Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Panadol por.tbl.flm.10x500mg

Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů,...
  • PANADOL POR TBL FLM 10X500MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590335005235
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Panadol tablety jsou určeny k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů a kloubů, bolesti v krku a snižuje horečku.

Pouze po poradě s lékařem se přípravek Panadol může užívat i dlouhodobě k potlačení bolesti u některých revmatických onemocnění např. artróze (degenerativní kloubní onemocnění) a při neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu).

Panadol tablety jsou vhodné pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Charakteristika:

Panadol obsahuje paracetamol, léčivou látku tlumící bolest a horečku. Panadol nedráždí  žaludek, nevyvolává  krvácení, mohou jej užít i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou. Panadol tablety mají tvar tobolky a jsou potahované.

Složení - účinné látky:

Paracetamolum 500 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:

Kukuřičný škrob, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová, povidon 25, předželatinovaný škrob, hypromelóza, triacetin.

Indikační skupina:

Analgetikum, antipyretikum.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Panadol
-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol nebo na některou další složku přípravku,
-    při závažném snížení funkce jater,
-    při akutní žloutence,
-    při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
-    u pacientů s postižením jater,
-    u pacientů se sníženou funkcí ledvin, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky paracetamolu,
-    při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se před užíváním přípravku Panadol s lékařem.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo užíváte současně jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol vhodný pro děti mladší než 6 let.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Panadol používaný v doporučených dávkách je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout kožní vyrážky, nucení na zvracení, vzácně zúžení průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.

Interakce:

Účinky přípravku Panadol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné dlouhodobé užívání Panadolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může vést k poškození ledvin.

Současné užívání Panadolu s některými přípravky užívanými k léčbě nespavosti nebo epilepsie nebo s  některými antibiotiky nebo současné užívání Panadolu a pití alkoholických nápojů může způsobit poškození jater.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete Panadol užívat jestliže:
-    užíváte současně jiné léky s obsahem paracetamolu
-    užíváte warfarin nebo jiné léky k prevenci srážení krve
-    užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení
-    užíváte cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Těhotenství a kojení:

Jste-li těhotná nebo kojíte poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek Panadol užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Dávkování a způsob užití:

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1-2 tablety dle potřeby až 4x denně. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg.

Jednotlivé dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin. Tuto dávku neužívejte déle než 5 dní.

Při dlouhodobém užívání by dávka za 24 hodin neměla překročit 2,5 g paracetamolu (tj 5 tablet Panadolu).

Mladiství 12-15 let: 1 tabletu v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin.

Děti 6 -12 let: 1/2 tablety v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka  je 1/2 tablety. Maximální denní dávka při hmotnosti 26-40 kg je 2g (4 tablety), při hmotnosti 21- 25 kg je maximální denní dávka 1,5g ( 3 tablety).

Tablety Panadol se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Přípravek Panadol se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Upozornění:

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Během léčby nepijte alkoholické nápoje.

Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék užívejte bez porady s lékařem nejdéle 7 dnů, u dětí 3 dny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Panadol než jste měl(a):
Ve všech případech podezření na předávkování, které se může projevit pocitem na zvracení, zvracením a bledostí nebo náhodného požití přípravku dítětem kontaktujte ihned svého lékaře  nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Předložte jim požité balení a tuto příbalovou informaci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol :
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. mimo dosah a dohled dětí.

Varování:

Panadol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Co. Waterford, Irsko

Držitel registračního rozhodnutí:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

Balení:

10 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0046227
Podobné produkty najdete v: