Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Pantoloc Control 20mg por.tbl.ent.14x20mg

Pantoloc Control ke krátkodobé léčbě pálení žáhy.
  • PANTOLOC CONTROL 20 MG POR TBL ENT 14X20MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594050582224
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Pantoloc Control se používá se ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace) u dospělých.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Pantoloc Control, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety Pantoloc Control po dobu 2 – 3 dnů.

Pantoloc Control nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Charakteristika:
Pantoloc Control obsahuje léčivou látku pantoprazol, ta zastavuje „pumpu“ která produkuje žaludeční kyselinu. Tímto způsobem se snižuje množství kyseliny v žaludku.

Reflux je zpětný tok kyseliny ze žaludku do jícnu („trávicí trubice“), který se může zanítit a bolet. Může dojít k rozvoji příznaků jako pocit bolestivého pálení na hrudi vystřelujícího až do krku (pálení žáhy) a kyselá chuť v ústech (kyselá regurgitace).

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Pantoloc Control, ale účelem tohoto přípravku není přinést okamžitou úlevu. Ke zmírnění příznaků může být nutné užívat tablety po dobu 2 – 3 dnů.

Složení - účinné látky:

Léčivá látka je pantoprazol. Jedna tableta Pantoloc Control obsahuje 20 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum).

Složení - pomocné látky
:
Jádro: uhličitan sodný, mannitol, krospovidon, povidon 360, calcium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa, povidon, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý(E172), propylenglykol, disperse methakrylátového kopolymeru, natrium-lauryl-sulfát,polysorbát 80, triethylcitrát

Potisk: šelak, červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), sójový lecithin, oxid titaničitý (E171), dimetikon 500.

Popis přípravku:
Pantoloc Control jsou žluté, bikonvexní potahované tablety s hnědým potiskem „P 20“ na jedné straně.

Kontraindikace:
Neužívejte Pantoloc Control jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku pantoprazol, sóju nebo na kteroukoliv složku přípravku Pantoloc Control (čtěte část Co přípravek Pantoloc Control obsahuje = Složení).
Dále neužívejte Pantoloc Control jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě HIV infekce), jestliže jste mladší 18 let nebo pokud jste jste těhotná či kojíte.

Nesmíte přípravek Pantoloc Control užívat, jestliže užíváte atazanavir.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pantoloc Control nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Pantoloc Control užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék.

Závažné alergické reakce(vzácné): Hypersenzitivní reakce, tzv. anafylaktická reakce, anafylaktický šok a angioedém. Typické příznaky jsou: otok obličeje, rtů, úst, jazyka a/nebo krku, který může vyvolat potíže při polykání či dýchání, kopřivka, silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silné pocení.

Závažné kožní reakce (četnost není známa): vyrážka s otokem, puchýři na kůži či olupováním kůže, olupování kůže a krvácení kolem očí, nosu, úst či pohlavních orgánů a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo vyrážka při kontaktu se slunečním zářením.

Další závažné reakce (četnost není známa):
zežloutnutí kůže a očí (v důsledku závažného poškození jater) nebo problémy s ledvinami, např. bolestivé močení a bolest v bedrech s horečkou.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována takto:
velmi časté: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů
méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů
vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů
velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit.

Méně časté nežádoucí účinky:
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše, kožní vyrážka či kopřivka, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy spánku, zvýšení hladiny jaterních enzymů při krevních testech.

Vzácné nežádoucí účinky:
poruchy vidění jako je rozmazané vidění, bolesti kloubů, bolesti svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, otok končetin, alergické reakce, deprese, zvýšený bilirubin a hladiny tuků v krvi (je patrné v krevních testech).

Velmi vzácné nežádoucí účinky: ztráta orientace, snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat častější krvácení nebo tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím.

Četnost není známa:
halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky již v minulosti vyskytly),snížená hladina sodíku v krvi.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Pantoloc Control může narušit správné působení některých léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující některou z následujících léčivých látek:
- ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí)
- warfarin and fenprokoumon (na zředění krve a zabránění tvorby sraženin). V takovém případě můžete potřebovat další krevní testy.
- atazanavir (k léčbě HIV infekce). Nesmíte přípravek Pantoloc Control užívat, jestliže užíváte atazanavir.

Neužívejte přípravek Pantoloc Control současně s jinými léky, které snižují množství kyseliny tvořené v žaludku, např. jiné inhibitory protonové pumpy (omeprazol, lansoprazol či rabeprazol) nebo H2 antagonisty (např. rantidin, famotidin).

Můžete ale používat Pantoloc Control s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová, hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý, nebo jejich kombinace) je-li potřeba.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných přípravků nebo homeopatik.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití Pantoloc Control je zapotřebí:

Nejprve se poraďte s lékařem než začnete užívat Pantoloc Control:
- jestliže jste byl/a léčen/a pro pálení žáhy či zažívací obtíže nepřetržitě po dobu 4 či více týdn je Vám více než 55 let a denně užíváte volně prodejné léky na zažívací obtíže,
- je Vám více než 55 let a máte nové příznaky nebo se Vaše příznaky změnily,
- jste v minulosti měl/a žaludeční vřed nebo operaci žaludku,
- máte problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže či očí),
- pravidelně docházíte k lékaři kvůli závažným zdravotním potížím nebo onemocněním,
- máte podstoupit endoskopii nebo dechový test nazývaný C-urea dechový test.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte přípravek Pantoloc Control, jestliže jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná, nebo jestliže kojíte.

Dávkování:
Vždy užívejte Pantoloc Control přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu Pantoloc Control denně. Nepřekračujte tuto doporučenou dávku 20 mg pantoprazolu denně.

Přípravek Pantoloc Control byste měl/a užívat nepřetržitě po dobu 2 až 3 dnů.

Jakmile Vaše příznaky zcela vymizí, přestaňte přípravek Pantoloc Control užívat.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Pantoloc Control, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.

Jestliže nezaznamenáte úlevu od příznaků po 2 týdnech užívání přípravku, poraďte se s lékařem.

Neužívejte Pantoloc Control bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

Způsob užití:
Užívejte tablety Pantoloc Control ve stejnou dobu denně před jídlem. Tablety by se měly polykat celé a zapít trochou tekutiny, neměly by se žvýkat ani drtit.

Upozornění:
Informujte svého lékaře neprodleně, jestliže před užíváním tohoto přípravku nebo po léčbě přípravkem Pantoloc Control zaznamenáte některé z dále popsaných příznaků, neboť by se mohlo jednat o projev jiného, závažnějšího onemocnění:
- neúmyslný úbytek hmotnosti (bez diety či cvičení),
- zvracení, zejména opakované,
- zvracení krve; může se projevit jako černá kávová zrna ve zvratcích,
- zaznamenáte krev ve stolici; stolice může mít černý nebo dehtovitý vzhled,
- obtíže při polykání nebo bolest při polykání,
- vypadáte bledý/á a cítíte se slabý/á (anémie),
- bolesti hrudi
- bolesti žaludku
- silný a/nebo neustupující průjem, protože Pantoloc Control byl spojován s mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření.

Jestliže máte podstoupit krevní testy, řekněte svému lékaři, že užíváte tento přípravek.

Úlevu od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy můžete zaznamenat již po prvním dnu léčby přípravkem Pantoloc Control, ale tento přípravek nemusí přinést okamžitou úlevu.

Nepoužívejte Pantoloc Control jako preventivní lék.

Jestliže již nějakou dobu trpíte opakovaným pálením žáhy nebo zažívacími problémy, nezapomeňte pravidelně docházet na kontroly k lékaři.

Pantoloc Control nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste použila více přípravku Pantoloc Control, než jste měl/a ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka. Pokud možno si s sebou vezměte tento lék a příbalovou informaci. Příznaky předávkování nejsou známy.

Jestliže jste zapomněl/a užít Pantoloc Control nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku si vezměte následující den v obvyklém čase.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky jako jsou závrať nebo porucha vidění, neměl/a byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o některých složkách přípravku Pantoloc Control:
Pantoloc Control obsahuje sójový lecitin. Jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju, neměl/a byste tento lék používat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Pantoloc Control uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí, mimo dosah a dohled dětí.

Varování:

Přípravek Pantoloc Control nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Další informace o přípravku Pantoloc Control získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Pantoloc Control musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Musíte se poradit s lékařem pokud se vaše příznaky zhorší, nebo pokud nedojde ke zlepšení po 2 týdnech.

Bez porady s lékařem Pantoloc-Control neužívejte déle než 4 týdny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz, Německo

Výrobce:
Nycomed GmbH, Production site Oranienburg, Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg, Německo

Balení:
Balení obsahuje 14 enterosolventních tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0149235