Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Obojek Foresto 1,25 g + 0,56 g pro kočky a psy ≤ 8 kg - 38 cm

Foresto je obojek proti blechám a klíšťatům, který chrání domácí mazlíčky až 8 měsíců – není tedy nutné myslet na opakování aplikace každý měsíc. Foresto je k dostání jak pro kočky, tak psy.

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 5909990908479
Dostupnost:
Skladem

729 

Informace o produktu

Foresto je antiparazitní obojek proti blechám a klíšťatům, který chrání domácí mazlíčky až 8 měsíců - není tedy nutné myslet na opakování aplikace každý měsíc. Foresto je k dostání jak pro kočky, tak psy.

Použití obojku Foresto pro kočky:
Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis) po dobu 7 až 8 měsíců. Účinnost proti blechám nastupuje okamžitě po nasazení obojku.
Obojek Foresto zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 10 týdnů.
Foresto může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Přípravek Foresto má stálý akaricidní (smrtící) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus turanicus) a repelentní (zabraňující sání) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.
Klíšťata přisátá na kočce před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na kočce při nasazení obojku. Po 2 dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Obojek Foresto by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech.

Použití obojku Foresto pro psy ≤ 8 kg:
Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis) po dobu 7 až 8 měsíců. Účinnost proti blechám nastupuje okamžitě po nasazení obojku.
Obojek Foresto zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců.
Foresto může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).

Přípravek Foresto má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) a repelentní  (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.
Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po dvou dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis).

Obojek Foresto by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech.

Charakteristika:
Imidakloprid je ektoparazitikum ze skupiny chloronikotinylů. Chemicky ho lze označit jako chloronikotinyl nitroguanidin. Imidakloprid je účinný na larvální stádia blech, dospělé blechy a všenky.

Flumetrin je ektoparazitikum patřící do skupiny syntetických pyretroidů. Podle současných znalostí syntetické pyretroidy ovlivňují funkci sodíkových kanálů v membránách nervů. V důsledku tohoto účinku dochází ke zpožděné repolarizaci nervů a k následnému úhynu parazita.

Složení - účinné látky:
Jeden obojek Foresto o délce 38 cm (12,5 g) obsahuje léčivé látky: 1,25g Imidaclopridum a 0,56 g Flumethrinum.

Složení - pomocné látky:

Oxid titaničitý (E171), Čený oxid železitý (E 172), Dibutyl-adipát, Propylenglykol-dioktanodidekanoát, Epoxidovaný sójový olej, Kyselina stearová, Polyvinylchlorid

Popis přípravku:

Foresto je šedý obojek, bez zápachu.

Kontraindikace:
Nepoužívejte obojek Foresto u koťat do věku 10 týdnů nebo u štěňat do věku 7 týdnů.

Nepoužívejte obojek Foresto v případě známé přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.

Nežádoučí účinky:
Ojediněle se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek Foresto, mohou objevit mírné poruchy chování včetně škrábání místa aplikace. Překontrolujte, jestli není obojek Foresto utažen příliš těsně.

Vzácně u psů a méně často u koček mohou vzniknout v místě nasazení obojku Foresto mírné místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti.Tyto změny obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů bez toho, aby bylo nutno obojek sundávat. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní.

Velmi vzácně u psů vzácně u koček se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém nebo léze. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.

U koček se mohou zpočátku také vzácně vyskytnout mírné a přechodné reakce, jako je útlum, změny příjmu potravy, slinění, zvracení a průjem. Podobně jako u ostatních lokálně aplikovaných přípravků se může u přecitlivělých zvířat vyskytnout alergická kontaktní dermatitida.

Četnost možných nežádoucích účinků se určuje na základě následujících pravidel:
velmi časté (postihují více jak 1 zvíře z 10)
časté (postihují 1 až 10 zvířat ze 100)
méně časté (postihují 1 až 10 zvířat z 1000)
vzácné (postihují 1 až 10 zvířat z 10 000)
velmi vzácné (postihují méně jak 1 zvíře z 10 000)
nestanovené (četnost nelze odhadnout na základě dostupných údajů).

Interakce:
Nejsou známy.

Speciální upozornění:
Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty.

Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku Foresto okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie zkoumající účinky flumetrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky.

Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku Foresto během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití produktu u březích a laktujících fen nebo koček nelze doporučit. 

Dávkování a způsob použití:

Použití na kůži. Jeden obojek Foresto nasaďte zvířeti na krk.

Pro kočky a menší psy do hmotnosti do 8 kg je určen obojek o délce 38 cm.

Pro psy o hmotnosti nad 8 kg použijte obojek Foresto pro psy > 8 kg o délce 70 cm.

Pouze pro vnější použití.

Obojek Foresto vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti  obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem.

Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích koťat/štěňat, povolte ho.

Tento obojek je vybaven bezpečnostním zámkem. Pokud ve vzácných případech dojde k zachycení kočky za obojek, je kočka schopna obojek rozšířit a uvolnit se vlastními silami.

Upozornění:
Obojek Foresto není určen pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Přípravek Foresto je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit dobu účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek Foresto zvířatům
Obojek Foresto vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením.
Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho strkat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, by nemělo být dovoleno spát společně v posteli se svými majiteli, zvláště pak ne s dětmi.   
Lidé se známou přecitlivělostí na některou ze složek obojku by se měli vyhnout kontaktu s tímto obojkem. 
Veškeré zbytky a útržky obojku Foresto okamžitě zlikvidujte
Po nasazení obojku Foresto si umyjte ruce studenou vodou. 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek. 
Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice).

Uchovávání:
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Varování:
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Přípravek se nesmí dostat do vodních toků, protože může být nebezpečný pro ryby a jiné vodní organismy.

Držitel rozhodnutí o registraci:
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

Balení:
Krabička obsahující jeden polyvinylchloridový obojek Foresto, dlouhý 38 cm, v PETP/PE sáčku.

Parametry

Podobné produkty najdete v