Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Loseprazol 10 mg - 14 tbl.

Loseprazol se používá také při léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů
  • LOSEPRAZOL 10 MG POR CPS ETD 14X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8595026480100
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Loseprazol se používá v následujících případech:
- prevence a léčba žaludečních a dvanáctníkových vředů;
- při vředové chorobě dvanáctníku a žaludku spojené s bakteriální infekcí žaludku (Helicobacter pylori);
- při vředech dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (nesteroidní antirevmatika - antiflogistika);
- při symptomatické refluxní chorobě jícnu (nemoc s příznaky, jako je např. pálení žáhy, způsobené návratem žaludečního obsahu do jícnu);
- při léčbě dyspepsie (trávicí obtíže projevující se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu);
- při léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu (nadměrná tvorba žaludeční kyseliny bez závislosti na příjmu potravy);
- pro předcházení aspirace (vdechnutí) kyselého žaludečního obsahu v průběhu celkové anestézie.
- při zánětu jícnu způsobeném návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a v naléhavých indikacích u dětí od 1 roku.

Přípravek Loseprazol 10 mg mohou užívat dospělí, mladiství i děti od jednoho roku.

Charakteristika:

Omeprazol, léčivá látka přípravku Loseprazol, blokuje sekreci kyseliny chlorovodíkové, čímž snižuje kyselost žaludeční šťávy. Blokuje tvorbu enzymu, nutného pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové v buňkách žaludeční sliznice (tzv. protonovou pumpu). Kyselost žaludeční šťávy klesá na dobu přibližně 24 hodin.

Výrobce:

Pro.Med.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Pro.Med.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, ČR.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je: omeprazolum 10 mg v 1 tobolce.

Složení - pomocné látky:

Kukuřičný škrob, sacharóza, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, manitol, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastek, polysorbát 80, oxid titaničitý, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%., želatinové tobolky obsahující želatinu, indigokarmín, chinolinovou žluť a oxid titaničitý .

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Loseprazol 10 mg jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Loseprazol 10 mg je zapotřebí: - Loseprazol se podává dětem od 1 roku pouze v naléhavých indikacích (těžká refluxní esofagitida).

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Loseprazol 10 mg nežádoucí účinky.

Přípravek Loseprazol se obvykle dobře snáší. Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout v průběhu léčby, jsou obvykle mírné a vymizí při přerušení léčby. Může se objevit bolest hlavy, průjem, zácpa, bolest břicha, nucení na zvracení, zvracení a plynatost.

Méně často se objeví vyrážka, svědění, kopřivka, pocit pálení kůže (píchání, bodání nebo naopak kožní necitlivost), závratě, obtížné usínání, pocit ospalosti nebo točící se hlavy.

Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na sluneční záření, dále může dojít k závažným kožním reakcím, zvýšenému vypadávání vlasů, bolestivosti kloubů a svalů, svalové slabosti, pocitu sucha v ústech, zanícení ústní sliznice, plísňové infekci zažívacího traktu, projevům špatné orientace, agrese, zmatenosti a zhoršeného vnímání (především u pacientů s těžkým poškozením jater) a zánětu jater doprovázeného žloutenkou nebo bez projevů žloutenky, zhoršení funkce jater, poruše krvetvorby (snížení počtu bílých krvinek a krevních destiček) a zvětšování prsou u mužů.

Může se objevit horečka, pocit tlaku na hrudníku, těžká alergická reakce (anafylaktický šok), zvýšené pocení, neostré vidění, poruchy vnímání chuti, snížení hladiny sodíku v krvi a u těžce nemocných pacientů zmatenost, neklid, deprese nebo halucinace.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné podávání přípravku Loseprazol může ovlivnit léčbu plísňových infekcí ketokonazolem nebo itrakonazolem, léčbu úzkosti diazepamem, léčbu krevní srážlivosti warfarinem a epilepsie fenytoinem.

Účinnost přípravku Loseprazol není ovlivněna současným příjmem potravy, podáváním léků na snížení kyselosti žaludečního obsahu (antacid) a lékům proti zánětům a bolestem kloubů a svalů (nesteroidní antirevmatika-antiflogistika).

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení:

Těhotenství : Bezpečnost podávání přípravku Loseprazol v těhotenství není dostatečně prokázána. Pokud jste těhotná nebo během léčby přípravkem Loseprazol otěhotníte, informujte o tom svého lékaře.

Kojení : Bezpečnost podávání přípravku Loseprazol při kojení není dostatečně prokázána. Pokud kojíte, informujte o tom svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je: U vředového onemocnění žaludku a dvanáctníku a při refluxní esofagitidě užívají dospělí obvykle 20-40 mg omeprazolu, tj. 2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg po dobu 2-8 týdnů.

K prevenci opakování dvanáctníkového vředu a refluxní esofagitidy se doporučuje dlouhodobé podávání přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně, k prevenci opakování žaludečního vředu pak 2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně.

Pokud bylo onemocnění ve spojitosti s užíváním antirevmatik-antiflogistik, doporučuje se podávat 2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně po celou dobu antirevmatické léčby.

Při symptomatické refluxní chorobě jícnu se podává 1-2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Pro odstranění příznaků dyspepsie se podává 1-2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg denně. Pokud nedojde ke zlepšení v průběhu 4 týdnů, je třeba vyhledat lékaře, který pravděpodobně provede další vyšetření.

Jestliže je prokázána přítomnost mikroorganismu Helicobacter pylori v žaludku, užívá se obvykle 1 tobolka přípravku Loseprazol 40 mg (pouze na lékařský předpis nebo 2 tobolky přípravku Loseprazol 20 mg (pouze na lékařský předpis) v kombinaci s antimikrobiálními léky. Dávky léků a dobu léčby určí lékař individuálně.

Při Zolliger-Ellisonově syndromu se na počátku léčby doporučuje užívat 60 mg přípravku Loseprazol v jedné denní dávce. Dávkování a délka léčby se přizpůsobí individuálně podle závažnosti stavu a průběhu léčby. Pokud je třeba podávat dávku vyšší než 80 mg je vhodnější ji rozdělit do dvou denních dávek.

Pro profylaxi aspirace se užívá 1 tobolka přípravku Loseprazol 40 mg (pouze na lékařský předpis) večer před operací a 1 tobolka přípravku Loseprazol 40 mg (pouze na lékařský předpis) ráno v den operace.

Doporučená dávka u dětí s refluxní esofagitidou je 1 tobolka přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně pro děti s tělesnou hmotností 10-20 kg a 2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg jednou denně pro děti s tělesnou hmotností nad 20 kg.

U pacientů s těžkým poškozením jater nemá denní dávka překročit 2 tobolky přípravku Loseprazol 10 mg. U pacientů s poškozením ledvin není úprava dávky nutná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Loseprazol je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob užití:

Tobolky Loseprazol 10 mg je nejlépe užívat ráno před jídlem. Polykají se celé a zapíjejí se dostatečným množstvím vody nebo kyselé tekutiny.

V případě potíží s polykáním je možno tobolku otevřít, její obsah rozptýlit ve sklenici pitné vody, ovocné šťávy, v řídkém jogurtu nebo kyselém mléku. Sklenici je třeba vypít do 30 minut a po vypití zkontrolovat, zda na jejích okrajích neulpěly pevné částice s léčivou látkou. Obsah tobolek se nesmí žvýkat.

Předávkování:

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Loseprazol 10 mg než jste měl(a), konzultujte lékaře.

Předávkování: Jednotlivá perorální dávka nepřekračující 400 mg omeprazolu (léčivá látka přípravku Loseprazol) není provázena závažnými symptomy.

Při předávkování nebo náhodném požití více tobolek dítětem vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Při vynechání jedné dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete.

Následky přerušení léčby : Doužívejte celé množství léku předepsané lékařem. Bez doporučení lékaře sami nepřerušujte léčbu.

Loseprazol 10 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Loseprazol 10 mg uchovávejte při teplotě do 30 st. C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení:

14 enterosolventních tvrdých tobolek.

Parametry

Kód SÚKL 0023786