Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Drontal Dog Flavour 150/144/50mg tbl.2

Drontal je určen k odčervení psů po invazi škrkavek a tasemnic, tj.oblých a plochých červů.  Dříve označováno jako Drontal Plus flavour a.u.v. tbl.1x2 pro psy.

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 4007221042433
Dostupnost:
Skladem

169  (153,64  bez DPH)

Informace o produktu

Drontal Dog Flavour 150/144/50mg pro psi a štěňata je určen k odčervení psů po invazi škrkavek a tasemnic, tj.oblých a plochých červů (léčba smíšených parazitárních infekcí vyvolaných oblými a plochými červy)

Přípravek Drontal Dog Flavour 150/144/50mg je proti nematodózám a cestodozám psů (Toxocara canis, Toxoscaris leonina = Škrkavky, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum = Měchovci, Trichuris vulpis = Tenkohlavci, Echinococcus granulosus, Echinococcus multicularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp. = Ploší červi)
Pomáhá při potlačení infekcí vyvolaných prvoky Giardia spp. u štěňat a dospělých psů.

Složení:
1 tableta Drontal Dog Flavour 150/144/50mg  obsahuje Febantelum 150 mg; Pyrantelum 50 mg (odpovídá Pyranteli embonas 144 mg); Praziquantelum 50 mg a pomocné látky: Kukuřičný škrob, Monohydrát laktosy, Mikrokrystalická celulosa, Povidon K25, Magnesium-stearát, Natrium-lauryl-sulfát, Koloidní bezvodý oxid křemičitý, Sodná sůl kroskarmelosy, Masová příchuť

Popis přípravku:
Světle hnědá až hnědá tableta s masovou příchutí, ve tvaru kosti s dělící rýhou na obou stranách. Tabletu Drontal Dog Flavour lze dělit na poloviny.

Dávkování:
Pro léčbu psů, 1 tableta na 10 kg živé hmotnosti (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantel embonátu a 5 mg prazikvantelu na 1 kg živé hmotnosti).  

Štěňata a malí psi:
  2–5 kg ½ tablety, 5–10 kg 1 tableta

Středně velcí psi + Velcí psi:
10–20 kg 2 tablety + na každých dalších 5 kg živé hmotnosti přidejte polovinu tablety.

Po otevření blistru zbylé poloviny tablet zabalte do hliníkové fólie a vraťte zpět do otevřeného blistru. Doba použitelnosti rozpůlené tablety je 7 dní.

Způsob podání a doba léčby:
Tablety je možné podávat s krmivem i nalačno. Před léčbou ani po léčbě není nutné omezovat množství nebo složení stravy, kterou pes běžně dostává.

Tablety Drontal Dog Flavour jsou ochucené a studie prokázaly, že mají pro psy atraktivní chuť a že většina testovaných psů (88%) je přijímá dobrovolně.

Za účelem léčby oblých a plochých červů by tablety měly být podány jednorázově.

Dávkování Drontal Dog Flavour by mělo být stanoveno po poradě s veterinárním lékařem. Obecně platí, že dospělí psi (starší šesti měsíců) by měli být podle standardního schématu odčerveni každé tři měsíce.

Pokud se majitel psa rozhodne nepoužívat běžnou anthelmintickou léčbu, může být vhodnou alternativou vyšetření trusu, které je provedeno každé tři měsíce. Za určitých okolností, například u kojících fen, štěňat (mladších 6 měsíců) nebo psů v útulcích, může být nutné odčervovat častěji. V takových případech je třeba odpovídající schéma odčervování připravit ve spolupráci s veterinárním lékařem. Podobně v některých situacích (např. při těžkém zamoření oblými červi nebo při infestaci parazity Echinococcus) může být nutné přistoupit k další léčbě. O tom, kdy je nutné poskytnout další léčbu, pomůže rozhodnout veterinární lékař.

Nepoužívejte u psů vážících méně než 2 kg.

Při léčbě infestací Giardia spp.: Doporučenou dávku je nutné podávat po dobu tří po sobě jdoucích dnů.

Pro snížení pravděpodobnosti reinfekce prvoky Giardia se doporučuje důkladně vyčistit a dezinfikovat prostředí, v němž pes žije, anebo psa přemístit na jiné místo, zvláště jedná-li se o psy v útulcích či chovatelských stanicích.

Zejména za okolností mimořádného infestačního tlaku může dojít k tomu, že eliminace Giardia spp. u některých psů je neúplná. V takových případech zůstává potenciální riziko infekce člověka.
 Z těchto důvodů by měl být pes opětovně vyšetřen. Na základě výsledků vyšetření by měl příslušný veterinární lékař rozhodnout o tom, zda je nezbytné zvíře opětovně léčit.  

Kontraindikace:
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat v prvních dvou třetinách březosti.

Nežádoucí účinky:
Velmi vzácně se mohou objevit mírné a přechodné zažívací potíže (např. zvracení).

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Ochranná lhůta:
Drontal Dog Flavour není určen pro potravinová zvířata.

Zvláštní podmínky pro uchovávání:
Drontal Dog Flavour pro psi a štěňata nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání, ale vždy ho uchovávejte mimo dosah i dohled dětí.

Zvláštní upozornění:
Blechy jsou mezihostiteli běžného druhu tasemnice Dipylidium caninum. Pokud nebude provedena kontrola infestace mezihostiteli jako jsou blechy, myši apod., nepochybně dojde k opětovnému zamoření tasemnicemi.  

Pokud se u psa objeví průjem, požádejte veterinárního lékaře o vyšetření a stanovení diagnózy s cílem určit příčinu průjmu ještě před zahájením léčby tímto přípravkem. Průjmové onemocnění může být vyvoláno prvoky Giardia spp., toto onemocnění je nicméně nutné potvrdit, aby bylo možné vyloučit další potenciální příčiny.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Osoby, které podávají přípravek přímo psům, anebo jej psům přidávají do krmiva, by si měly v zájmu dodržení obecných hygienických zásad po manipulaci s přípravkem umýt ruce.    

Giardia spp. může nakazit člověka, proto v případě infekce psa je třeba požádat o radu lékaře.

Jelikož přípravek obsahuje prazikvantel, je účinný proti parazitům Echinococcus spp., kteří se sice nevyskytují ve všech členských státech EU, v některých se však začínají vyskytovat častěji. Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), konkrétní pokyny pro léčbu, následná opatření a bezpečnost osob, je třeba získat od příslušné autority.

Březost a laktace:
U potkanů, ovcí a psů byly hlášeny teratogenní účinky připisované vysokým dávkám febantelu podávaným na počátku březosti.

Použití přípravku po dobu tří dnů v případě giardiózy u feny v poslední třetině březosti by mělo být posouzeno na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným ošetřujícím veterinárním lékařem.

Bezpečnost přípravku nebyla zkoumána během první a druhé třetiny březosti. Nepoužívat u březích fen během první a druhé třetiny březosti.  

Jednorázová léčba během poslední třetiny březosti nebo během laktace byla prokázána za bezpečnou.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Anthelmintické účinky tohoto přípravku a přípravků obsahujících piperazin mohou při současném podání obou léků působit protikladně.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Desetinásobek doporučené dávky přípravku snášeli psi i štěňata bez jakýchkoliv příznaků nežádoucích účinků.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého přípravku nebo odpadu:
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Výrobce:
KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Německo.

Dodavatel:
Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Balení:
2 tablety.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)

Podobné produkty najdete v