Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Mucosolvan pastilky 20x15mg

Mucosolvan pastilky se užívají při kašli
  • MUCOSOLVAN ORM PAS MOL 20X15MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590347100171
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Mucosolvan pastilky se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc.

Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek Mucosolvan pastilky užívat bez porady s lékařem.

Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek Mucosolvan pastilky užívat pouze po poradě s lékařem.

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -  suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním.

Mucosolvan pastilky nejsou určeny pro děti do 6 let.

Charakteristika:
Ambroxol, léčivá látka přípravku Mucosolvan, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

Kromě toho bylo v klinických studiích prokázáno, že pastilky obsahující ambroxol významně ulevují při akutní bolesti v krku. Navíc i zarudnutí krku bylo významně zmírněno.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v jedné měkké pastilce

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou nekrystalizující sorbitol 70%, arabská klovatina , silice máty peprné, blahovičníková silice, sodná sůl sacharinu, lehký tekutý parafin, složený sorbitolový roztok( Karion 83), čištěná voda.

Popis přípravku:
Světle hnědé kulaté měkké pastilky chuti a vůně po peprmintu

Kontraindikace:
Neužívejte Mucosolvan jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol nebo na kteroukoli další složku přípravku Mucosolvan

Neužívejte Mucosolvan při nesnášenlivosti některých cukrů

Mucosolvan pastilky nejsou určeny pro děti do 6 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mucosolvan nežádoucí účinky, které ale nemusí vyskytnout u každého.

Mucosolvan je obvykle dobře snášen.
Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení, průjem), poruchy vnímání chuti, sucho v ústech a snížená citlivost v ústech a jicnu, alergické reakce, zejména kožní vyrážky, kopřivka, angioedém, anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku).

Pokud se při užívání přípravku Mucosolvan objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Speciální upozornění:

Přípravek Mucosolvan měkké pastilky (15 mg) obsahuje 4,2 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce (120 mg). Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání přípravku Mucosolvan svého lékaře.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotné ženy mohou přípravek užívat Mucosolvan měkké pastilky pouze po poradě s lékařem, jeho užívání není doporučeno v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat Mucosolvan měkké pastilky při kojení.

Dávkování:
Mucosolvan užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže není lékařem určeno jinak, je obvyklá dávka přípravku:
Dospělí a děti nad 12 let: 2 měkké pastilky Mucosolvan 3x denně

Terapeutický účinek může být u dospělých a dětí na 12 let zvýšen podáním 2 pastilek Mucosolvan 4x denně po celou dobu léčby.

Přípravek je možno podávat i dětem od 6 let v dávkování:
Děti od 6 do 12 let:1 měkká pastilka Mucosolvan 2 - 3x denně

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7-10 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více pastilek Mucosolvan, než jste měl(a)
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci nebo předepsané lékařem. Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se vyskytnou jakékoli případné projevy předávkování, vyhledejte lékaře.

Způsob užití:
Měkká pastilka Mucosolvan se nechá pomalu rozpustit v ústech.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není známo, že by přípravek Mucosolvan ovlivňoval řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Mucosolvan:
Přípravek Mucosolvan měkké pastilky neobsahuje sacharózu (řepný cukr), je proto  vhodný i pro diabetiky. Sorbitol může mít mírný projímavý účinek.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 30 °C.

Varování:
Mucosolvan měkké pastilky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Mucosolvan užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7-10 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein,

Výrobce:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein,

Balení:
20 měkkých pastilek

Parametry

Kód SÚKL 0151734