Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Oxamet mint 0,025%

Oxamet mint 0,025% nosní sprej se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy z...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594737036712
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Oxamet mint 0,025% nosní sprej se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici (vazomotorické rýmy), alergické rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.

Přípravek Oxamet mint 0,025% nosní sprej může být podáván dětem ve věku od 3 do 8 let.

Charakteristika:

Oxamet mint 0,025% nosní sprej způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 10 minut a přetrvává 6-8 hodin.

Výrobce:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov, ČR.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,0025 g v 10 ml.

Složení - pomocné látky:

Pomocné látky jsou kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, benzalkonium-chlorid, dihydrát edetanu disodného, blahovičníková silice, polysorbát 80, čištěná voda.

Kontraindikace:

Nepodávejte Oxamet mint 0,025%: - jestliže je Vaše dítě přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Oxamet mintu 0,025%. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění; - jestliže Vaše dítě trpí suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů). Přípravek není určen pro děti mladší 3 let.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití Oxamet mintu 0,025% je zapotřebí: - jestliže Vaše dítě trpí závažným onemocněním srdce a cév; - jestliže Vaše dítě trpí poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy); - jestliže Vaše dítě trpí nádorem nadledvin (feochromocytom); - jestliže je Vaše dítě léčeno některými léky užívanými k léčbě depresí (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak; - jestliže Vaše dítě trpí chronickou rýmou. Pokud Vaše dítě trpí výše uvedenými onemocněními nebo užívá výše uvedené léky, podávejte mu přípravek Oxamet mint 0,025% pouze na doporučení lékaře.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Oxamet mint 0,025% nežádoucí účinky. U zvláště citlivých dětí se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení, suchost nosní sliznice a kýchání. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu.

Velmi zřídka se mohou dostavit celkové účinky, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak.

Dlouhodobé a časté užívání může vést k vysýchání sliznice nebo jejímu překrvení a lékem vyvolané rýmě.

Pokud se vyskytnou uvedené celkové nežádoucí účinky u Vašeho dítěte vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné. Jestliže zaznamenáte u Vašeho dítěte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Při současném podávání Oxamet mintu 0,025% a některých léků užívaných k léčbě depresí může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Přípravek je určen dětem a proto se používání během těhotenství a kojení nepředpokládá.

Dávkování:

Pokud lékař neurčí jinak, vstřikuje se dětem od 3 do 8 let 1 dávka 2-3krát denně do každé nosní dírky. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 6 hodin. Přípravek se používá krátkodobě. Bez porady s lékařem by neměl být používán déle než 7 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.

Způsob užití:

Před použitím sejměte ochranný kryt. Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Při aplikaci držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky dítěte a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí se doporučuje lehce vdechnout nosem.

Stejným způsobem se ošetří i druhá nosní dírka. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Jestliže máte pocit, že účinek Oxamet mintu 0,025% je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste zapomněl(a) podat Oxamet mint 0,025%: Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Předávkování:

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku Oxamet mint dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Uchovávání:

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Varování:

Oxamet mint 0,025% uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Oxamet mint 0,025% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Balení:

10ml

Parametry