Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Mugotussol 10mg/5ml sirup 190 ml

Mugotussol sirup se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle. Mugotussol obsahuje dextromethorfan-hydrobromid, který patří do skupiny léčivých přípravků proti kašli (tzv. antitusika), která poskytují úlevu od suchého kašle.

  • MUGOTUSSOL 10 MG/5 ML POR SIR 1X190ML/380MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590347100621
Dostupnost:
Skladem

219  (199,09  bez DPH)

Informace o produktu

Mugotussol 10 mg/5 ml se užívá k úlevě od suchého, dráždivého kašle.

Přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml je určen pro použití u dospělých a dětí ve věku 12 let a starších.

Mugotussol 10 mg/5 ml patří do farmakoterapeutické skupiny: Léčiva proti kašli a nachlazení.

Mugotussol 10 mg/5 ml obsahuje léčivou látku dextromethorfan-hydrobromid, který patří do skupiny léčivých přípravků proti kašli (tzv. antitusika), která poskytují úlevu od suchého kašle.


Složení - účinné látky:
Léčivou látkou přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml je Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml obsahuje 10 mg monohydrátu dextromethorphani hydrobromidum monohydricum (odpovídá 7,35 mg dextromethorphanum).

Složení - pomocné látky:
Dihydrát sodné soli sacharinu, Roztok maltitolu (E 965), Propylenglykol, Meruňkové aroma, Vanilkové aroma, Methylparaben (E 218), Čištěná voda.

Popis přípravku:
Mugotussol 10 mg/5 ml je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý sirup dostupný ve skleněných lahvičkách třídy III jantarové barvy a s uzávěrem z umělé hmoty.

Kontraindikace:
Neužívejte Mugotussol 10 mg/5 ml
– jestliže jste alergický(á) na dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
– pokud trpíte dlouhodobým kašlem nebo akutními příznaky onemocnění dýchacích cest, jako je astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo zápal plic;
– pokud jste mladší než 12 let;
– pokud užíváte nebo jste užíval(a) v posledních dvou týdnech léky proti depresi, které jsou známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Pokud si nejste jistý(á), zda takové léky užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i Mugotussol 10 mg/5 ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce
– Příznaky mohou zahrnovat svědění kůže nebo vyrážku, potíže s dýcháním, rychlejší srdeční rytmus, otok tváře nebo hrdla.
– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)
– závrať, zvracení, žaludeční nevolnost, pocit na zvracení, vyčerpanost

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob)
– halucinace, rozvoj návyku, ospalost

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, zejména pokud jde o amiodaron, chinidin, fluoxetin, haloperidol, paroxetin, propafenon, thioridazin, cimetidin a ritonavir nebo mukolytika (léky, které uvolňují hlen).

Speciální upozornění:
Před užitím přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml se poraďte se svým lékařem, lékárníkem.
- dextromethorfan-hydrobromid může způsobit závislost, pokud se užívá po delší časové období nebo pokud jej užívají lidé se sklonem ke zneužívání léků;
- pokud máte problémy s játry;
- pokud trpíte přetrvávajícím kašlem nebo kašlem spojeným se značnou produkcí hlenu;
- pokud trpíte nesnášenlivostí některých sacharidů.

Dextromethorfan-hydrobromid účinná látka v přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml nesmí být podáván dětem mladším 12 let.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Mugotussol 10 mg/5 ml užívat.

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml je:
Dospělí a děti ve věku 12 let a starší: 15 ml sirupu až 3krát denně, každých 6 – 8 hodin, podle potřeby.

Nepřekračujte maximální celkovou denní dávku 45 ml sirupu (3 dávky).

Používejte odměrku, která je součastí balení.

Když se léčíte sami, neužívejte přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml déle než 3 – 5 dní.

Sirup Mugotussol 10 mg/5 ml neobsahuje řepný cukr (sacharózu), a proto jej mohou užívat diabetici.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Mugotussol 10 mg/5 ml, než jste měl(a)
Pokud užijete příliš mnoho tohoto léčivého přípravku, poraďte se ihned s Vaším lékařem nebo v nemocnici. Vezměte zbytek léčivého přípravku s sebou, abyste jej ukázal(a) lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Mugotussol 10 mg/5 ml
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku, když je potřeba.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčivý přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml  u Vás může vyvolat pocit ospalosti nebo závratě. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jste jím ovlivněni. Riziko těchto účinků se zvyšuje při požití alkoholu a některých dalších léků.

Dextromethorfan-hydrobromid s alkoholem
Některé nežádoucí účinky se mohou objevit s větší pravděpodobností, pokud je spolu s dextromethorfan-hydrobromidem konzumován alkohol.

Přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml obsahuje: Maltitol (89 kcal/g). Pokud Vám bylo někdy lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem. Může mít mírný projímavý účinek.

Methylparaben (E 218) může způsobit alergické reakce (případně opožděné).

Uchovávání:
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Mugotussol 10 mg/5 ml po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv známek snížené jakosti.

Varování:
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete Mugotussol 10 mg/5 mlužívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte Mugotusol 10 mg/5 ml přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce:
Delpharm Reims, Reims, Francie

Balení:
1 lahvička o objemu 190 ml a 1 dávkovač.

Parametry

Kód SÚKL 0203075