Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Nasivin Sensitive 0,01% kapky

Nasivin Sensitive 0,01% kapky se používají při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica).

EXPIRACE 11/2018 !

 • NASIVIN SENSITIVE 0,01 % NAS GTT SOL 1X5ML
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8594059860712
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Nasivin Sensitive 0,01% kapky se v samoléčení používají při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica).

Dále se po poradě s lékařem se Nasivin Sensitive 0,01% kapky používají pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.

Lék Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním je určen pro novorozence, kojence a malé děti.

Charakteristika:d
Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou léku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je oxymetazolin hydrochloridu.

1 ml přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním pro novorozence a kojence obsahuje 0,1 ml oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.

1 kapka Nasivin Sensitive 0,01% obsahující 28 mikrolitrů roztoku obsahuje 2,8 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.

Složení – pomocné látky:

Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85 %, čištěná voda.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky:

 •     pokud má dítě určitou formu chronické rýmy

(rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí spojenou s tvorbou krust , často provázenou malým krvácením po odloučení krust,

 •     pokud je dítě alergické (přecitlivělé) na

oxymetazolin-hydrochlorid nebo na jakoukoli složku přípravku,

 •     po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového

přes nosní dutinu (transfenoidální hypofysektomie) nebo jiných chirurgických zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen (dura mater).

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je zapotřebí u novorozenců a malých dětí. V izolovaných případech byly po použití tohoto léku v doporučeném dávkováním v této věkové skupině hlášeny závažné vedlejší účinky, zvláště respirační zástava (úplná zástava dechu). V žádném případě nesmí dojít k překročení doporučené dávky.

Nasivin Sensitive 0,01% kapky může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících onemocnění a stavů:

 •     u novorozenců s nižší tělesnou hmotností a

předčasně narozených novorozenců,

 • zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s

uzavřeným úhlem,

 •     závažné onemocnění srdce a cév (např.

ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak (hypertenze),

 •     pokud je ditě léčeno inhibitory

monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,

 •     nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 •     metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita

štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes (cukrovka),

 •     zvětšení prostaty,
 •     porfyrie, metabolické onemocnění.
 •     trvalé používání nosních kapek působících

dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a v konečné fázi k porušení nosní sliznice.

Co je zvláště nutné sledovat u dětí a starších lidí?
Neuplatňuje se

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky
Neuplatňuje se

Nežádoučí účinky:
Jako ostatní léky může přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků Nasivin Sensitive 0,01% kapky jsou používány následující údaje o frekvenci jejich výskytu:

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených pacientů   
Časté: méně než u 1 ze 10 pacientů, ale více než u 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 l­éčených pacientů   
Vzácné: méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů, včetně izolovaných případů   

Při používání přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Nervový systém
Velmi vzácné: Neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zvláště u dětí).

Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.

Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.

Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí).

Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Jaké jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky?
Současné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky a některých léků stimulujících náladu (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin Sensitive 0,01%  používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.

Uvědomte si, prosím, že se to týká také léků, které dítě užívalo v nedávné době.

Těhotenství a kojení:
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby.

Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování přípravku Nasivin Sensitive, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.

Dávkování a způsob užití:
Podávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky přesně podle instrukcí v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku dítěte pro aplikaci do nosu.

Aplikujte roztok do každé nosní dírky. Protože lahvička s kapátkem pro odměřené dávkování se musí při aplikaci držet dnem vzhůru, může být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním podáván pouze, pokud je hlava dítěte zakloněna.

Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, podává se novorozencům do 4 týdnů 1 kapka roztoku do každé nosní dírky 2 – 3 krát denně.

Od 5. týdne věku do 1 roku se aplikují 1 – 2 kapky do každé nosní dírky  2 – 3 krát denně.

Účinek může nastat 20 minut po aplikaci.

U novorozenců s nižší tělesnou hmotností a předčasně narozených novorozenců se musí lékař rozhodnout, jakou odpovídající dávku zvolí.

Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky používá?
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak.

Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.

Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky, než jste měl/a, informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin Sensitive 0,01% kapky může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu.

Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může následovat snížení krevního tlaku.
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, halucinace a křeče.
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice (mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi (cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep.

V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle instrukcí.

Upozornění:
Jak dlouho zůstane přípravek Nasivin Sensitive 0,01% použitelný?
Doba použitelnosti tohoto balení přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky je uvedena na krabičce a štítku lahvičky. Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Použitelnost po otevření lahvičky
Nasivin Sensitive:
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky používán déle než 6 měsíců.

V jakém případě nesmí být přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky pro novorozence a kojence použit, i když ještě neuplynula doba použitelnosti?

Neuplatňuje se.

Uchovávání:
Uchovávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci k přípravku Nasivin Sensitive 0,01% kapky, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním pro novorozence a kojence je dostupný také bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nasivin Sensitive 0,01% kapky s odměřeným dávkováním musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.

Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Pokud budete potřebovat více informací, zeptejte se svého lékárníka.

Pokud se příznaky zhorší a nedojde k jejich zlepšení po 3 dnech, musíte navštívit svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Německo

Výrobce:
Merck Selbstmedikation GmbH, Darmstadt, Německo

Balení:
Plastová lahvička obsahující 5 ml roztoku (N1)

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0141762