Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Olynth 0,025% nosní kapky

Olynth 0,025% (pro kojence a malé děti) je určen ke snížení otoku nosní...
  • OLYNTH 0,025% NAS GTT SOL 1X10ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660609585
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Olynth 0,025% (pro kojence a malé děti) je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vasomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Přípravek Olynth 0,025% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného s rýmou.

Olynth 0,025% je určen k léčbě kojenců a malých dětí.

Charakteristika:

Co je přípravek Olynth 0,025% a k čemu se používá Léčivá látka přípravku Olynth 0,025%, xylometazolin-hydrochlorid, způsobuje v místě svého účinku stažení cév, tím snižuje otok sliznic a následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. K nástupu účinku obvykle dochází za 5-10 minut.

Výrobce:

McNeil Manufacturing, Orleans Cedex, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:

McNeil Products Limited; c/o Johnson and Johnson; Foundation Park, Roxborough Way; Maidenhead, Berkshire; SL6 3UG, Velká Británie.

Složení - účinné látky:

Xylometazolini hydrochloridum (xylometazolin-hydrochlorid) 0,25 mg (0,025%) v 1 ml roztoku.

Složení - pomocné látky:

Roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olynth 0,025% používat?

Nepoužívejte přípravek Olynth 0,025%:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku;

- v případě suchého zánětu nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimrání v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Olynth 0,025% je zapotřebí

- jestliže jste léčen/a některými léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy) nebo jinými léky s možným účinkem na zvýšení krevního tlaku;

- jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem, zejména máte-li zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem;

- jestliže trpíte závažným onemocněním oběhového systému (např. ischemickou chorobou srdeční, vysokým krevním tlakem);

- jestliže trpíte feochromocytomem (nádorem dřeně nadledvin, který způsobuje zvýšení krevního tlaku);

- jestliže trpíte některými poruchami látkové výměny (zvýšenou funkcí štítné žlázy, cukrovkou).

V těchto případech lze přípravek Olynth 0,025% používat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Olynth 0,025% - Přípravek Olynth 0,025% obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Přípravek Olynth 0,025% proto nepoužívejte v případě, že jste přecitlivělý/á na tuto látku.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Olynth 0,025% nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Dýchací systém - U citlivých pacientů může přípravek Olynth 0,025% způsobit příznaky dráždění sliznice přechodného a mírného charakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. V ojedinělých případech může dojít ke zvýšenému otoku nosní sliznice po odeznění účinku léku.

Nervový systém - Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

Oběhový systém - Ojediněle až vzácně se mohou dostavit účinky přípravku na srdce a krevní oběh, jako např. bušení srdce, zrychlený tep a zvýšení krevního tlaku.

Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek přípravku Olynth 0,025% může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k překrvení sliznic, které se zhoršuje s nadměrným používáním léku (tzv. rhinitis medicamentóza). K tomuto účinku může dojít i 5 dnů po ukončení léčby - dlouhodobé podávání přípravku může vést k trvalému poškození sliznice, pocitu sucha a šimrání v nose s tvorbou strupů a drobným krvácením po jejich odloučení (rhinitis sicca).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Olynth 0,025% a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Týká se to některých léků užívaných na zlepšení nálady (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou působit na oběhový systém zvýšením krevního tlaku.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Použití přípravku Olynth 0,025% není v průběhu těhotenství a kojení doporučeno.

Dávkování:

Jak se přípravek Olynth 0,025% používá?

Přípravek Olynth 0,025% používejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, kojencům a malým dětem se přípravek podává podle potřeby, nejvýše však 3krát denně 1-2 kapky přípravku Olynth 0,025% do každé nosní dírky. Dávkování závisí na citlivosti nemocného a na účinku přípravku. Nejmenší odstup mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Olynth 0,025% déle než 5 dní. Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé rekce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Delší používání než 5 dní je možné pouze po poradě s lékařem.

K dalšímu používání přípravku smí dojít pouze po 3-5denní přestávce.

O podávání přípravku Olynth 0,025% kojencům a dětem se poraďte se svým lékařem.

U kojenců s podváhou a u nedonošených kojenců dávkování určí lékař.

Používání přípravku Olynth 0,025% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí ztenčení nosní sliznice.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Před aplikací přípravku Olynth 0,025%, lehce zakloňte hlavu, tak aby nedošlo k polknutí nosního sekretu. Po každém použití řádně očistěte dávkovací pipetu a nasaďte na ni plastový kryt.

Předávkování:

Jestliže jste použil/a více přípravku Olynth 0,025%, než jste měl/a?

Při předávkování nebo neúmyslném požití přípravku může dojít k těmto příznakům: rozšíření zornic (mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabarvení rtů (cyanóze), horečce, křečím, oběhovým poruchám (zrychlení tepu, poruchám srdečního rytmu, oběhovému selhání, srdeční zástavě, zvýšení krevního tlaku), poruchám funkce plic (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchám nálady.

Může dojít též k ospalosti, snížení tělesné teploty, zpomalení srdečního tepu, poklesu krevního tlaku až napodobující šok, přerušení dýchání a bezvědomí.

Při těchto obtížích je nutné ihned vyhledat lékaře! Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí.

Upozornění:

Používání přípravku Olynth 0,025% s jídlem a pitím - Přípravek Olynth 0,025% lze používat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů - Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth 0,025% nelze vyloučit celkové účinky na kardiovaskulární nebo nervový systém. V takovém případě může být snížena Vaše schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 4 týdny.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson and Johnson s.r.o.

Informace pro pacienta:

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Olynth 0,25% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Doplňující informace:

Vážená pacientko, vážený paciente,

téměř každý člověk trpí jednou nebo vícekrát do roka rýmou, ať již v důsledku běžného nachlazení nebo alergické reakce. V naprosté většině případů jde o neškodné onemocnění, které však přesto může být zatěžující. Zvláště nepříjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí postižený dýchat převážně ústy a dochází u něj k osychání rtů a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí přípravku Olynth 0,025% učinit rýmu snesitelnější.

Jak vzniká rýma? Rýma z nachlazení, odborně nazývaná akutní virová rinitida, je virové onemocnění. Naproti tomu je alergická rinitida (např. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci (např. pylu). Reakce je v obou případech obdobná: nosní sliznice oteče a vytváří zvýšené množství hlenu. Máte rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být ještě zhoršeny doprovodnou bakteriální infekcí.

Léčivá látka přípravku Olynth 0,025% působí přímo na sliznici nosu, kde zužuje cévy, rozšířené v důsledku rýmy. To vede k rychlému zmírnění otoku nosní sliznice a uvolnění dýchání. Současně dochází ke snížení tvorby hlenu, a proto Vám již tak silně neteče z nosu. Přípravek Olynth 0,025% působí rychle, dlouhodobě (až 12 hodin) a díky obsahu pomocné látky sorbitolu je velmi šetrný k nosní sliznici.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

Přípravek Olynth 0,025% je vyráběn v lékové formě nosních kapek, je balen ve skleněné lahvičce s dávkovací pipetou. 10 ml.

Parametry

Kód SÚKL 0041683