 15 let
1-2 tablety Paralen Grip podle potřeby až 4krát denně, s časovým odstupem mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hod.

Jednu tabletu Paralen Grip je vhodné podávat u osob s hmotností do 60 kg, osoby s hmotností nad 60 kg mohou užívat až 2 tablety Paralen Grip v jedné dávce.

Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety (1 g paracetamolu).

Maximální denní dávka je 8 tablet Paralenu Grip (4 g paracetamolu) za 24 hodin.

Dospívající 12-15 let s tělesnou hmotností nad 40 kg
1 tableta Paralen Grip podle potřeby v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Maximální denní dávka je 6 tablet (3 g paracetamolu).

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku Paralen Grip se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Tablety Paralen Grip se polykají celé, doporučujeme zapít tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék Paralen Grip během jídla. Obvyklá délka léčby je 3-5 dní.

Přípravek Paralen Grip nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Pokud se vaše obtíže zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Užívání přípravku Paralen Grip s jídlem a pitím
Během léčby se nesmějí požívat alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte lék během jídla.

Upozornění:
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen Grip, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku Paralen Grip dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen Grip
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravkuParalen Grip , jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a maximální denní dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Paralen Grip neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Pokud se však u vás během léčby objeví nežádoucí účinky jako jsou bolesti hlavy, únava, malátnost nebo závratě neměl/a byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Paralen Grip nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Varování:
Přípravek Paralen Grip nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Paralen Grip užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 dnů, vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika.

Výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika.

Balení:
24 potahovaných tablet

Parametry

Kód SÚKL 0157600
Podobné produkty najdete v: