Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nulsora 1.5mg por.tbl.nob. 1x1.5mg Sleva 7%

%Sleva Nulsora

Nulsora 1,5 mg může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Přípravek Nulsora 1,5 mg je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.

POKUD potřebujete řešit již vzniklou situaci doporučujeme již zvolit přípravek Ellaone por.tbl.nob.1x30mg

  • NULSORA 1,5 MG TBL NOB 1X1,5MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855500741
Dostupnost:
Skladem

Původní cena: 495  459  (417,27  bez DPH)

Informace o produktu

Nulsora 1,5 mg je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé antikoncepční metody.

Jedná se o tyto případy:
Při pohlavním styku nebyla použita žádná metoda antikoncepce.
Antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném použití kondomu, při prasknutí, zlomení, předčasném vynětí nebo změně polohy pesaru či diafragmy, při chybně ukončeném přerušovaném pohlavním styku (např. s výronem semene do pochvy nebo na zevní pohlavní orgány).

Charakteristika:
Přípravek Nulsora 1,5 mg obsahuje syntetickou léčivou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje početí asi 84% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.

Přípravek Nulsora 1,5 mg působí pravděpodobně tak, že:
zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;
zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno.

Přípravek Nulsora 1,5 mg může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Nulsora 1,5 mg (i když se tak stane během téhož menstruačního cyklu), tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg.

Složení - pomocné látky:
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát

Popis přípravku:
Každé balení obsahuje jednu kulatou, bílou tabletu, o průměru přibližně 6 mm, označenou "C" na jedné straně a "1" na straně druhé, odpovídající jedné kompletní léčebné dávce.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Nulsora 1,5 mg jestliže jste alergická na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle četnosti jejich výskytu:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10):
- nevolnost (nauzea)
- můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení
- můžete mít bolest v podbřišku
- únava
- bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10):
- zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“.
- menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstruačního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.
- po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10000):
- bolest břicha, vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, pánevní bolest, bolestivá menstruace.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit správný účinek přípravku Nulsora 1,5 mg, patří sem:
- barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin)
- léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin)
- léčba HIV infekce (ritonavir)
- léčivý přípravek k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin)
- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
- léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém).

Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, poraďte se před užitím přípravku Nulsora 1,5 mg s lékařem nebo lékárníkem.

Speciální upozornění:
Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek Nulsora 1,5 mg jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí být vhodná. Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce.

- jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Nulsora 1,5 mg nemůže těhotenství přerušit. Přípravek Nulsora 1,5 mg není „potratová pilulka“.

Můžete již být těhotná, jestliže:
- se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době očekávané menstruace
- jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož menstruačního cyklu.

Užití přípravku Nulsora 1,5 mg se nedoporučuje, jestliže:
- máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které snižuje vstřebávání léku;
- máte závažnou poruchu jater;
- jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);
- máte v anamnéze salpingitidu (zánět vejcovodu).

Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství.

U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Existují určité důkazy, že přípravek Nulsora 1,5 mg může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je přípravek Nulsora 1,5 mg stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.

Doporučujeme Vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce probrala s lékařem.

Tento léčivý přípravek není doporučen k užití u dětí. Jsou dostupné jen omezené údaje u žen mladších než 16 let.

Pokud máte obavy z onemocnění přenosných pohlavním stykem
Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem.

Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom.

Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná. Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Nulsora 1,5 mg mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud přípravek Nulsora 1,5 mg užijete tak, jak je zde popsáno.
Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Nulsora 1,5 mg objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.

Kojení
Léčivá látka tohoto přípravku se vylučuje do mateřského mléka. Proto se doporučuje užít tabletu ihned po kojení a vyvarovat se kojení nejméně po dobu 8 hodin po užití levonorgestrelu a po tuto dobu odsávat mléko odsávačkou. Tímto způsobem užijete tabletu s dostatečným odstupem od dalšího kojení a snížíte množství léčivé látky, které dítě může požít s mateřským mlékem.

Plodnost
Přípravek Nulsora 1,5 mg zvyšuje možnost poruch menstruačního cyklu, které mohou někdy vést k časnějšímu nebo pozdějšímu datu ovulace s následným posunem plodných dní. Ačkoli nejsou dostupné dlouhodobé údaje týkající se plodnosti po podání přípravku Nulsora 1,5 mg, očekává se rychlý návrat plodnosti, a proto je třeba co nejdříve po užití přípravku Nulsora 1,5 mg pokračovat v užívání pravidelné antikoncepce nebo zahájit užívání pravidelné antikoncepce.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle pokynů Vašeho lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tabletu Nulsora užijte co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, ale nejpozději do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Přípravek Nulsora 1,5 mg můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být těhotná. Tabletu nežvýkejte, ale polkněte tabletu celou a zapijte ji vodou. S užitím tablety neotálejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete.

Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu.

Pokud máte další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Nulsora 1,5 mg (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.

Nouzová antikoncepce smí být používána pouze příležitostně a nesmí nahrazovat pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud je přípravek užíván častěji než jednou během jednoho menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a může navíc narušit pravidelnost Vašeho menstruačního cyklu.

Přípravek Nulsora 1,5 mg nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám mohou podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.

Upozornění:
Použití u dětí a dospívajících
Použití tohoto přípravku se nedoporučuje u dětí. Jsou dostupné velmi omezené údaje u žen do 16 let věku.
Pokud je Vám méně než 16 let, můžete tabletu užít pouze na doporučení Vašeho lékaře.

Co dělat v případě zvracení
V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu.

Po užití přípravku Nulsora 1,5 mg
Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Nulsora 1,5 mg a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace užít kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Nulsora 1,5 mg nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.

Po užití přípravku Nulsora 1,5 mg se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda přípravek Nulsora 1,5 mg fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.

Váš lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější v zabránění otěhotnění.

Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.

Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Nulsora 1,5 mg
Po užití přípravku Nulsora 1,5 mg bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den, nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.

Jestliže jste užila více přípravku Nulsora 1,5 mg, než jste měla
Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete pociťovat nevolnost, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékaře, lékárníka, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Nulsora 1,5 mg ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Přípravek Nulsora 1,5 mg obsahuje laktosu
V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (latkosy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku Nulsora 1,5 mg obsahuje 43,3 mg monohydrátu laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Nepoužívejte přípravek Nulsora 1,5 mg po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nulsora 1,5 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Balení:
Každé balení obsahuje jednu tabletu, odpovídající jedné kompletní léčebné dávce.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0189490
Podobné produkty najdete v: