Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Panadol Novum 500mg por.tbl.flm.24x500mg

Panadol Novum pomáhá od bolesti velmi rychle, uvolňuje účinnou látku paracetamol již za 5 minut.

  • PANADOL NOVUM 500 MG POR TBL FLM 24X500MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5054563086730
Dostupnost:
Skladem

45  (40,91  bez DPH)

Informace o produktu

Bez porady s lékařem jsou Panadol Novum 500 mg tablety určeny k úlevě při bolesti mírné až střední intensity, např. při bolesti hlavy, migréně, bolesti zad, zubů a bolesti při menstruaci. Panadol Novum 500 mg též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku a snižuje horečku.

Pouze po poradě s lékařem se přípravek Panadol Novum 500 mg může užívat k potlačení bolesti při některých revmatických onemocněních např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Panadol Novum 500 mg je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Charakteristika:
Panadol Novum 500 mg obsahuje paracetamol, lék proti bolesti i horečce. Panadol Novum 500 mg tablety se vstřebávají rychleji než standardní paracetamolové tablety. Panadol Novum 500 mg nedráždí žaludek, nezpůsobuje krvácení a mohou jej užívat i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a osoby, které nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou.

Složení - účinné látky:
Paracetamolum 500 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Předbobtnalý kukuřičný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidon typ A, povidon 25, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, směs sodných solí parabenů, karnaubský vosk, potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá (obsahuje oxid titaničitý, hypromelózu, makrogol, polysorbát 80).

Popis přípravku:
Panadol Novum 500 mg jsou bílé až téměř bílé potahované tablety tvaru tobolky, z jedné strany s půlicí rýhou, z druhé strany vyraženo "p" v kruhu. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Panadol Novum 500 mg jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou jinou složku přípravku. Přípravek Panadol Novum 500 mg se nesmí užívat při žloutence, těžkém jaterním selhávání a při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol Novum 500 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Panadol Novum 500 mg používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout kožní vyrážky, dušnost nebo poruchy krvetvorby. Vzácně se mohou vyskytnout žaludeční potíže typu tlaku a bolesti žaludku.

Interakce:
Účinky přípravku Panadol Novum 500 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které současně užíváte, nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s přípravkem Panadol Novum 500 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Současné dlouhodobé užívání Panadol Novum 500 mg a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Současné užívání Panadol Novum 500 mg a pití alkoholických nápojů může způsobit poškození jater. Neužívejte současně jiné přípravky obsahující paracetamol.

Rychlost vstřebávání paracetamolu může být zvýšena metoclopramidem nebo domperidonem, snížena cholestyraminem. Dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu srážení. Občasné používání nemá významný efekt. Není vhodné kombinovat paracetamol s látkami poškozujícími játra. Některé látky zvyšující činnost oxidačních enzymů v játrech (rifampicin, fenobarbital) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při použití Panadol Novum 500 mg u pacientů se změnami jaterních funkcí. U pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky Panadol Novum 500 mg je nutná pravidelná kontrola jaterních funkcí. Nebezpečí předávkování je vyšší u pacientů s onemocněním jater.

Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater paracetamolem.

Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat přípravek Panadol Novum 500 mg pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky.

Vzhledem k množství léčivé látky není přípravek Panadol Novum 500 mg vhodný pro děti mladší než 6 let.

Těhotenství a kojení:
Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné ženy mohou přípravek Panadol Novum 500 mg užívat pouze po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek Panadol Novum 500 mg užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte Panadol Novum 500 mg přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Panadol Novum 500 mg je určen pro perorální podání (ústy).

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let:
1-2 tablety podle potřeby s časovým odstupem nejméně 4 hodiny. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.
Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g (2 tablety), maximální denní dávka je 4 g (8 tablet). Při dlouhodobé terapii (déle než 10 dnů) by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g (5 tablet).

Děti a mladiství do 15 let:
12-15 let: 500 mg paracetamolu (1 tableta) v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Maximální denní dávka je 3 g (6 tablet).

6-12 let: 250 mg paracetamolu (1/2 tablety) v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Maximální denní dávka při hmotnosti 26-40 kg je 2 g (4 tablety), při hmotnosti 21-25 kg je maximální denní dávka 1,5 g (3 tablety).

Minimální interval 4 hodiny mezi dávkami musí být dodržen.

Přípravek Panadol Novum 500 mg není určen pro děti mladší než 6 let.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Upozornění:
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte Panadol Novum 500 mg bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Pokud nedojde při léčbě přípravkem Panadol Novum 500 mg do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny.

Během léčby lékem Panadol Novum 500 mg nepijte alkoholické nápoje.

Užívání přípravku Panadol Novum 500 mg s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.

Přípravek Panadol Novum 500 mg se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Novum 500 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Panadol Novum 500 mg
Přípravek Panadol Novum 500 mg obsahuje parabeny, v důsledku toho může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol Novum 500 mg než jste měl(a):
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Novum 500 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a případnou další dávku užijte s časovým odstupem uvedeným v bodě dávkování

Uchovávání:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Panadol Novum 500 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Novum 500 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší v případě horečky do 3 dnů a v případě bolesti do 5 dnů musíte se poradit se s lékařem. Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW89GS,Velká Británie.

Výrobce:
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Irsko.

Balení:
24 tablet v bílém neprůhledném blistru a krabičce.

Parametry

Kód SÚKL 0130575