Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Olynhexo 5 mg/1,5 mg pastilky orm pas 20

OlynHexo pastilky (nezaměňujte za OlynthHexo) se používají k léčbě nehnisavých zánětů hltanu a hrtanu (bolestech v krku).
  • OLYNHEXO 5 MG/1,5 MG PASTILKY ORM PAS 20
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574661136721
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

OlynHexo pastilky se používají k léčbě nehnisavých zánětů hltanu a hrtanu (bolestech v krku).

Dále se OlynHexo pastilky používají při zánětech dásní a sliznic ústní dutiny, které se projevují otokem, zarudnutím a zvýšenou citlivostí, bolestivostí nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem.

OlynHexo pastilky mohou užívat dospělí a děti od 4 let.


Charakteristika:
OlynHexo pastilky obsahují léčivé látky chlorhexidin a benzokain. Chlorhexidin snižuje počet choroboplodných zárodků v ústní dutině a hltanu. Benzokain mírní bolesti místním tlumivým působením na nervová zakončení.

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami jsou chlorhexidini dihydrochloridum (chlorhexidin-dihydrochlorid) 5,0 mg a benzocainum (benzokain) 1,5 mg v jedné pastilce OlynHexo.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou aspartam, isomalt ST, čištěná voda, silice máty peprné, menthol, thymol.

Popis přípravku:
Přípravek OlynHexo jsou matné, bílé až slabě nažloutlé bikonvexní pastilky.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek OlynHexo
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky chlorhexidin a benzokain, nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při poranění ústní dutiny a hltanu nebo výskytu aftů - drobných bělavých bolestivých vřídků v ústní dutině a hltanu
- u nemocných s nízkou hladinou enzymu cholinesterázy
- u dětí do 4 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OlynHexo nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Četnost výskytu všech níže jmenovaných nežádoucích účinků není známa.

Při užívání přípravku OlynHexo je možná přechodná porucha vnímání chuti a pocit necitlivosti jazyka.

Dlouhodobé užívání přípravku může vést k zabarvení zubní skloviny, silikonových a kompozitních zubních výplní a zubního kamene, kterým lze zamezit pečlivou ústní hygienou. Rovněž může dojít k přechodnému zabarvení jazyka.

Přípravek OlynHexo může vyvolat projevy přecitlivělosti (např. celkové projevy alergie, kopřivku), ve vzácných případech dokonce až anafylaktický šok.

Po podání přípravku OlynHexo byl pozorován též výskyt methemoglobinémie, obzvlášť u malých dětí a starších osob.

Další nežádoucí účinky pozorované po podání přípravku jsou: bolest jazyka, zvětšení příušních žláz, zánět a odlupování ústní sliznice.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzhledem k obsahu benzokainu může být snížen účinek některých léčiv ze skupiny sulfonamidů.

Existuje možná zkřížená reakce přecitlivosti mezi místními anestetiky esterového typu (benzokain) a topickými přípravky obsahujícími kyselinu para-aminobenzoovou (v některých přípravcích na opalování).

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku OlynHexo je zapotřebí
- při změnách ústní sliznice, které se projevují odlupováním, oděrky ústní sliznice.
- benzokain může způsobit methemoglobinémii, která je charakterizována příznaky, jako jsou např. bledá, šedá kůže, rty a nehtové lůžko, bolest hlavy, závratě, dýchavičnost, únava a zrychlení srdeční frekvence. Vyšší riziko methemoglobinémie hrozí u dětí a starších osob.

V těchto případech lze přípravek OlynHexo užívat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí prospěšnost léčby u jmenovaných obtíží.

Děti užívají přípravek OlynHexo pouze pod dohledem dospělé osoby, protože pastilky mohou představovat riziko dušení.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek OlynHexo užívat.

Dávkování:
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku OlynHexo je:

Dospělí a děti od 12 let:
Pokud lékař neurčí jinak, nejvýše 8 x denně 1 pastilka, každou hodinu nebo každé dvě hodiny,nejvýše celkem 8 pastilek denně.

Děti od 4 do 12 let
Pokud lékař neurčí jinak, nejvýše 4 x denně 1 pastilka, každou hodinu nebo každé dvě hodiny, nejvýše celkem 4 pastilky denně.

Nepodávejte dětem do 4 let.

Způsob užití:
Pastilka se nechá pozvolna rozplynout v ústech. Léčba by měla být zahájena pokud možno co nejdříve po výskytu prvních příznaků onemocnění a pokračovat z preventivních důvodů ještě několik dnů po vymizení obtíží.

Upozornění:
Po užití pastilky OlynHexo nejméně 60 minut nejezte a nepijte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek OlynHexo nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OlynHexo
Přípravek OlynHexo obsahuje aspartam, což je zdroj fenylalaninu. Přípravek proto není vhodný pro nemocné s fenylketonurií (vrozenou metabolickou poruchou).
Přípravek OlynHexo obsahuje isomalt. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

V případě předávkování se může dostavit zpočátku podráždění centrální nervové soustavy (třes nebo křeče), později útlum až po útlum dýchání a koma. U malých dětí se může dostavit dušnost a modrofialové zabarvení kůže.

Při poranění kůže nebo sliznice může dojít ke zvýšenému vstřebání, a následně i zvýšenému riziku předávkování. V případě předávkování se neprodleně poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování:
Přípravek OlynHexo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do sedmi dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradits lékařem.

V případě nachlazení a rými je vhodná kombinace s přípravky značky Olynth.

Držitel rozhodnutí o registraci:

McNeil Products Limited,c/o Johnson & Johnson, Ltd., Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce:
Soldán Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Adelsdorf, Německo

Balení:

20 pastilek

Parametry

Kód SÚKL 0201592