Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Paralen Grip horký nápoj třešeň por.gra.sol.12

Paralen Grip horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení.
  • PARALEN GRIP HORKÝ NÁPOJ TŘEŠEŇ POR GRA SOL 12
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739214309
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň je určen k odstranění příznaků chřipky a nachlazení, včetně horečky, bolesti při zánětu vedlejších nosních dutin, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů a kloubů. Navíc pomáhá při rýmě, uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tím usnadňuje dýchání.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň užívejte pouze tehdy, když příznaky chřipky nebo nachlazení doprovází ucpaný nos nebo vedlejší nosní dutiny. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.


Charakteristika:

Paralen Grip horký nápoj třešeň obsahuje kombinaci dvou léčivých látek – paracetamolu a fenylefrinu. Zatímco paracetamol působí proti bolesti a horečce, fenylefrin uvolňuje dýchací cesty.

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami jsou paracetamol 650 mg a fenylefrin-hydrochlorid 10 mg v 1 sáčku.

Složení - pomocné látky:

Dalšími složkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, povidon 25, draselná sůl acesulfamu, třešňové aroma v prášku, růžový anthokyaninový extrakt (E 163), kyselina askorbová obalená ethylcelulosou (vitamin C).

Popis přípravku:
Paralen Grip horký nápoj třešeň je bílo-růžový prášek s částečkami červeného barviva. Dodává se v zatavených vrstvených sáčcích (papír/Al/PE) v krabičce. Jeden sáček obsahuje 5 g granulí pro perorální roztok

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň
- jestliže jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
- jestliže máte závažné onemocnění jater,
- jestliže máte vysoký krevní tlak nebo závažné onemocnění srdce nebo cév,
- jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy,
- jestliže máte cukrovku,
- jestliže máte zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
- pokud trpíte zadržováním moči,
- jestliže máte nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
- jestliže současně užíváte:
- léky k léčbě deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy) nebo jestliže jste je užívali v posledních dvou týdnech,
- léky k léčbě deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv),
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů).

Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví následující velmi vzácné nežádoucí účinky: nevolnost, kopřivka, náhlý otok (např. obličeje nebo hrdla), pocit tísně na hrudi spojený s dušností nebo ztíženým polykáním (příznaky anafylaxe), otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, závažné kožní vyrážky, které často zahrnují vředy v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči) a mohou postupovat k rozšíření puchýřů a olupování kůže, bolest v krku, vřídky v ústech, náhlá vysoká horečka.

Nežádoucí účinky, které se mohou dále vyskytnout, jsou uvedeny ve skupinách podle četnosti.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
bolesti hlavy, závrať (točení hlavy), nespavost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): nevolnost, neklid, nervozita.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): poruchy krvetvorby (změny v krevním obraze, např. snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček). Krevní poruchy mohou mít následující projevy: bezbolestné tečkovité fialové skvrny na kůži, které se někdy seskupují do větších ploch, krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšená náchylnost k infekcím, únava, bolest hlavy. kožní alergické reakce, vyrážka, dušnost, sípání, poškození jater nebo ledvin, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, zvracení, průjem.

Není známo (nelze z dostupných údajů určit): bolest očí, bodání v očích, rozmazané vidění, poruchy citlivosti nebo nesnášenlivost světla, akutní glaukom s uzavřeným úhlem (náhlé rozmazané vidění, závažná bolest očí nebo bolest v obličeji, vizuální haló – světelný kruh kolem zdroje světla), zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep, zánět jater (hepatitida), která může vést k akutnímu selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Paralen Grip horký nápoj třešeň, pokud užíváte:
- jiné léky obsahující paracetamol,
- jiné léky na chřipku a nachlazení,
- jiné léky k léčbě ucpaného nosu (dekongestiva),
- léky na léčbu deprese či Parkinsonovy choroby (ze skupiny inhibitorů monoaminoxidázy), nebo jestliže jste je užívali během posledních 14 dnů, léky na léčbu deprese (ze skupiny tricyklických antidepresiv) nebo léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních onemocnění (ze skupiny beta-blokátorů) (viz bod kontraindikace).

Speciální upozornění:
Před užitím přípravku Paralen Grip horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
- jestliže máte onemocnění jater a ledvin,
- jestliže jste těhotná nebo kojíte,
- jestliže trpíte závažnou formou určitého typu chudokrevnosti zvaného hemolytická anemie,
- jestliže jste byl(a) lékařem informován(a), že máte snížené množství granulocytů (druh bílých krvinek) v krvi,
- jestliže máte problémy s požíváním alkoholu,
- jestliže jste muž a máte zvětšenou prostatu,
- jestliže máte Raynaudův syndrom (projevuje se změnou barvy kůže a pocitem chladu),
- jestliže máte průduškové astma,
- jestliže trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození funkce jater.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň není určen pro děti a dospívající mladší 15ti let.

O používání přípravku Paralen Grip horký nápoj třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:
- léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid a domperidon),
- léky snižující krevní srážlivost (warfarin nebo jiné kumariny),
- léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin),
- léky na léčbu migrény (ergotamin a metylsergid),
- léky na léčbu ucpaného nosu nebo průduškového astmatu (sympatomimetika),
- rifampicin nebo izoniazid (na léčbu tuberkulózy),
- chloramfenikol (antibiotikum)
- zidovudin (lék na HIV a AIDS),
- cholestyramin (na snížení tuků v krvi),
- kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky,
- digoxin (na posílení srdeční činnosti)
- léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Použití přípravku Paralen Grip horký nápoj třešeň během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí, včetně starších osob a dospívajících od 15 let: jeden sáček maximálně 4x denně rozpuštěný ve sklenici horké (nikoli vařící) vody. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem. Jednotlivé dávky se podávají vždy nejdříve po 4 hodinách.
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení vašeho zdravotního stavu vám může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň nepoužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Pokud obtíže po léčbě neustupují, zhoršují se nebo přetrvávají více než 3 dny, vyhledejte lékaře a poraďte se o dalším postupu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen Grip horký nápoj třešeň, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování, protože je zde riziko závažného poškození jater projevujícího se až po delší době.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň
Pokud je třeba, užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte tento přípravek během jídla.
Během léčby nepijte alkoholické nápoje. Současné pití alkoholu může zvýšit riziko poškození jater.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U citlivých jedinců může přípravek vyvolat závrať a tak nepříznivě ovlivnit aktivity vyžadující zvýšenou pozornost. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Paralen Grip horký nápoj třešeň obsahuje sacharózu
U pacientů s cukrovkou je nutno vzít v úvahu, že přípravek obsahuje 3,14 g sacharózy v 1 dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte Paralen Grip horký nápoj třešeň mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
Informace pro pacienta:

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Balení:
12 sáčků

Parametry

Kód SÚKL 0183842
Podobné produkty najdete v: